BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winskowski Piotr (Politechnika Krakowska; Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
Tytuł
Budynek muzealny jako pomost kultury
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2005, t. 6, s. 271-302
Culture Management
Słowa kluczowe
Kultura, Uczestnictwo w kulturze, Muzea, Architektura
Culture, Participation in culture, Museums, Architecture
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Autor artykułu przedstawił muzea europejskie oraz takie aspekty ich budynków, które nadają im rolę "pomostów kultury" wobec miasta, kraju i kultury narodu, w którym powstały. Omówił m.in.: krakowskie Sukiennice, zbiory książąt Czartoryskich w Puławach i w Paryżu, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Bunkier Sztuki, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" oraz kilka muzeów Europy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kopff, Muzeum Narodowe w Krakowie. Historia i zbiory, Kraków 1962, s. 13.
 2. T. Chruścicki, Muzeum Narodowe w Krakowie : historia i wybór zabytków, Warszawa 1987, s. 7
 3. T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków 1971, s. 281-282, 431.
 4. H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976, s. 136-138.
 5. M. Pabich, O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu, Łódź 2004, s. 33-53.
 6. S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, Warszawa 1968, s. 273-307.
 7. Z. Tołłoczko, "Sen architekta" czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku, Kraków 2002.
 8. Z. Żygulski jun., Część I: Puławy [w:] Muzeum Czartoryskich. Historia i zbiory, Z. Żygulski jun. (red.), Kraków 1998, s. 12 i n.
 9. F. Dal Co, G. Mazzariol, Carlo Scarpa. The complete works, Milano-New York 1984.
 10. S. Los, Carlo Scarpa, Köln 1993.
 11. A. Zamoyski, Część II: Paryż [w:] Muzeum Czartoryskich. Historia i zbiory, Z. Żygulski jun. (red.), Kraków 1998.
 12. J. Pezda, Katalog wystawy "Władysław Czartoryski w stulecie śmierci", Kraków 29 kwietnia-30 czerwca 1994.
 13. J. Lepiarczyk, Dzieje budowy Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1953, t. III, Ossolineum, Wrocław-Kraków 1957, s. 179-217.
 14. P. Winskowski, Metropolia Kraków, "Grafia" 2004, nr 3 (8), s. 5.
 15. M.J. Żychowska, Między tradycją a awangardą. Problem stylu w architekturze Krakowa lat międzywojennych, Kraków 1991, s. 83-84.
 16. Z. Tołłoczko, Architectura perennis. Szkice z historii nie awangardowej architektury nowoczesnej pierwszej połowy XX wieku, Kraków 1999.
 17. P. Winskowski, Modernizm przebudowany, Kraków 2000, s. 159-160.
 18. P. Winskowski, kontekstualne interpretacje modernizmu swego czasu [w:] 50 lat architektury i urbanistyki w Polskiej Akademii Nauk, E. Małachowicz (red.), Wrocław 2002, s. 100-103.
 19. H. Syrkus, Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i środowisko, Warszawa 1984.
 20. P. Winskowski, Obecność przeszłości w architekturze modernistycznej i neomodernistycznej [w:] Aesthetica perennis?, L. Sosnowski (red.), Kraków 2001, s. 273-289.
 21. Ch. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, tłum. A. Morawińska, H. Pawlikowska, Warszawa 1987, s. 20 i n.
 22. P. Winskowski, Drewno kształtowane przez człowieka: relikt tradycji, dzisiejsza konieczność czy tworzywo przeszłości? [w:] Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa, W. Czarnecki, M. Proniewski (red.), Białystok 2004, s. 256-259.
 23. P. Krajewski, Od reprodukcji mechanicznej do genetycznej. Uwagi o dziele sztuki w dobie komunikacji cyfrowej [w:] Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, K. Wilkoszewska (red.), Kraków 1999, s. 233-242.
 24. W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, tłum. J. Sikorski [w:] W. Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i opr. H. Orłowski, Poznań 1996, s. 201-239.
 25. Manggha. Fundacja Kioto-Kraków. 30 listopada 1994, Kraków 1994.
 26. P. Winskowski, Architektura wobec kręgów tożsamości [w:] Kultura wobec kręgów tożsamości, T. Kostyrko, T. Zgółka (red.), Wrocław-Poznań 2000, s. 133-134.
 27. P. Winskowski, Kamienna fala nad brzegiem Wisły, "Grafia" 2004, nr 3 (8), s. 34-37.
 28. B. Romanowicz, Drzeworyty [w:] Sztuka japońska w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1994, s. 33.
 29. Le Corbusier, Fierre Jeanneret. Oeuvre Complete de 1910-1929, W. Boesiger, O. Stonorov (red.), Zurich 1948, s. 54, 58-67.
 30. R. Rutkowski, Biur, "Architektura & Biznes" 2003, nr 2 (127), s. 44-51.
 31. H.N. Wang, A Monument to Copernicus - Cracow Planetarium, "Korean Architects" 1994, nr 10, s. 6-17.
 32. T. Basista, W rok po krakowskim Biennale, "Architektura-Murator" 1995, nr 1, s. 34.
 33. K. Purchla, Rozmowa w Hwafong Nonchi Wangiem, "Architektura-Murator" 1995, nr 1, s. 34-35.
 34. Z. Tołłoczko, Wybrane problemy współczesnej estetyki architektonicznej, Kraków 1995, s. 155-158.
 35. A. Basista, Opowieści budynków. Architektura czterech kultur, Warszawa 1995, s. 239.
 36. P. Winskowski, Ponowoczesne interpretacje nowoczesnej architektury, "Estetyka i Krytyka" 2002, nr 3, s. 78-83.
 37. P. Kraus, Przewodnik po współczesnej architekturze Krakowa, "Grafia" 2004, nr 3 (8), s. 6.
 38. V Międzynarodowe Biennale Architektury / V-th International Biennale of Architecture, warunki konkursu, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Kraków 1993, s. 3.
 39. B. Stec, Uwagi o fałdowaniu w architekturze współczesnej [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura, E. Rewers (red.), Poznań 1999, s. 35-57.
 40. B. Stec, O fałdowaniu w architekturze, "Archivolta" 2000, nr 1 (5), s. 14-18.
 41. W. Obtułowicz [notka w:] "Gazeta Biennale Architektury" 1994, nr 1 (1), s. 2 (Stowarzyszenie Architektów Polskich, Kraków 1994).
 42. Ch. Jencks, The New Modems, New York 1990;.
 43. H. Klotz, Architektur der Zweiten Moderne. Ein Essay zur Ankündigung des Neuen, Stuttgart 1999.
 44. A. Zeidler-Janiszewska, Drugi oddech nowoczesności, "Teksty Drugie" 2003, nr 4.
 45. Ch. Jencks, Architektura postmodernistyczna, tłum. B. Gadomska, Warszawa 1987, s. 163-165.
 46. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. A. Zeidler-Janiszewska, R. Kubicki, Warszawa 1998.
 47. P. Winskowski, Luwr: zamek, pałac, muzeum, piramida [w:] Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, M. Popczyk (red.), Katowice 2005.
 48. M. Piprek, Architektura Finlandii, Warszawa 1988.
 49. Finland. 20-th Century Architecture, M.-R. Norri, E. Standertskjold, W. Wang (red.), Helsinki-Frankfurt am Main 2000, s. 28, 147.
 50. Steven Holl 1986-1996, "El Croquis" 1996/11, No 78.
 51. Architecture in process, J. Steele (red.), London 1994, s. 38.
 52. Kiasma - Museum of Contemporary Art, "Project Magazine" 1998, pr. 78.
 53. P. Winskowski, Światło północy, światło południa, "Grafia" 2002, nr 2 (2), s. 18-24.
 54. P. Winskowski , Kiasma. Przenikanie natury i kultury, "Architekt" 2004, nr 3, s. 30-41.
 55. P. Winskowski, Od projektowania utopii do rejestracji faktów w teoriach architektury [w:] Sztuka współczesna i jej filozoficzne komentarze, T. Kostyrko, G. Dziamski, J. Zydorowicz (red.), Poznań 2004, s. 162-164;.
 56. P. Winskowski Wirtualne potrwanie architektury [w:] Estetyka wirtualności, M. Ostrowicki (red.), Kraków 2005, s. 268-273.
 57. Każde miejsce swoją historią. W poszukiwaniu dziedzictwa wiejskiego. Poradnik badacza, M. Konopka (red.), Warszawa 2001.
 58. B. Lisowski, Stan istniejący i postulowany w architekturze końca XX wieku, Kraków 1985, s. 19-20.
 59. K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, Kraków 1988, (2 wyd. 2000).
 60. R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, tłum. A. Chmielewski, E. Ignaczak, L. Koczanowicz, Ł. Nysler, A. Orzechowski, Wrocław 1998.
 61. E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.
 62. E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999.
 63. Jan Paweł II, Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się, Poznań 1987, s. 129 (Gdańsk-Zaspa, 12 VI 1987 r.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu