BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorek Monika (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Budowa grup konsumenckich wokół marki
The Building of Consumer Groups Around the Brand
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1249-1254, rys.
Słowa kluczowe
Marka, Postmodernizm, Konsument
Brand, Postmodernism, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Od wielu lat na rynkach obserwowana jest ewolucja idei marketingowej. Różnorodne sposoby traktowania biznesu pojawiają się w odpowiedzi na zachodzące na rynku zmiany technologiczne, preferencyjne czy też globalizacyjne. Zjawisko tworzenia grup konsumenckich wokół marki jest obecnie elementem możliwym do wykorzystania przez przedsiębiorców w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Z jednej strony więc grupy konsumenckie będą kreowane i podtrzymywane przez właścicieli marek, ale konsekwencją ich powstania jest także korzyść dla samych konsumentów polegająca na budowaniu więzi, pewności i współpracy pomiędzy korzystającymi z marki.(abstrakt oryginalny)

Evolution of the marketing principle has been observed on the markets for many years. Various methods for the treatment of business appear in response to the ongoing technological, preferential and globalization changes on the market. The phenomenon of formation of consumer groups around the brand is now an element that can be used by the entrepreneurs in the context of building the competitive advantage on the market. On the one hand, consumer groups will be created and sustained by brand owners, but a consequence of their creation is also a benefit for the consumers, that consists in building relationships, confidence and cooperation between the brand users.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A.M. Muniz, T.C. O'Guinn, Brand Community, "Journal of Consumer Research‖ 2001, No. 3, s. 413.
 2. R.P. Bagozzi, On the Concept of International Social Action in Consumer Behavior, "Journal of Consumer Research‖ 2000, No. 12, s. 389.
 3. D.J. Boorstin, The Americans: The Democratic Experience, Vintage, New York 1974.
 4. J.H. McAlexander, J.W. Schouten, H.F. Koenig, Building Brand Community, "Journal of Marketing‖ 2002, No. 2
 5. A.M. Muniz, T.C. O'Guinn, Brand Community, "Journal of Consumer Research‖ 2001, No. 3
 6. R. P. Bagozzi, On the Concept of International Social Action in Consumer Behavior, "Journal of Consumer Research‖ 2000, No. 12.
 7. D. Cartwright, A. Zandler, Group Dynamics Research and Theory, Harper&Row, New York 1968; za: R.P. Bagozzi, On the Concept of International Social Action in Consumer Behavior, "Journal of Consumer Research‖ 2000, No. 12.
 8. A.M. Muniz, T.C. O'Guinn, Brand Community, "Journal of Consumer Research‖ 2001, No. 3, s. 412.
 9. J. H. McAlexander, J. W. Schouten, H. F. Koenig, Building Brand Community, "Journal of Marketing‖ 2002, No. 2, s. 38.
 10. Gou-Fong Liaw, A Study on the Influence of Consumers' Participation in a Brand Community on Purchase Intention, ―Journal of International Management Studies, 201, No 6, s. 1-8
 11. J. H. McAlexander, J. W. Schouten, H. F. Koenig, Building Brand..., Journal of International Management Studies, 201, No 6., s. 39-40.
 12. A. Warde, Consumption and Theories of Practice, Journal of Consumer Culture, 5(2), 2005, s. 131.
 13. H.J. Schau, A. Muniz, E.J. Arnould, How Brand Community Practices Create Value, Journal of Marketing, Vol. 73, 2009, s. 30.
 14. A.F. Firat, C.J. Shultz, From segmentation to fragmentation: Markets and marketing strategy in the postmoderner era, "European Journal of Marketing‖ 1997, No. ¾, s. 31.
 15. A.F. Firat, C.J. Shultz, Preliminary Metric Investigations into the Nature of the Postmodern Consumer, "Marketing Letters‖ May 2002, s. 190-191.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu