BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych współczesnej młodzieży
New Trends in Consumer Behavior of Contemporary Youth
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1279-1285, tab.
Słowa kluczowe
Konsumpcja kolaboratywna, Konsument, Zachowania konsumenta, Młodzież, Trendy konsumenckie
Collaborative consumption, Consumer, Consumer behaviour, Youth, Consumer trends
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów obserwowane są zarówno wśród dojrzałych, jak i młodych osób. Aktywne wykorzystywanie przez młodzież nowych technologii powoduje, że w tej grupie konsumentów nowe zjawiska (zwłaszcza związane z wykorzystaniem collective intelligence i prosumpcji) ujawniają się wcześniej i intensywniej niż wśród dorosłych. Artykuł jest rezultatem badań ankietowych zrealizowanych w listopadzie 2013 wśród 876 osób w wieku 13-19 lat. Celem zrealizowanych badań było określenie powszechności występowania wśród młodzieży prosumpcji, wykorzystania collective intelligence, collaborative consumption oraz sellsumeryzmu.(abstrakt oryginalny)

New consumer trends are observed among both mature and young people. However, active usage of new technologies by young people causes that symptoms of new phenomena (especially associated with the use of collective intelligence and prosumption) occur in this group earlier and in more intensive way than in case of adults. The article is the result of the survey research carried out in November 2013 among 876 persons aged 13 - 19 years. The aim of the study was to determine the scope and extent to which young people make use of collective intelligence and adopt the behaviors connected with such trends as prosumption collaborative consumption and sellsumerism. On the basis of the respondents' inclination to these behaviors 6 types of youth were identified: Trusting the Internet, Confiding the Internet, Merchants, Trusting friends, Telephone maniacs and Creative.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cz.Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, wyd. C.H Beck, Warszawa 2012, s. 194-232
  2. Cz. Bywalec, Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie, "Handel Wewnętrzny‖ 2009, nr 3(32), s. 1-10
  3. Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007, s. 137-163
  4. Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 129-150
  5. H. Mruk, Konsument w gospodarce - ewolucja wiedzy o jego zachowaniach, "Handel Wewnętrzny‖ 2009 nr 4-5, s. 43-51
  6. J. Rachocka, Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, [w:], T. Bernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki, PTE, Szczecin 2003 s. 185-192
  7. R.van Raaij, Konsumpcja postmodernistyczna, [w:] M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa 2001 s. 324-344
  8. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005, s. 222-230.
  9. A. Maciorowski, Maturalizm, " Markting w Praktyce‖ 2010 nr 11
  10. K.Rupik, Prosument w procesie planowania marketingowego, [w]: E. Rudawska, J. Perenc (red.) Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Zeszyty Naukowe nr 608 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 15, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 335
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu