BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyszka Adam (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Efektywność strategii momentum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Momentum Strategies at the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 447-463, tab., bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Ceny akcji, Strategia inwestycyjna, Portfel akcji, Rynek kapitałowy, Strategie momentum
Shares prices, Investment strategy, Equity portfolios, Capital market, Momentum strategies
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Możliwość przewidywania przyszłego kierunku zmian cen akcji na podstawie obserwacji notowań historycznych przeczy hipotezie o efektywności rynku, nawet w formie słabej [Fama 1970]. Powszechnie wiadomo, że na rynkach rozwiniętych, a także w Polsce, proste testy autokorelacji przeprowadzane na seriach danych dotyczących pojedynczych walorów na ogół nie wykazują statystycznie istotnych związków między przeszłymi i przyszłymi poziomami notowań i nie są w stanie zanegować hipotezy o błądzeniu losowym [Szyszka 2003]. Niemniej, istnieje bogata literatura przedmiotu, która dokumentuje skuteczność strategii inwestycyjnych o charakterze portfelowym opartych wyłącznie na obserwowaniu dotychczasowych zmian kursów akcji. Wśród tego rodzaju strategii można wyróżnić dwie zasadnicze kategorie: strategie przeciwnego inwestowania oraz tzw. strategie momentum. W myśl pierwszych należy nabywać spółki, które dotychczas istotnie traciły na wartości oraz sprzedawać te walory, które doświadczyły najbardziej spektakularnych wzrostów. Z kolei rekomendacja płynąca ze strategii momentum jest dokładnie odwrotna - kupuj to, co ostatnio najbardziej rosło w cenę, a sprzedawaj te akcje, które przynosiły najwyższe straty. (fragment tekstu)

Momentum strategies - in their various forms - generally recommend to sell stocks that have preformed worst ("losers") and to buy stock that have preformed best ("winners") during last 3-12 months prior to assets allocation. Portfolios constructed according to such a rule should be than held for another 3-12 months. This paper documents profitability of 16 versions of momentum strategy at The Warsaw Stock Exchange in the period since October 1994 till the end of September 2005. The most profitable strategy would be to construct a portfolio of long and short positions based on observation period of three recent quarters and to hold such a portfolio for the next quarter. Consequently, this investment rule would generate an average quarterly return of 9,25%, however a big portion of this profit (7,17%) would come from short positions. The paper starts with an extended literature review, particularly focused on a discussion about possible sources of momentum profits. It continues with the methodology part, data description, and the presentation of results of the research on the Polish capital market. The paper concludes with a summary and postulates for further research in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacmann J.F., Dubois M., Isakov D. (2001). Industries, Business Cycle and Profitability of Momentum Strategies; An International Perspective. Materiały konferencyjne, EFMA 2001 Lugano Meetings
 2. Barberis N.,Thaler R. (2002). A Survey of Behavioral Finance.
 3. Burch T., Swaminathan B. (2001). Are Institutions Momentum Traders?, SSRN Electronic Paper Collection: http://ssrn.com/abstract=291643
 4. Chan L., Jeegadeesh N., Lakonishok J. (1996). Momentum Strategies, Journal of Finance, Vol. 51. 5. s. 1681-1713.
 5. Chen H., Jegadeesh N., Wermers R. (2002). The Value of Acdve Mutual Fund Management: An Examination of Stockholdings and Trades of Fund Managers, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 35. 3. s. 343-369.
 6. Chordia T., Shivakumar L. (2002). Momentum, Business Cycle, and Time-varying Expected Returns, Journal of Finance, Vol. 57. 2. s. 985-1019.
 7. Conrad J., Kaul G. (1998). An Anatomy of Trading Strategies, Review of Financial Studies, Vol. 11. 3. s. 489-519.
 8. De Bondt W., Thaler R. (1985). Does the Stock Market Overreact?, Journal of Finance, Vol. 40. 3. s. 793-805.
 9. Fama E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, Vol. 25. 2. s. 383-417.
 10. Fama E., French K. (1996). Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, Journal of Finance. Vol. 51. 1. s. 55-84.
 11. Fischhoff B. (1982). For those condemned to study the past: Heuristics and biases in hindsight. w: Kahneman D., Slovic P., Tversky A., Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge University Press. s. 80-98.
 12. Fong K., Gallagher D., Gardner P., Swan P. (2005). A Closer Examination of Investment Manager Herding Behaviour, SSRN Electronic Paper Collection: http://ssrn.com/abstract=508822
 13. Grinblatt M., Han B. (2005). The Disposition Effect and Momentum, Journal of Financial Economics.
 14. Grinblatt M., Titman S., Wermers R. (1995). Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance, and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior, American Economic Review, Vol. 85. 5. s. 1088-1105.
 15. Grotowski M. (2003a). Momentum (1), Nasz Rynek Kapitałowy, nr 2/2003.
 16. Grotowski M. (2003b). Momentum (2), Nasz Rynek Kapitałowy, nr 4/2003.
 17. Hong H., Lim T., Stein J. (2000). Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage and the Profitability of Momentum Strategies, Journal of Finance, Vol.55. l.s. 265-295.
 18. Jegadeesh N. (1990). Evidence of Predictable Behavior of Security Returns, Journal of Finance, Vol. 45. 3. s. 881-898.
 19. Jegadeesh N., Titman S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, Journal of Finance, Vol. 48. 1. s. 65-9.
 20. Jegadeesh N., Titman S. (1995). Overreaction, Delayed Reaction, and Contrarian Profits, Review of Financial Studies, Vol. 8. 4. s. 973-993.
 21. Jegadeesh N., Titman S. (2001a). Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations, Journal of Finance, Vol. 56. 2. s. 699-720.
 22. Jegadeesh N., Titman S. (2002). Cross-Sectional and Time Series Determinants of Momentum Returns, Review of Financial Studies, Vol 15. 1. s. 143-158.
 23. Kahneman D., Tversky A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, Econometrica, Vol 47. 2. s. 263-292
 24. Langer E., Roth J. (1975). Heads 1 Win Tails It's Chance: The Illusion of Control as a Function, Journal of Personality and Social Psychology, 32. s. 951-955.
 25. Lehmann B. (1990). Fads, Martingales, and Market Efficiency, Quarterly Journal of Economics, Vol. 105. 1. s. 1-28.
 26. Miller D., Ross M. (1975). Self-Serving Bias in Attribution of Causality: Fact or Fiction?, Psychological Bulletin, 82. s. 213-225.
 27. Sias R. (2002). Institutional Herding, SSRN Electronic Paper Collection: http://ssrn.com/abstract=307440
 28. Svenson O. (1981). Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers?, Acta Psychologica, Vol. 47. s. 143-148.
 29. Szyszka A. (2003a). Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 30. Szyszka A. (2003b). Zachowania inwestora a teoria rynku kapitałowego, Ekonomista 3/2004.
 31. Taylor S., Brown J. (1988). Illusion and Well-Being: A Social Psychological Perspective on Mental Health, Psychological Bulletin. 103. s. 193-210.
 32. Tyszka T., Zaleśkiewicz T. (2001). Racjonalność decyzji. Pewność a ryzyko, PWE. Warszawa.
 33. Weinstein N. (1980). Unrealistic Optimism About Future Life Events, Journal of Personality and Social Psychology, 39. s. 806-820.
 34. Womack K. (1996). Do Brokerage Analysts' Recommendation Have Investment Value?, Journal of Finance, Vol. 51. 1. s. 137-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu