BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzykowski Robert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jaworski Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kobus Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Statystyczne metody taksonomiczne w zastosowaniu do analizy portfelowej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 369-376, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Analiza portfelowa, Metody taksonomiczne, Portfel akcji, Metoda k-średnich, Rynek kapitałowy
Portfolio analysis, Taxonomic methods, Equity portfolios, K-means methods, Capital market
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Wybór odpowiednich spółek przez inwestora jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ należy brać pod uwagę ryzyko straty, które powinno być jak najmniejsze przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej stopy zwrotu. Wymaga to szerokiej wiedzy dotyczącej zarówno wewnętrznej sytuacji spółki jak i jej otoczenia. Dlatego poszukuje się coraz to nowych narzędzi porównujących spółki i różnicujących je tak, by można było zbudować portfel akcji, który zminimalizuje ryzyko inwestycyjne. Portfel akcji tworzony jest z bardzo prostej przyczyny, a mianowicie ryzyko portfela złożonego z różnych spółek jest mniejsze niż suma ryzyka każdej spółki natomiast, gdy liczba spółek w portfelu wzrasta, to jednocześnie spada ryzyko portfela. Dywersyfikacji spółek dokonujemy kierując się własną wiedzą o nich lub starając się ustalić zachowania cen akcji spółek, by określić, które z nich reagują podobnie na różne sytuacje makroekonomiczne. Znalezienie optymalnego rozwiązania jest zadaniem bardzo ważnym dla inwestorów. Jednak jak wiadomo, giełda papierów wartościowych jest bardzo nie-przewidywalna i znalezienie odpowiedniego pakietu akcji jest trudne. Dlatego szuka się różnych metod do osiągnięcia powyższego celu. W ostatnich latach bardzo popularne jest wykorzystanie metod taksonomicznych do analizy giełdy [10], [8], [9], [6]. Metody te na szeroką skalę są stosowane w biologii i innych naukach pokrewnych. Podejmowane są próby konstruowania portfela akcji w oparciu o wyżej wspomnianą grupę metod. W pracy zaprezentowano metodę analizy składowych głównych oraz metody hierarchiczne aglomeracyjne i deaglomeracyjne. Przedstawiono również pewną modyfikację metody k-średnich. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Gatnar E., Walesiak M. (2004) Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 2. Jajuga K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN Warszawa.
 3. Jajuga K. (2000). Modele ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław.
 4. Falniowski A. (2003). Metody numeryczne w taksonomii, WUJ, Kraków.
 5. MacQueen J.B. (1967) Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations. Proceedings of 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, University of California Press, Berkeley, CA 1.
 6. Łuniewska M., Tarczyński W. (2006) Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa.
 7. Morrison D.( 1990) Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, PWN Warszawa.
 8. Pietrzykowski R., Zieliński W., Kozioł D. (2005) Wykorzystanie metody średnich w taksonomii portfela akcji, Ekonomiczno-Informatyczny kwartalnik teoretyczny Vol. 3, 76-81 WSEI, Warszawa.
 9. Pietrzykowski R., 2005 Zastosowanie metod taksonomicznych do analizy cen papierów wartościowych. W: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW. tom. V: 317 - 325.
 10. Skórnik-Pokarowska U., Orłowski A. (2004) Application of the ultrametric distance to portofolio taxonomy. Critical approach and comparison with other methods., Phisica A344, 81-86.
 11. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu