BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorek Elżbieta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Rozwój rynku energetyki odnawialnej w warunkach budowy gospodarki niskoemisyjnej
The Development of the Renewable Energy Market in a Low Carbon Economy Conditions
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 2 (40), s. 30-46, rys.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii, Biopaliwa, Energia elektryczna, Bezpieczeństwo energetyczne, Efektywność energetyczna, Ochrona środowiska, Gospodarka niskoemisyjna
Renewable energy, Renewable energy sources, Biofuels, Electric power, Energy security, Energy efficiency, Environmental protection, Low-carbon economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej, jak również uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe rozwoju energetyki odnawialnej w gospodarce europejskiej, w tym polskiej. Wykorzystując dane statystyczne z Urzędu Regulacji Energetyki, oceniono rozwój rynku energii odnawialnej w Polsce, patrząc przez pryzmat doświadczeń państw UE w tym zakresie. Zidentyfikowano bariery rozwoju energetyki odnawialnej w naszym kraju i zaprezentowano źródła finansowego wsparcia rozwoju tego rynku. (fragment tekstu)

The article presents the project for building a low carbon economy. In particular, drew attention to initiatives designed to protect the climate, which reduces the emission of industrial sectors. Also discusses issues concerning the functioning of the electricity from renewable sources in the European Union. Economic conditions, social and environmental development of renewable energy for the European economy including Poland were characterized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Lorek, Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s.157-161
  2. D.Ciepela, Rynek, energia i klimat, "Nowy Przemysł" 2011 nr 5, s. 56.
  3. J.Bazyl, Koszty i korzyści redukcji emisji gazów cieplarnianych w kontekście raportu McKinseya - ujęcie ekonomiczne, Centrum Stosunków Ekonomicznych nr 6 (styczeń), Warszawa 2010, s. 4.
  4. W. Gotkiewicz, Z. Brodziński, M. Stolarski, Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ZKZMW, Warszawa 2003.
  5. Z.M. Karaczun, A. Kassenberg, Problem rozwoju odnawialnych źródeł, Wyd. Biblioteka, Łódź 2001.
  6. Z. Kamieński, Ile jakiej energii w 7,5-procentowym celu?, "Czysta Energia" 2004 nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu