BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewska Barbara (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Organizacja ucząca się - wyzwania dla kompetencji menedżerskich
Learning Organization - The Challenge to the Management Competences
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dynamika zarządzania organizacjami : paradygmaty - metody - zastosowania : księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity, 2007, s. 297-304, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Organizacje oparte na wiedzy, Zarządzanie kompetencjami, Kwalifikacje menedżera, Menedżer przyszłości
Knowledge-based economy, Knowledge-based organisations, Competence management, Managerial qualifications, Modern manager
Abstrakt
Konieczność zmian i uczenia się zawsze towarzyszyła zarządzającym organizacjami. Zmieniała się tylko świadomość ich nieuchronności, tempa i zakresu, w miarę jak narastała turbulencja otoczenia, szczególnie na skutek rozszerzania się procesów umiędzynarodowienia i globalizacji. Zaowocowało to licznymi rozważaniami, analizami i propozycjami dotyczącymi następujących problemów: jakie będą organizacje przyszłości, jak zarządzać w czasach burzliwych, w warunkach niepewności, jaki powinien być w związku z tym lider przyszłości. Jedną z propozycji odpowiedzi na te pytania jest koncepcja organizacji uczącej się (learning organization). Koncepcja ta jest traktowana jako propozycja modelowa, docelowa, stanowiąca pewien wzorzec, na który mogą ukierunkowywać się współczesne organizacje. Aby tak było, menedżerowie muszą zrozumieć przedstawioną koncepcję, uznać ją za przydatną chcieć i potrafić wdrożyć ją w życie. (fragment tekstu)

To survive in today's ultra - competitive and dynamic business environment, organizations must better understand the factors that cause managers to fail to archive desired results. The one of barrier in the implementation of organization are competencies. The objective of the paper was to identify and discuss the managerial competencies especially important to understand and develop a learning organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris Ch. : Następne wyzwanie. W : Organizacja przyszłości. Red. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., Business Press, Warszawa 1998.
 2. Senge P.M. : Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 3. Garvin D.A. : Budowanie organizacji uczącej się. W : Zarządzanie wiedzą. "Harvard Business Review", polska edycja - Helion , Gliwice 2006.
 4. Rokita J. : Utopia albo herezja. "Przegląd Organizacji", 2007, nr 2.
 5. Rokita J. : Organizacja ucząca się. AE, Katowice 2003.
 6. Filipowicz G. : Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. PWE, Warszawa 2004.^Robbins S.P., DeCenzo D.A. : Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002.^Borkowski J., Dyrda M., Konarski L., Rokicki B. : Człowiek w organizacji. Podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 7. Prahalad C.K. : Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku. W : Organizacja przyszłości. Red. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckard R., Business Press, Warszawa 1998.
 8. Oleksyn T. : Zarządzanie kompetencjami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 9. Czarnecka-Wójcik E., Wójcik M. : Władza menedżerska i przywództwo. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania. Katowice 2004.
 10. Senge P.M. : Kierowanie organizacjami uczącymi się. W : Lider przyszłości. Red. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., Business Press, Warszawa 1997.
 11. Longenecker C.O., Neubert M.J., Fink L.S. : Causes and Consequences of Managerial Failure in Rapidly Changing Organizations. "Business Horizons", 2007, No. 50.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu