BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haberla Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Potencjalne działania promocyjne klastrów w Polsce
Promotion Activity of Clusters in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 450-456, tab.
Słowa kluczowe
Klastry
Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena działań promocyjnych podejmowanych przez klastry w Polsce. Działania te w istotny sposób przyczyniają się do poszerzenia liczby klientów oraz znacząco wpływają na rozpoznawalność marki podmiotu. Warto zauważyć, że narzędzia wykorzystywane przez poszczególne klastry są bardzo podobne do siebie. Wiele klastrów już dostrzega efekty działań promocyjnych i nie zamierza rezygnować z nich ze względu na ich skuteczność. Rozważania te poprzedzone zostały prezentacją wybranych definicji i klasyfikacją klastrów oraz promocji. Ponadto w artykule przedstawione zostały czynniki wpływające na rozwój klastrów oraz wskazane zostały motywacje kreowania inicjatyw klastrowych jak i samych klastrów. Wskazane zostały także najpopularniejsze narzędzia promocji wykorzystywane w działalności promocyjnej klastrów.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the promotional activities undertaken by the clusters in Poland. These activities make a significant contribution to expanding the number of customers and significantly affect the brand recognition of the entity. It is worth noticing that tools used by clusters are very similar to each other. Many of the clusters already see the effects of the promotional activities and are not going to give up on them due to their effectiveness. Above considerations have been preceded by a presentation of selected definitions and classifications of clusters and promotion. In addition, the article presents the factors affecting the development of clusters and cluster initiatives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Dorocki, Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej na przykładzie Francji, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, "Przedsiębiorczość - Edukacja‖, nr 4, Warszawa-Kraków, Wydawnictwo Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, s. 180.
 2. M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246; M.E. Porter, On Competition, HBS Press, Boston 1998, s. 197-198.
 3. Anderson G., Industry clustering for economic development, "Economic Development Review‖ 1994, Vol. 12, No. 2, za: M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 31.
 4. M. Grzybowski, Klastry przemysłowo-usługowe jako narzędzie zwiększania dynamiki działania przedsiębiorstw na rynku globalnym, [w:] Dynamiczność warunkiem skutecznego zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa 2006, s. 19-22.
 5. T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie‖ 2002, nr 4 (110), s. 2.
 6. I. Bielski, Współczesny marketing, Studio EMKA, Warszawa 2006, s. 379.
 7. J.W. Wiktor, Promocja, [w:] J. Altkorn (red.), Podstawy marketingu, PWE, Instytut Marketingu, Kraków 2006, s. 271.
 8. K.P. Białecki, Instrumenty marketingu, Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2006, s. 215.
 9. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 546.
 10. D. Simpson, Modele strategii marketingowych i możliwość ich zastosowania w przedsiębiorstwach spedycyjnych, UG, Gdańsk 2000, s. 47.
 11. S. Szultka (red.), Klastry w Polsce - raport z cyklu paneli dyskusyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu