BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruchnicka-Grabias Izabela (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)
Tytuł
Opcje korelacyjne - zasady działania i wybrane zastosowania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 387-402, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Opcje egzotyczne, Rynek kapitałowy, Opcje korelacyjne
Financial instruments, Exotic options, Capital market, Correlation option
Abstrakt
Opcje korelacyjne (correlation options) stanowią jedną z grup całej gamy opcji egzotycznych (inaczej opcji drugiej generacji - second generation options). Są one odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w dobie integracji i postępującej globalizacji. Opcje korelacyjne można podzielić na dwie grupy, w zależności od tego, w jaki sposób korelacja wpływa na funkcję wypłaty. Pierwsza z wymienionych grup zawiera opcje pierwszej korelacji (first-order correlation options), podczas gdy druga z nich to opcje drugiej korelacji (second-order correlation options). Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka tych instrumentów oraz skoncentrowanie się na ich zastosowaniach w praktyce. Dlatego też przejdę kolejno do analizy poszczególnych opcji korelacyjnych, poczynając od wybranych opcji pierwszej korelacji i ich implementacji w zarządzaniu finansami, przechodząc kolejno do wybranych instrumentów drugiej korelacji, wskazując jednocześnie na ich cechy świadczące o większej efektywności i tańszym zastosowaniu od opcji standardowych. Ceny opcji pierwszej korelacji zależne są w sposób bezpośredni od korelacji pomiędzy instrumentami bazowymi, podczas gdy na ceny opcji drugiej korelacji (posiadającymi, w przeciwieństwie do tych pierwszych, jeden instrument bazowy), dodatkowy wpływ wywiera kurs walutowy. Dla bardziej przejrzystego zobrazowania idei opcji korelacyjnych, przy przedstawianiu funkcji wypłaty dla tych instrumentów skupiłam się na opcjach typu europejskiego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Choudhry M. (2003). The bond and money markets, Butterworth-Heinemann. Great Britain.
 2. McDonald R.L. (2003). Derivates Markets, PearsonEducation, Boston.
 3. Dziawgo E. (2003). Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.
 4. Grannis S. (1992). An Idea Whose Time Has Come. From Black-Scholes to Black Holes; New Frontiers in Options, Risk/Finex. London.
 5. Gudaszewski W. Łukojć A. (2004). Wycena wieloczynnikowych opcji egzotycznych. Rynek Terminowy, Nr 2.
 6. Ho T.S., Stapleton R.C., Subrahmanyam M.G. (1995). Correlation Risk. Cross-Market Derivative Products and Portfolio Performance. Journal of European Financial Management. Nr 1(2).
 7. Hull J.C. (2003). Options, futures and other derivatives, Pearson Education, Upper Saddle River.
 8. Jajuga K. Gudaszewski W. Hnatiuk M. (2004). Opcje wieloczynnikowe -wprowadzenie. Rynek terminowy, Nr 2.
 9. Kuźmierkiewicz M. (1999). Opcje korelacyjne. Bank i Kredyt. Nr 5.
 10. Ong M. (1996). Exotic Options: The Market and their Taxonomy. [w]: Nelken I., The Handbook of Exotic Options: Instruments, Analysis, and Applications, IRWIN Professional Publishing. Chicago.
 11. Pruchnicka-Grabias I. (2006). Egzotyczne opcje finansowe, CeDeWu. Warszawa.
 12. Pruchnicka-Grabias I. (2004). Zasady konstrukcji oraz klasyfikacja opcji egzotycznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy. Nr 45. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa.
 13. Pruchnicka-Grabias I. (2003). Warranty opcyjne jako sposób na ryzyko giełdowe, Drukpol. Warszawa.
 14. Zahng P.G. (2001). Exotic Options. A guide to Second Generation Options, World Scientific. Singapore.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu