BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwierzchlewski Sławomir
Tytuł
Działanie instrumentów polityki pieniężnej w Polsce
Źródło
Raporty. Opracowania. Referaty / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 26, s. 5-29, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty polityki pieniężnej, Polityka pieniężna, Polityka pieniężna NBP, Źródła finansowania, Transmisja polityki pieniężnej
Monetary policy instruments, Monetary policy, NBP monetary policy, Source of financing, Transmission of monetary policy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem opracowania nie jest jednak próba oceny przyjętej strategii przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), a co za tym idzie oceny sposobu prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce w ostatnich latach. Tym celem jest jedynie przybliżenie niektórych zagadnień dotyczących polityki monetarnej, oczywiście w kontekście wybranego celu inflacyjnego. Część pierwsza prezentuje instrumenty rynkowe wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski (NBP) dla prowadzenia polityki pieniężnej. Następna część przedstawia dostosowania instrumentów polityki NBP do wymogów Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Przyjęcie do grona państw Unii Europejskiej (UE) nie nakłada jeszcze na nasz kraj konieczności dostosowań w ramach polityki pieniężnej. Jednak naturalną konsekwencją wejścia do UE będzie przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty - euro. Oznacza to konieczność spełnienia kryteriów konwergencji, które uzależnione są także od zachowań władz monetarnych. Rozdział trzeci ukazuje mechanizmy transmisyjne polityki pieniężnej. Skoncentrowano się tutaj na kanale stop procentowych i kanale kredytowym, ponieważ z transmisją impulsów pieniężnych związane są zarówno opóźnienia wewnętrzne związane z reakcją sektora banków komercyjnych na zmiany polityki banku centralnego, jak i także zniekształcenia struktury aktywów sektora bankowego wynikające z innych dostępnych form aktywowania się banków, poza kredytami komercyjnymi. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Biuletyny Informacyjne NBP, lata 2001-2002.
 3. Duwendag D., Ketterer K. H., Kosters W., Pohl R, Simmert D. B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1996.
 4. Ehrmann M., Gambacorta L., Martinez-Pages J., Sevesrte P., Worms A., Financial system and the role of banks in monętary policy transmission in the euro area, EBC Working Paper No 105, 2001.
 5. Gray S., Hoggarth G., Introduction to Monetary Operations, Handbooks in Central Banking No 10, Centre for Central Bank Studies, Bank of England 1996.
 6. Kokoszczynski R. (red ). Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej i przegląd głównych teorii oraz specyfikacja transmisji w Polsce, Materiały i Studia, Zeszyt nr 91, Departament Analiz i Badań, Narodowy Bank Polski 1999.
 7. Łyziak T., Monetary transmission mechanism in Poland, National Bank of Poland, Department of Monetary and Credit Policy, 2001.
 8. Łyziak T., Reakcja aktywów banków komercyjnych na instrumenty oddziaływania banku centralnego, Bank i Kredyt, marzec 2000.
 9. Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Pietrzak B , Polański Z. (red ), System finansowy w Polsce-lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 11. Raport o inflacji 1999, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2000.
 12. Raporty roczne NBP, lata 1999-2001.
 13. Sławiński A., Tymoczko D, Czynniki wpływające na wielkość renty menniczej r Polsce, Bank i Kredyt, sierpień 2001.
 14. Szczepańska O., Dostosowanie instrumentarium polityki pieniężnej NBP jako warunek uczestnictwa w ESBC, Bank i Kredyt, lipiec-sierpień 2000.
 15. Szczepańska O , Operacje otwartego rynku jako element systemu operacyjnego EBC' i banków centralnych w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, Bank i Kredyt, kwiecień 2002.
 16. Tymoczko D Ewolucja systemu finansowego a skuteczność instrumentów polityki pieniężnej, Bank i Kredyt, marzec 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-8848
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu