BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siewiera Agnieszka (Politechnika Szczecińska)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem inwestycji w warunkach dynamicznego rozwoju rynku
The Management of Investment Risk on the Dynamicly Developing Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 413-422, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Decyzje inwestycyjne, Ryzyko inwestycyjne, Model wyceny aktywów kapitałowych, Analiza wrażliwości, Symulacja Monte Carlo, Teoria gier
Investment decisions, Investment risk, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Sensitivity analysis, Monte Carlo simulation, Game theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest zazwyczaj sprawą trudną. Szczególnie w warunkach dynamicznych zmian otoczenia jest obciążone wysokim ryzykiem. Wymaga dużych umiejętności oceny sytuacji oraz znajomości różnych narzędzi nowoczesnego zarządzania. Umiejętności te pozwalają na minimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych zmian w stosunku do wielkości zakładanych na etapie planowania. Celem artykułu jest ukazanie konieczności rozpoznania czynników i źródeł ryzyka projektu, wybór konkretnej metody jego pomiaru oraz potrzeby włączenia analizy ryzyka do oceny efektywności inwestycji. Przyczyni się to do rozpoznania słabych punktów projektu oraz zmniejszenia wystąpienia zagrożeń w okresie jego eksploatacji. (fragment tekstu)

For the company managers making investment decision in rapidly changing environment may be difficult and risky. It requires great skill and wide knowledge of methods and tools of modern management and its aim is to minimalise the occurrence of negative and unwanted changes and distortions during a realization of a project. There is always a risk involved in any investment project, and the more distant is the project in the future the greater is the risk. Investors should take it into consideration, that the possibility of achieving results different from planned at the beginning increases with dme, especially when the investment is carried on in an unfavourable environment. Weil management project should bring its investors the maximum income, with minimum risk. Investors who are willing to take higher risk, expect higher income as a benefit for their increased risk. Investment analysis should contain risk evaluation- it enables the proper evaluation of projects cash flow at the preparation stage, helps to establish project's value and is useful in negotiations concerning its finance. Risk analysis is helpful in finding projects weak points, and minimalises the chances of developing dangerous situations in future. Precise risk evaluation is difficult, but it's a vital part of budgeting's process. Analysis of risk factors, and finding suitable methods of risk evaluation form a very important part of investment decision making. For the investor the proper evaluation of risk is a key to success, and the potential income is waiting for those who can evaluate the risk better than their rivals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Birgham E.F., Gapenski L.C. (2001). Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 2. Chong Y.Y., Brown E.M. (2001). Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna. Kraków.
 3. Davis E.W., Pointon J. (1997). Finanse i firma, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 4. Dziworska K. (2000). Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
 5. Francis J.C. (2000). Inwestycje, Wydawnictwo WIG-Press. Warszawa.
 6. Gawron H. (1997). Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań.
 7. Gostkowska- Drzewiecka T.- praca zbiorowa (1996). Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody oceny, ODDK Sp. Zoo. Gdańsk.
 8. Jajuga K., Jajuga T. (1996). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN. Warszawa.
 9. Pluta W., Jajuga T. (1995). Inwestycje. Capital budgeting- budżetowanie kapitałowe, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa.
 10. Turzyński M. (2000). Analiza efektywności inwestycji. "Rachunkowość", nr 6 (110).
 11. Wrzostek S. (1994). Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Wydawnictwo SYGMA. Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu