BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łon Eryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Polityka budżetowa a rynek akcji w okresie kryzysu finansowego
Fiscal Policy and Stock Markets during the Financial Crisis
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 6, s. 42-57, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rynek akcji, Polityka budżetowa, Rynki wschodzące
Financial crisis, Equity market, Budgetary policy, Emerging markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule badano powiązania między rodzajem polityki budżetowej a sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji. Ekspansywnej polityce budżetowej w danym roku z reguły towarzyszyła korzystna koniunktura giełdowa na rynkach akcji w roku następnym. Z kolei restrykcyjna polityka budżetowa prowadziła do pogorszenia sytuacji na rynkach akcji. W okresie kryzysu finansowego zaostrzenie polityki budżetowej wpływało na pogorszenie koniunktury giełdowej. W 2009 roku na poprawę koniunktury giełdowej wpłynęło złagodzenie amerykańskiej polityki budżetowej.(abstrakt oryginalny)

This article investigates links between the nature of fiscal policy and the situation on stock markets. The study was conducted on the markets of developed and emerging economies. An expansionary fiscal policy in a given year usually leads to a bull market in the following year, whereas a restrictive fiscal policy leads to a bear market. During the financial crisis, implementing a restrictive fiscal policy resulted in a stock market downturn. In 2009 introducing an expansionary fiscal policy in the U.S improved the situation on developed and emerging markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Haugen, R., 1999, Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, Wig Press, Warszawa.
  2. Jurek, W., 2004, Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  3. Łon, E., 2006, Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznań, Poznań.
  4. Łon, E., 2011, Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji, SIN, Sopot.
  5. Mauro, P., 2000, The Stock Returns and Output Growth in Emerging and Advanced Economics, IMF.
  6. Nawrot W., 2008, Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa.
  7. Stiglitz, J., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Tarczyński, W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu