BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszewska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany zadłużenia publicznego i ich składniki w państwach Unii Europejskiej w latach 2000-2012
Changes in the Level of Public Debt and Their Components in EU Countries for the Years 2000-2012
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 6, s. 7-23, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Analiza wariancji, Dług publiczny
Public finance, Variance analysis, Public debt
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wskutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego szczególnego znaczenia nabrało zagadnienie stabilności finansów publicznych. Jednym z istotnych składników oceny owej stabilności jest relacja długu publicznego do PKB i jej zmiany w czasie. W artykule zbadano zmiany zadłużenia sektora general government i ich składniki w państwach Unii Europejskiej w latach 2000-2012. Do tego celu posłużono się analizą struktury zbiorowości statystycznej oraz jednowymiarową analizą wariancji.(abstrakt oryginalny)

Due to the global financial and economic crisis the issue of public finance sustainability has gained special importance. One of the crucial components in the assessment of this stability is the ratio of public debt to GDP and its change over time. This article examines changes in the level of general government debt and their components in the European Union during the period 2000-2012. For this purpose, a statistical analysis of population structure and a one-dimensional analysis of variance were used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ali Abbas, S.M., Belhocine, N., El Ganainy, A., Horton, M., 2011, Historical Pattern of Public Debt - Evidence From a New Database, IMF Economic Review, vol. 59, no. 4, s. 717-742.
 2. Ali Abbas, S.M., Akitoby, B., Andritzky, J.R., Berger, H., Komatsuzaki, T., Tyson, J., 2013, Dealing with High Debt in an Era of Low Growth, IMF Staff Discussion Notes, September, SDN/13/07, Washington.
 3. Baldacci, E., Petrova, I., Belhocine, N., Dobrescu, G., Mazraani, S., 2011, Assessing Fiscal Stress, IMF Working Paper, WP/11/100, Washington.
 4. Bergin, A., Fitz Gerald, J., Kearney, I., O'Sullivan, C., 2011, The Irish Fiscal Crisis, National Institute Economic Review, vol. 217, s. 47-59.
 5. Encyclopedia of Research Design, 2010, Salkind, N.J. (ed.), Sage Publications, Thousand Oaks.
 6. European Commission, 2012, Fiscal Sustainability Report 2012, European Economy, 8, Brussels.
 7. European Commission, 2013, General Government Data. General Government Revenue, Expenditure, Balances and Gross Debt, Autumn, Brussels.
 8. Eurostat, 2013, Stock-flow Adjustment (SFA) for the Member States, the Euro Area and the EU28 for the Period 2009-2012, as Reported in the October 2013 EDP Notification, Brussels.
 9. Eurostat, Government Deficit and Debt, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/p age/portal/gover nment_finance_statistics/data/main_tables [dostęp: 25.02.2014].
 10. Eurostat, Real GDP Growth Rate, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 [dostęp: 28 stycznia 2014].
 11. GUS, 2010, Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, Warszawa.
 12. IMF, 2012, The Good, the Bad, and the Ugly: 100 Years of Dealing with Public Debt Overhangs, w: Coping with High Debt and Sluggish Growth, World Economic Outlook, October, Washington, s. 101-127.
 13. Mauro, P., Romeu, R., Binder, A., Zaman, A., 2013, A Modern History of Fiscal Prudence and Profligacy, IMF Working Paper, WP/13/5, Washington.
 14. Sobczyk, M., 2001, Statystyka, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Weber, A., 2012, Stock-Flow Adjustment and Fiscal Transparency: a Cross-Country Comparison, IMF Working Paper, WP/12/39, Washington.
 16. Włodarczyk, P., 2011, Stabilność fiskalna - koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej w latach 2005-2009, Materiały i Studia NBP, nr 256, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu