BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Wioletta (Uniwersytet Łódzki), Sibińska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Strony WWW w kierunku budowania doświadczenia klienta
Websites Towards Building a Customer Experience
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 498-503, rys., tab.
Słowa kluczowe
Marketing doświadczeń, Serwis internetowy, Tworzenie witryn internetowych, Mechanizmy decyzyjne
Experience marketing, Website, Creating websites, Decision-making mechanisms
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zmiany gospodarcze, społeczne i technologiczne znacząco wpłynęły na sposób myślenia i mechanizmy podejmowania decyzji współczesnych klientów. Nowe pokolenie konsumentów ukierunkowanych na gromadzenie doświadczeń wymusza od firm koncentracji na wszystkich wrażeniach, jakich doświadcza klient w kontakcie z firmą. Wymaga to zmiany w sposobie myślenia całej organizacji, zarówno w kwestii samych produktów, ludzi budujących firmę, jak i komunikacji za pośrednictwem strony. Opracowanie poszczególnych obszarów stron WWW oraz jej funkcjonalności zgodnie z nurtem doświadczenia wydaje się być istotne i skłania firmy do umieszczania na stronie narzędzi, które powodują zaangażowanie jej użytkowników w kreatywny, przejrzysty i jasny sposób. Celem artykułu jest pokazanie zmian stron WWW pod względem ich atrybutów oraz wskazanie nowego kierunku tworzenia stron internetowych opartego na koncepcji marketingu doświadczeń.(abstrakt oryginalny)

Changes in economic, social and technological environment influenced the way of thinking and decision-making mechanisms of modern customers. Customers today are oriented to gain experience require companies to focus on the all sensations experienced by the client in contact with the company. This requires a change in thinking throughout the organization, both in terms of the products themselves, the people building the company, as well as communication through the site. The development of specific areas of web pages and its functionalities according to the flow experience appears to be relevant and encourages companies to be placed on the tools that cause the involvement of its members in a creative, transparent and clear manner. The purpose of this article is to show the evolution of Web pages in terms of changes in their attributes and an indication of a new direction to create web pages based on the concept of marketing experience.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Davidson, Development of an Industry Specific Web Site Evolution Framework for the Australian Wine Industry, "School of Commerce Research Paper Series‖, Flinders University of South Australia, 2002,
 2. G. Azzone, R. Bianchi, G. Noci, The Company's Webside: Diffrent Configurations, Evolutionary Path, "Management Decision‖ 2000, Vol. 38, No. 7;
 3. J.A. Quelch, L.R. Klein, The Internet and International Marketing, "Sloan Managemanet Review‖ 1996, Vol. 37, No. 3;
 4. T. Harrison, K. Waite, Patterns of Intermediary Website Development within an Extended Supply Chain, "Journal of Business and Industrial Marketing‖, Special Issue: "Doing Business in a Digital World‖, 2005;
 5. E.L. Knight, S.D. Hall, R.E. Whitmire, D.J. Hall, Current Status and Plans for Internet Banking as Reported by CEOs, "Journal of Financial Services Marketing‖ 1999, Vol. 4, No. 1;
 6. J. Rowley, Remodelling Marketing Communications in an Internet Environment, "Internet Research‖ 2001, Vol. 11, No. 3;
 7. W. Grzegorczyk, A. Sibińska, W. Krawiec, Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 8. I. Skowronek, Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klientów do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa 2012, s. 116.
 9. A. Palmer, Customer Experience Management: A Critical Review of an Emerging Idea, "Journal of Services Marketing‖ 2010, Vol. 24, Issue: 3, s. 196-208.
 10. C. Shaw, Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York 2005, s. 64.
 11. B.J. Pine, J.H. Gilmore, Welcome to the Experience Economy, "Harvard Business Review‖ 1998, No. 4, s. 97-105.
 12. T. P. Novak, D.L. Hoffman, Y.F. Yung, Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural Modeling Approach, "Marketing Science‖ 2000, Vol. 19, No. 1, s. 22-42.
 13. B.H. Schmitt, Experiential Marketing, "Journal of Marketing Management‖ 1999, No. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu