BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konecka-Jurga Sylwia (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Konkurencyjność sieci gospodarczych na przykładzie branży motoryzacyjnej
Competitiveness of Business Networks based on the Example of Automotive Branch
Der Wettbewerb von Unternehmensnetzwerken am Beispiel der Automobilbranche
Źródło
LogForum, 2005, vol. 1, nr 2, 10 s., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Konkurowanie na rynkach branżowych, Przemysł motoryzacyjny, Konkurencyjność, Rynek motoryzacyjny
Competitiveness of products, Automotive industry, Competitiveness, Motorization market
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Podstawą tworzenia sieci przedsiębiorstw jest dekompozycja łańcucha wartości firmy rezultacie przekazywania wybranych działań do realizacji przez inne firmy stają się partnerami w sieci. Zmiany, które zachodzące w branży motoryzacyjnej mogą mieć związek z migracją wartości, a także pojawieniem się sfer bez zysku. Firmy muszą podążać za migrującą wartością i szukać nowych sfer zysku. W przemyśle samochodowym zysk powstaje w końcowych ogniwach łańcucha wartości. Koncepcja migracji wartości pokazuje, jak można zdobyć przewagę konkurencyjną metodą analizy ścieżek rozwoju branży. Koncepcja sieci stanowi nowy sposób generowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, akceptowalne staje się pojęcie konkurowania sieci. Producenci samochodów stworzyli sieci powiązanych ze sobą firm na całym świecie. Głównym motywem tych działań było przede wszystkim wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności. W rozwoju historycznym sieci dostaw, wiodące znaczenie przypisuje się branży motoryzacyjnej. Dlatego też uzasadniona wydaje się analiza konkurencyjności sieci gospodarczych właśnie na jej przykładzie. (abstrakt oryginalny)

The basis of creation of business networks is decomposition of the company's value chain resulting from assigning selected activities of the company to be implemented by other companies which thus become its partners in the network. Therefore the changes which occur in the automotive branch may be connected with migration of value as well as with the emergence of no profit zones. The companies must follow the migrating value and look for new profitable zones. In the automotive industry profit is created in the final links of the chain of value. The concept of value migration shows how competitive advantage may be achieved via an analysis of the paths of development of the branch. The concept of network constitutes a new manner of generating and keeping competitive advantage and makes competition of networks is acceptable. Car manufacturers created a global network of interconnected companies. The main cause of the above was primarily strengthening of international competitiveness. Historically, the development of delivery network was ascribed to the automotive industry. Therefore an analysis of competitiveness of business networks seems to especially well grounded with respect to automotive branch. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzicki T., 2002, Definicja klastra. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (www.klastry.pl).
 2. Brodzicki T., Szultka S., 2002, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Kwartalnik - Organizacja i Kierowanie, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, 4(110), www.orgmasz.waw.pl.
 3. Cyrson E., 2002, Nowy paradygmat strategii konkurencji. W: Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw. PWN, Warszawa.
 4. Freitag M., 2005, Formuła Toyoty. Manager Mag., 2, 30.
 5. Green D., 2002, Walka dostawców o przetrwanie - komentarz. PriceWaterhouseCoopers, 1.
 6. Kay J., 1996, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 7. Laskowska A., 2001, Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Wyd. Dyfin, Warszawa.
 8. McGahan A. M., 2005, Ewolucja branży. Harvard Business Review - Polska, 1, 81-84.
 9. Mariussen, 2001, Uwarunkowania nowoczesnych technologii w Gdańsku. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2002-2005, www.klastry.pl.
 10. Pierścionek Z., 2003, Strategie konkurencji i rozwój przedsiębiorstwa. Wyd. naukowe PWN, Warszawa.
 11. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.
 12. Schöppach F., 2004, Zarządzanie sieciami w obszarze produkcji i dostaw. Mat. Konf. Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim, IliM, Poznań, 97-99.
 13. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., 2000, Strefa zysku. PWE, Warszawa.
 14. Strategor, 2001, Zarządzanie firmą: Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość. PWE, Warszawa.
 15. Sternberg 2001, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Kwartalnik - Organizacja i Kierowanie, Wyd.Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, 4(110), www.orgmasz.waw.pl.
 16. Szymczak M., 2004, Łańcuchy dostaw i sieci logistyczne w biznesie międzynarodowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2, 17.
 17. Obłój K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa.
 18. Typologia klastrów. 2001, DTI, www.klastry.pl.
 19. Wojnicka E., 2001, Klastry przemysłowe a regionalne systemy innowacyjne. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2002-2005, www.klastry.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu