BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawruszczak Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
O płynności finansowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
On Liquidity of the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 487-494, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Płynność finansowa, Modele ekonometryczne
Warsaw Stock Exchange Index, Financial liquidity, Econometric models
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Płynność finansowa jest jednym z czynników determinujących zachowanie inwestorów giełdowych. Płynność decyduje o rozwoju rynku kapitałowego, a jej wysoki poziom świadczy o dojrzałości rynku. Pomimo widocznej praktycznej wagi problemu, jej rola w procesie inwestycyjnym jest rzadko badana. Jedną z pierwszych prac dotykających tego problemu jest artykuł [Amihud, Mendelson 1986], w którym autorzy do pomiaru braku płynności instrumentów finansowych użyli zdefiniowanego znacznie wcześniej, [Demsetz 1968], relatywnego rozrzutu pomiędzy ich cenami kupna i sprzedaży. Swoje badania empiryczne autorzy poświęcili NYSE. Wynika z nich, że średnia płynność NYSE wynosi około 97%, co jest bliskie doskonałości. Jednak metodologia ta nie sprawdza się dla giełd takich jak GPW w Warszawie ze względu na brak spełnienia założeń tego modelu. Fakt ten jest wynika z ciągłego dynamicznego rozwoju giełdy oraz zmian zachodzących na niej. (fragment tekstu)

Liquidity is one of the determinants the behavior of investors. In this paper we measure the liquidity of The Warsaw Stock Exchange. In our research we concentrate on the stocks liquidity of the main index of the WSE: WIG, WIG 20 and MIDWIG. In this purpose we use the monthly averaged measure, defined by the econometric model. The results are presented in the diagrams. At the end we formulate the main observations, which follow from our research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Amihud Y. (2002). Illiquidity and stock returns, Journal of Financial Markets 5, 31-56.
 2. Amihud Y., Mendelson H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread, Journal of Financial Economics 17, 223-249.
 3. Campbell J., Grossman S.J., Wang J. (1993). Trading volume and serial correlation in stock returns, Quaterly Journal of Economics 108, 905-939.
 4. Grossman S.J., Miller M.H. (1988). Liquidity and market structure, Journal of Finance 43,617-633.
 5. Jacoby G., Fowler D.J., Gottesman A.A., (2000). The Capital Asset Pricing Model and the Liquidity Effect: A Theoretical Approach, Journal of Financial Markets 3, 69-81.
 6. Jacoby G., Fowler D.J., Gottesman A.A. (2001). On Asset Pricing and the Bid-Ask Spread, w: VIII Annual Conference of the Multinational Finance Society June 23-27, Lake Garda, Italy.
 7. Huang M. (2002). Liquidity shocks and equilibrium liquidity premia, Journal of Economic Theory.
 8. Pastor L., Stambaugh P. (2002). Liquidity risk and expected stock returns, NBER.
 9. President's Working Group on Financial Markets, Hedge Funds, Leverage, and the Lessons of Long-Term Capital Management. (1999). www.ustreas.gov/press/relea- ses/reports/hedgefund.pdf
 10. The Economist. September 25. (1999).
 11. Milo W., Wawruszczak M. (2004). Płynność finansowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ( na przykładzie spółek WIG20), Zeszyty Naukowe AE w Katowicach. Katowice.
 12. Milo W., Wawruszczak M. (2005). Analiza płynności finansowej GPW w Warszawie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1088, w: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach, Wrocław.
 13. Vayanos D. (1998). Transaction costs and asset prices: A dynamic equilibrium model, Review of Financial Studies 11, 1-58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu