BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palczewska Olga (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ światowego kryzysu finansowego na dług publiczny Chin i Japonii
The Impact of the Global Financial Crisis on Public Debt in China and Japan
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 6, s. 24-41, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Zadłużenie, Dług publiczny, Sektor finansów publicznych
Financial crisis, Indebtedness, Public debt, Public finance sector
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny, Japonia
China, Japan
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie rzadko poruszanego w Polsce problemu zadłużenia sektora finansów publicznych dwóch największych gospodarek Azji. Na podstawie literatury krajowej i zagranicznej, raportów instytucji finansowych, danych Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego zbadano wpływ światowego kryzysu finansowego na zadłużenie sektora finansów publicznych Chin i Japonii. W artykule najpierw przedstawiono sytuację gospodarczą państw regionu Azji i Pacyfiku w okresie kryzysu finansowego i jej wpływ na zadłużenie sektora finansów publicznych tych państw. Stwierdzono, że zadłużenie to w wyrażeniu względnym było mniejsze nie tylko od średniego długu dla państw OECD, lecz także od średniego zadłużenia światowego. Następnie przeprowadzono analizę długu publicznego Chin. Udowodniono, że utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Chinach w okresie kryzysu nastąpiło kosztem zadłużenia jednostek samorządu lokalnego, które poprzez ogromne inwestycje infrastrukturalne pobudzały popyt wewnętrzny. W latach 2008-2010 wysokość tego zadłużenia wzrosła ponad dwukrotnie, a w samym 2009 roku, w stosunku do roku poprzedniego, dług lokalny wzrósł o 71,4%. Przedmiotem analizy w kolejnej części artykułu jest dług publiczny Japonii. Wykazano, że w wyniku kryzysu finansowego w 2010 roku, w porównaniu z rokiem 2008, dług publiczny Japonii wzrósł o 8,4%, a wpływ kryzysu na jego wzrost był mniejszy niż w państwach G7.(abstrakt oryginalny)

This paper examines the impact of the financial crisis on public debt in China and Japan through an analysis of domestic and foreign literature, reports by financial institutions, as well as the World Bank and the International Monetary Fund data. The first part of this paper presents the overall economic situation of the Asia-Pacific region during the financial crisis and its impact on the public finance sector debt of these countries. The debt was found to be lower not only than the average debt of OECD countries, but also lower than world debt. The second part of the article raises the issue of China's public debt. In the years 2008-2010 the amount of local debt in China more than doubled, and the highest increase was in 2009. The next part of the article addresses the issue of Japan's public debt. It has been shown that, as a result of the financial crisis, Japan's national debt increased in 2010 by 8.4% in comparison to 2008, but the impact of the crisis on public debt was smaller than in G7 countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec, J. (red.), 2009, Kryzys finansowy: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 2. Asian Development Bank, 2010, Asian Economic Outlook, ADB, Mandaluyong Ciity.
 3. Asian Development Bank, 2014, Revenue, total (% of GDP), Expenditure, total (of GDP), ADB, Mandaluyong City, http://sdbs.adb.org/sdbs/index.jsp [dostęp: 21.03.2013].
 4. Bilewicz, E., 2011, Dostosowania w krajach azjatyckich po kryzysach z lat dziewięćdziesiątych XX wieku a ich reakcja na globalny kryzys finansowy, w: Gos, W. (red.), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 677, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 17-29.
 5. China Banking Regulatory Commission, 2012, 2012 Annual Report, China Citic Press, Beijing.
 6. Fan, G., Lv, Y., 2012, Fisciscal Prudence and Growth Sustainability: an Analysis of China's Public Debt, Asian Economic Policy Review, vol. 7, no.2, s. 202-220.
 7. Ferrarini, B., Raghbendra, J., Ramayandi, A., 2012, Public Debt Sustainability in Developing Asia, Routledge, Londyn.
 8. International Labour Organization, 2011, A Review of Global Fiscal Stimulus, ILO, Geneva.
 9. International Monetary Fund, 2011a, Japan Sustainability Report (G20), IMF, Washington.
 10. International Monetary Fund, 2011b, People's Republic of China: Financial System Stability Assessment, IMF, Washington.
 11. International Monetary Fund, 2012, World Economic Outlook, IMF, Washington.
 12. International Monetary Fund, 2013, World Economic Outlook, IMF, Washington.
 13. Khatiwada, S., 2009, Stimulus Packages to Counter Global Economic Crisis: a Review, International Institute of Labour Studies, Geneva.
 14. Kobyłka, A., 2009, Wpływ kryzysu finansowego na chińską gospodarkę i próby jego przezwyciężenia: szansa czy zagrożenie?, Biuletyn Opinie, nr 12, Warszawa.
 15. Kompa, K., Witkowska, D., 2011, Sektor bankowy w Chinach. Próba oceny za pomocą analizy wielowymiarowej, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 87, Warszawa, s. 5-26.
 16. Liberska, B., Perspektywy rozwojowe chińskiej gospodarki do 2050 roku, Studia Ekonomiczne, nr 4, Warszawa, s. 331-358.
 17. Lu, Y., Sun, T., 2013, Local Government Financing Platforms in China: a Fortune or Misfortune?, IMF Working Paper, Washington, http://www.imf.org/external/pubs/ft/w p/2013/wp13243.pdf [dostęp: 15.03.2014].
 18. Martinez, J., Qian, B., Wang, S., Zhang, L., Zou, H., 2014, An Essay on Public Finance in China, Annals of Economics and Finance, vol. 15, no. 1, Beijing, s. 289-405.
 19. MOFCOM, 2007, Circular of the state Administration of Foreign Exchange Concerning the Related Matters on Administering Short-term Foreign Debts of Financial Institutions in 2007, Beijing, http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/announcement/200703/20070304475860.html, [dostęp: 10.03.2014].
 20. MOFCOM, 2008a, VAT reform to shed corporate tax burden by $17,6b, Beijing, http://search.mofcom.gov.cn/swb/recordShow.jsp?flag=0&lang=1&base=iflow_5&id=english200811058816631&value=(stimulus%20and%20package) [dostęp: 14.03.2014].
 21. MOFCOM, 2008, China's foreign debt up 15.68% in 2007, Beijing, http://search.mofcom.gov.cn/swb/recordShow.jsp?flag=0&lang=1&base=iflow_5&id=english200804054720311&value=(debt) [dostęp: 18.03.2014].
 22. MOFCOM, 2009, China's external debt rises slightly in 2008, Beijing, http://search.mofcom.gov.cn/swb/recordShow.jsp?flag=0&lang=1&base=iflow_6&id=english200904062004981&value=(debt) [dostęp: 18.03.2014].
 23. MOFCOM, 2009a, China's economic development after 4-trln-yuan stimulus package, Beijing, http://english.gov.cn/2009-12/27/content_1497729.htm [dostęp: 16.03.2014].
 24. MOFCOM, 2010, China's foreign debt grows 14.4% in 2009, Beijing, http://search.mofcom.gov.cn/swb/recordShow.jsp?flag=0&lang=1&base=iflow_7&id=english201004068604941&value=(debt) [dostęp: 18.03.2014].
 25. MOFCOM, 2011, China's outstanding external debt nears 549 bln U.S. dollars by the end of 2010, Beijing, http://search.mofcom.gov.cn/swb/recordShow.jsp?flag=0&lang= 1&base=iflow_8&id=english201104074821181&value=(debt) [dostęp: 18.03.2014].
 26. Nanto, D., 1998, The 1997-1998 Asian financial crisis, Congressional Research Service, Washington, http://www.fas.org/man/crs/crs-asia2.htm [dostęp: 17.03.2014].
 27. National Audit Office (NAO), 2010, Audit Findings on China's Local Government Debts, NAO, Beijing.
 28. OECD, 2013, OECD Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD, Paris.
 29. Rybiński, K., 2009, Polskę czeka złota dekada, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rybinski-Polske-czeka-zlota-dekada-2027937.html [dostęp: 15.03.2014].
 30. Sarek, Ł., 2014, Zadłużenie Chin: bomba z opóźnionym zapłonem?, www.forbes.pl/zadluzenie-chin-bomba-z-opoznionymzaplonem,artykuly,168955,1,1.html [dostęp: 16.03.2014].
 31. Société Générale Group, 2013, Rising public debt in Japan: how far is too far, Société Générale Group, Paris.
 32. World Bank, 2014a, GDP growth (annual %), World Bank, Washington, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=3 [dostęp16.03.2014].
 33. World Bank, 2014b, GDP (current US$), World Bank, Washington, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.M KTP.CD [dostęp 16.03.2014].
 34. World Bank, 2014c, Total reserves (includes gold, current US$), World Bank, Washington, http://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD [dostęp: 18.03.2014].
 35. World Trade Organization, 2012, World Trade Report 2012, WTO, Geneva.
 36. World Trade Organization 2013, World Trade Report 2013, WTO, Geneva.
 37. Żmuda, M., 2009, Przyczyny wejścia Chińskiej Republiki Ludowej na ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospodarczego, w: Michalczyk, W. (red.), Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 93-101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu