BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieszk-Stolorz Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza współczynnika RHO w modelu wyceny opcji Garmana-Kohlhagena
Analysis of RHO Factor for the Garman-Kohlhagen Model of Option Price
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 423-432, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Opcje, Wycena opcji, Modele ekonometryczne, Model Garmana-Kohlhagena
Options, Options pricing, Econometric models, Garman-Kohlhagen model
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znaczenia współczynnika rho nie należy pomijać, gdyż jego wpływ na cenę opcji może być bardzo duży. Szczególnie interesujące może być jego zachowanie w przypadku opcji walutowych, gdzie obok krajowej występuje zagraniczna stopa procentowa. W długim okresie czasu, szczególnie, gdy na rynku gwałtownie zmienia się poziom stóp procentowych inwestor może spodziewać się zmian wartości opcji. Zmiana tej wartości może być nawet kilkakrotnie większa od zmiany wynikającej z wpływu wszystkich pozostałych czynników łącznie. Wpływ ten zwiększa się wraz z wydłużeniem terminu realizacji opcji. Współczynnik rho informuje inwestora o zmianie ceny opcji w zależności od zmiany stopy procentowej. Jeżeli jest dodatni, to wzrost stóp procentowych będzie pociągał za sobą wzrost ceny opcji, natomiast, jeżeli jego wartość jest ujemna, to wzrost stóp procentowych spowoduje spadek ceny opcji. Umiejętność prawidłowej analizy tego współczynnika jak i również pozostałych współczynników greckich jest niezbędna przy tworzeniu różnorodnych strategii. Skuteczność tych strategii jest uzależniona od prawidłowego odczytania wpływu poszczególnych parametrów na wartość opcji. (fragment tekstu)

In the paper one has done mathematical analysis of the rho factor for the Garman-Kohlhagen model. The value of the currency call option increases when a domestic interest rate rises. This increase is bigger for options of a further expiration date. The value of a call option decreases when the foreign interest rate rises. In case of an option with a further expiration date this decrease is considerable. For the price of the put option this relation is contrary (adverse). In the paper one has marked out relations between factors rho calculated for domestic and foreign rates of interest, and currency exchange rate and time remaining until the expiration date. For call options of further expiration date the influence of change of both interest rates is stronger then in case of call options with expiration date shortened. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Jajuga T. (1998): Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Korona R.M. (1999): Niedoceniana reszta. Bank, nr 7 (lipiec 1999).
  3. Kwok Y.K. (1998): Mathematical Models of Financial Derivatives, Springer, Singapore.
  4. Stolorz B. (2003): Zastosowanie współczynnika rho do badania wartości opcji, Metody ilościowe w ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 365, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  5. Weron A., Weron R. (1999): Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  6. Wilmott P., Howison S. (1999): The Mathematics of Financial Derivatives, Cambridge University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu