BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dreścik Jan Jakub (Muzeum Książąt Czartoryskich - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)
Tytuł
Świątynia pamięci
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2005, t. 6, s. 209-218
Culture Management
Słowa kluczowe
Ochrona dóbr kultury, Muzea, Dziedzictwo kulturowe
Protection of cultural goods, Museums, Cultural heritage
Abstrakt
W artykule omówiono historię pierwszego polskiego Muzeum Narodowego - Świątyni Sybilli w Puławach. W Świątyni Sybilli Izabela Czartoryska gromadziła pamiątki, które miały po rozbiorach przypominać Polakom o chwilach chwały.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1893, s. 118.
 2. M. Klimowicz, Historia literatury polskiej. Oświecenie, Warszawa 1975, s. 331.
 3. J.P. Woronicz, Hymn do Boga. O dobrodziejstwach Opatrzności, narodowi polskiemu wyświad-czonych po upadku Polski [w:] Dzieła poetyczne wierszem i prozą J.P. Woronicza, Lipsk 1853, tom II, s. 10.
 4. K. Koźmian, Pamiętniki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, II, s. 136 i n.
 5. Przybylski, dz. cyt., rozdział III: Kubrak pośmiewiska, s. 180-216.
 6. Uczniowie Dawney Szkoły Kadetów do Twórcy i Szefa Teyże Szkoły Jaśnie O. Xcia Jmci Adama Czartoryskiego Dnia 24 Grudnia roku 1809 w Puławach, Lublin 1809.
 7. L. Dębicki, Puławy, t. I-IV, Lwów 1887-888.
 8. Z. Żygulski jun., Dzieje Zbiorów Puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki [w:] Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie, t. VII, 1962
 9. Zarys historii zbiorów Czartoryskich [w:] Muzeum Narodowe w Krakowie, Zbiory Czartoryskich. Historia i wybór zabytków, Warszawa 1978, s. 6-19.
 10. Puławy [w:] Muzeum Czartoryskich. Historia i zbiory, Kraków 1998, cz. I, s. 20-46.
 11. A. Aleksandrowicz, Z problematyki nowego wieku {Wokół Świątyni Sybilli) [w:] Wiek Oświecenia, 2000, 16, s. 9-33.
 12. A. Rottermund, Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1970, nr 68.
 13. J. Ruszczycówna, Ittar Henryk Hyacynt Salwator [w:] PSB, X, s. 175.
 14. W. Piwkowski, Arkadia Heleny Radziwiłłowej. Studium historyczne, Warszawa 1998, s. 82.
 15. M. Eliade, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1974, s. 61.
 16. J.U. Niemcewicz, Puławy, Pieśń IV, 996, "Trumna z głazu czarnego uderza me oczy", wyd. J. Kallenbacha, Brody 1907, s. 46.
 17. Mémoires de la Comtesse Rosalia Rzewuska (1788-1865)publiées par son arrière petite fille Giovanella Caetani Grenier, Rome 1939, t. 1, s. 499.
 18. H. Myszkówna, Srebra Warszawskie XVIII i XIX wieku w zbiorach Muzeum Historycznego, Warszawa 1973, s. 80.
 19. E. Czepielowa, Z. Żygulski, Losy Szkatuły Królewskiej z puławskiej Świątyni Sybilli, "Cenne, Bezcenne/Utracone" 1998, 2, s. 14-21.
 20. G. Pauszer-Klonowska, Pani na Puławach, Warszawa 1980, s. 236.
 21. I. Opacki, Pomnik i wiersz (pamiątka i poezja na przełomie Oświecenia i Romantyzmu) [w:] I. Opacki, Poezja romantycznych przełomów. Szkice, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. XXVIII, Wrocław-Kraków-Gdańsk 1972, s. 78.
 22. F.A. Yates, The Art of Memory, 1966 (wyd. polskie: Sztuka pamięci, Warszawa 1977).
 23. W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992, s. 62, 102.
 24. H. Dziechcińska (red.), Kultura żywego słowa w dawnej Polsce, Warszawa 1989.
 25. T. Da Costa Kaufmann, Remarks on the collections of Rudolf II: the Kunskammer as a form of representatio, "Art Journal" 1978, 38, s. 22-28.
 26. F.A. Yates, The Rosicrucian Enlightement, 1975, s. 100, 101.
 27. P. Rossi, Clavis universalis, Milano-Napoli MCMLX, s. 299-301.
 28. J. Ursyn Niemcewicz, Przedmowa do Śpiewów Historycznych, Warszawa 1819, s. 11, 12.
 29. R. Przybylski, Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza [w:] A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1977, s. 110-116.
 30. M. Porębski, Malowane dzieje, Warszawa 1962, s. 60 i n.
 31. M. Rożek, Architektura i urządzenie wnętrz pałacu biskupiego w Krakowie, Rocznik Krakowski, t. 45, 1974, s. 35-39.
 32. W. Passowicz, Prekursorzy muzealnictwa - Jan Paweł Woronicz [w:] Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, s. 13-16.
 33. Ogród. Forma. Symbol. Marzenie, Warszawa 1998, s. 303.
 34. A.J. Czartoryski, Sybilla puławska jako wstąp do Powązek, rękopis w Bibliotece Czartoryskich, Ew. XVII, 1384, s. 2.
 35. S. z Gostkowskich Grzegorzewska, Dziesięć dni w Puławach w r. 1828, Kraków 1898, s. 74.
 36. L. Potocki, Urywek ze wspomnień pierwszej mojej młodości, Poznań 1876, s. 138, 139.
 37. J. Dreścik, Klucz od Sybillii, "Czas Krakowski", 17-18 listopada 1990, s. 5.
 38. M. Komża, Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką, Wrocław 1995, passim.
 39. T. Frączyk, Drukarnia biblioteczna w Puławach, Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie, VI, 1960.
 40. L. Kalinowski, Muzeum a nauka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCCCLXXIX; Prace z Historii Sztuki, z. 14, 1977, s. 5-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu