BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obidziński Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Kamińska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Porządkowanie liniowe otwartych funduszy emerytalnych na podstawie rachunków zysków i strat powszechnych towarzystw emerytalnych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 285-294, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Uogólniona miara odległości, Fundusze emerytalne, Towarzystwa emerytalne, Porządkowanie liniowe, Rachunek zysków i strat, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Generalised distance measure, Pension funds, Pension fund companies, Linear ordering, Profit and loss statement, Open Pension Funds (OPF)
Firma/Organizacja
Powszechne Towarzystwa Emerytalne
General Pension Society
Abstrakt
Przedmiotem badania są Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Celem pracy jest porządkowanie liniowe Otwartych Funduszy Emerytalnych w oparciu o ich rachunki zysków i strat. W pracy zastosowano narzędzia analizy wielowymiarowej (uogólniona miara odległości) na podstawie danych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych za 2005 rok. Obliczeń dokonano na podstawie danych metrycznych w pakiecie obliczeniowym ODM [Walesiak 2002]. Zastosowanie metod porządkowania liniowego w analizie rynku OFE ma duże znaczenie, głównie z punktu widzenia decydenta, będącego biernym uczestnikiem tego rynku, dla którego jedyną możliwością wpływu na efektywność i bezpieczeństwo inwestowania swojego kapitału jest wybór Funduszu . (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bławat F., Analiza ekonomiczna, wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
  2. Holzer J., Demografia, PWE, Warszawa 2005.
  3. Hozer M. (opr.), Gender mainstreaming w ekonomii. Zachodniopomorskie na tle Polski, IADiPG, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Szczecin 2005.
  4. Obidziński P., Putek-Szeląg E., Znaczenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w świadczeniach przyszłych emerytów,w: Rynek Kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Część II, Szczecin 2004.
  5. Tarczyński W., Łuniewska M., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  6. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  7. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, z późniejszymi zmianami).
  8. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późniejszymi zmianami).
  9. Biuletyny Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
  10. Tablice trwania życia 1995-2004 Głównego Urzędu Statystycznego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu