BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papla Daniel (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza zależności między finansowymi szeregami czasowymi z wykorzystaniem wielowymiarowych funkcji powiązań
Analysis of Dependence Between Financial Time Series Using Multidimensional Copula Functions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 321-330, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Analiza zależności, Rozkład t-Studenta, Szeregi czasowe, Wielowymiarowa funkcja powiązań
Dependency analysis, Student's t-distribution, Time-series, Multidimensional copula functions
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie analizy zależności występujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wybranych giełd światowych. Przedmiotem badań będą związki pomiędzy notowaniami akcji na polskiej giełdzie i związki pomiędzy notowaniami indeksów niektórych giełd światowych. Jako metodę badawczą wykorzystano wielowymiarowe funkcje powiązań t-Studenta i Farli-Gumbell-Morgenstem. Analiza estymowanych metodą największej wiarygodności parametrów tych funkcji dla wybranych danych, z uwzględnieniem różnych dystrybuant rozkładów brzegowych (dystrybuanta empiryczna, dystrybuanta rozkładu normalnego) jest podstawą wniosków o charakterze zależności zaprezentowanych w artykule. (fragment tekstu)

Main goal of this paper is a presentation of analysis of dependence existing on Warsaw Stock Exchange and between chosen world exchanges. Multidimensional copula functions were used as a research method, namely t-Student copula and Farlie-Gumbel-Morgenstern copula. Analysis of estimated parameters of this copula functions were basis of conclusions about characteristic of dependency drawn in paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Galli A., (2002). Sequential Nongaussian Simulations using the FGM Copula, Working Paper.
  2. Joe H., Multivariate Models and Dependence Concepts, Chapman & Hall. Boca Raton 1997.
  3. Johnson N., Kotz S. (1972): Continuous Multivariate Distributions, Wiley. New York.
  4. Kotz S., Balakrishnan N., Johnson N. (2000). Continuous Multivariate Distributions, Wiley. New York.
  5. Nelsen R.B. (1999). An Introduction to Copulas, Springer Verlag. New York.
  6. Schweizer B., Sklar A. (1974). Operations on Distributions Functions not Derivable from Operations on Random Variables, Studia Mathematica 52. s. 43-52.
  7. Sklar A. (1959). Fonctions de repartition a n dimensions et leurs marges, Publications de l'Institut Statistique de l'Universite de Paris 8. s. 229-231.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu