BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlukowicz Roman (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
O wschodzącym rynku polskich funduszy nieruchomości
The Emerging Market of Polish Investment Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 331-340, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Fundusze nieruchomości, Inwestycje finansowe
Investment funds, Real estate funds, Financial investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Fundusze inwestycyjne, nazywane również funduszami wspólnego inwestowania łub funduszami zbiorowego inwestowania, to instytucje finansowe, których działalność polega na gromadzeniu rozproszonych kapitałów różnych inwestorów (uczestników funduszy) w celu ich alokacji, pozwalającej właścicielom tych środków osiągać korzyści finansowe (por. [10, s. 9]). Istota funduszy inwestycyjnych opiera się zatem na założeniu połączenia środków (zasobów kapitałowych) indywidualnych inwestorów w celu wspólnego ich inwestowania. Fundusze inwestycyjne tworzą pieniądze, powierzone przez inwestorów, które są zarządzane w ich imieniu przez specjalistów (por. [13, s. 10 - 11]). Prawne podstawy funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce wyznaczyły cztery ustawy (por. [10, s. 129]). Obowiązująca aktualnie ustawa tak definiuje fundusz inwestycyjny: "Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe". (fragment tekstu)

The article discusses the issue of Polish funds investing on the property market. Given are characteristics which render the investment products offered by funds increasingly popular among the wealthy and the less advantaged individual investors. The currentiy operating Polish property investment funds are profiled on the basis of dieir products on offer. The role and position of these funds is determined against all investment funds on the Polish market and the prospective development of property funds in Poland is assessed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Amerykańskie fundusze w Warszawie. "Rzeczpospolita". 29.03.2006.
 2. Barankiewicz P., (2006). Budowlanka się budzi. "Nasz Rynek Kapitałowy". Nr 3.
 3. Borowski G., (2004). Nieruchomościowe fundusze inwestycyjne, cz.1. "Nieruchomości C.H. Beck". Nr 11.
 4. Borowski G. (2004). Nieruchomościowe fundusze inwestycyjne, cz.2. "Nieruchomości C.H. Beck". Nr 12.
 5. Brytyjczycy w polskich nieruchomościach. "Rzeczpospolita" 25.11.2005.
 6. Buczek S., (2006). Czy warto inwestować w fundusze nieruchomości? "Nasz Rynek Kapitałowy". Nr 2.
 7. Buczek S., (2005). Fundusze nieruchomości - nowy instrument na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. "Nasz Rynek Kapitałowy". Nr 11.
 8. Buczek S., (2006). Polskie fundusze nieruchomości a rynek nieruchomości. "Nasz Rynek Kapitałowy". Nr 1.
 9. Buczek S., (2005). Strategie inwestycyjne polskich funduszy nieruchomości. "Nasz Rynek Kapitałowy". Nr 12.
 10. Gabryelczyk K., (2006). Fundusze inwestycyjne, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna. Kraków.
 11. Gabryelczyk K., Borowski G. (2003). Perspektywy rozwoju funduszy nieruchomości w Polsce. [W:] Rynki finansowe wobec procesów globalizacji. Wydawnictwo CeDeWu. Warszawa.
 12. Grygiel A., Buczek S., (2006). Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce - pierwsze starcie. "Nasz Rynek Kapitałowy". Nr 3.
 13. Jawdosiuk B., Rożko K., (2005). Jak wybrać fundusz inwestycyjny, Wydawnictwo Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego. Warszawa.
 14. Karpiński S., Fundusze inwestycyjne coraz aktywniejsze na rynku nieruchomości. "Rzeczpospolita". 05.08.2004.
 15. Karpiński S., Pieniądze klientów wreszcie pracują. "Rzeczpospolita". 27.04.2005.
 16. Karpiński S., Zaostrza się walka o klienta. "Rzeczpospolita". 22-23.04.2006.
 17. Miziołek T., (2006). Dwa nowe TFI. "Nasz Rynek Kapitałowy". Nr 5.
 18. Miziołek T., (2006). Fundusze podstawowe i powiązane w Skarbcu. "Nasz Rynek Kapitałowy". Nr 4.
 19. Miziołek T. (2006). Niepubliczny fundusz aktywów niepublicznych. "Nasz Rynek Kapitałowy". Nr 3.
 20. Niemieckie fundusze szukają nieruchomości w Polsce, www.biznespolska.pl/gazeta/article.php?contentid=l 15003
 21. Regionalny fundusz nieruchomości. "Rzeczpospolita". 28.01.2005.
 22. Siwek K., Majątek funduszy zwiększa się w błyskawicznym tempie. "Parkiet" 08.05.2006.
 23. Skubiszewski M. (2005). Fundusze nieruchomości w Polsce. "Rzeczoznawca Majątkowy". Nr 1.
 24. Skubiszewski M. (2006). REITS - amerykańskie fundusze nieruchomości. "Rzeczoznawca Majątkowy". Nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu