BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świstak Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie mięsa i przetworów mięsnych w tradycyjnych produktach regionalnych jako przykład nowego trendu w konsumpcji
The Use of Meat and Meat Products in Traditional Regional Products as an Example of a New Consumption Trend
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1286-1293, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Rynek mięsny, Przetwory mięsne, Rynek regionalny
Consumption, Meat market, Meat products, Regional market
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem opracowania była analiza wykorzystania mięsa i przetworów mięsnych w tradycyjnych produktach regionalnych. W pracy przedstawiono analizę spożycia mięsa w polskich gospodarstwach domowych i jego znaczenia w diecie z uwzględnieniem przestrzennej struktury spożycia, zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi tradycyjnych produktów regionalnych, a zwłaszcza z ich znakowaniem, w Polsce i w Unii Europejskiej, a także scharakteryzowano rynek mięsnych tradycyjnych produktów regionalnych w Polsce. Stwierdzono, że stanowią one ważny element gospodarki w sektorze mięsnym, przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także stanowią odpowiedź na trendy w konsumpcji, które zmierzają do zmiany struktury diety w kierunku produktów o jak najniższym stopniu przetworzenia oraz o większych walorach organoleptycznych od żywności tradycyjne(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze the use of meat and meat products in traditional regional products. The paper presents an analysis of meat consumption in Polish households and its importance in the diet, taking into account the spatial patterns of consumption, issues regulations concerning traditional products, especially with their labeling in Poland and in the European Union, as well as the meat market was characterized by traditional products regional authorities in Poland. It was found that they are an important part of the economy in the meat sector, contribute to rural development and the preservation of cultural heritage, as well as a response to trends in consumption, which seek to change the structure of the diet towards products with the lowest degree of conversion and larger values organoleptic characteristics of traditional food(short original abstract)(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Świstak, B. Bilska, A. Stepień, A. Tul-Krzyszczuk, Produkty regionalne jako element budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, [w:] K. Krzyżanowska (red.), Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2013, s. 141.
  2. Ł. Malczewski, Toksyczna karma, "Marketing Serwis‖ 2000, 11, s. 62-63.
  3. J. Gawęcki, M. Woźniewicz, Produkty spożywcze jako źródło składników odżywczych, [w:] J. Gawęcki (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, WN PWN, Warszawa 2010, s. 346.
  4. E. Świstak, B. Sawicka, Zmiany spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego,"Handel Wewnętrzny‖ 2006, numer specjalny, czerwiec, s. 291-29
  5. Z. Winawer, H. Wujec, Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we Wspólnej Polityce Rolnej. Poradnik dla producentów, Fundacja dla Polski, Warszawa 2010, s. 25, 40-41.
  6. M. Lemnis, H. Vitry, W staropolskiej kuchni, Wyd. Interpress, Warszawa, 1980, s. 8-9.
  7. H. Szymanderska, Na polskim stole. Przepisy i tradycje szlacheckie, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2005, s. 20.
  8. E. Czarniecka-Skubina, W. Przybylski, D. Jaworska, Potrawy z mięsa w ofercie gastronomicznej i turystycznej regionów [w:] Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (red.),Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2010, s. 449-471.
  9. T. Barowicz, Polskie kuchnie regionalne, Wyd. Klub Dla Ciebie, Warszawa2007, s. 24.
  10. M. Świątkowska, Tradycyjne przetwory z polskiej wieprzowiny, "Nasza Ziemia‖2012, nr 6, s. 22-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu