BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gad Stanisław (Politechnika Świętokrzyska), Pawlak Agnieszka (Politechnika Świętokrzyska), Stawczyk Paweł (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Model symulacyjny wytwarzania energii elektrycznej w procesie współspalania - ujęcie ekonomiczne i energetyczne
The Simulation Model of Electrical Energy Generation in the Process of Co-Firing - the Inclusion of Economic and Energetic View
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 2 (40), s. 47-56, rys., tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Biopaliwa, Biomasa, Energia elektryczna, Studium przypadku
Renewable energy sources, Biofuels, Biomass, Electric power, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Biomasa stała się paliwem pozyskiwanym na cele energetyczne, ponieważ nie wymagała dużych nakładów inwestycyjnych na budowę układów technologicznych, będąc jednocześnie alternatywą dla paliw konwencjonalnych. Różnorodne formy spalanego ekologicznego surowca (pierwotne i przetworzone) także przyczyniły się do wdrażania układów współspalania. Przeszkodą przestały być problemy zaopatrzenia i dostaw odnawialnego paliwa do dużych producentów energii. Około 50% energii odnawialnej produkowanej w Polsce pochodzi z biomasy. Kluczową rolę odgrywa biomasa leśna i rolnicza. Uprawy energetyczne mają, jak na razie, niewielkie znaczenie w sektorze pozyskiwania biomasy. Istnieje konieczność wprowadzenia odpowiednich mechanizmów wsparcia, odnoszących się nie tylko do samej produkcji, ale i rynków zbytu uprawianych surowców. Uzasadnieniem rozwoju wykorzystania paliw biomasowych są realne szanse podjęcia współpracy producent - dostawca. (fragment tekstu)

The simulation of cases is proposed for diff erent calorifi c values of input fuels taken on the basis of experience of co-fi ring in the power industry (for Electrabel Połaniec). The model includes the economic aspects of co-burning biomass with hard coal and allows us to specify the amount of energy produced from renewable energy sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Jakubiak, M. Rutkowska-Filipczak, Biomasa - Surowiec energetyczny, instrumenty wsparcia, uwarunkowania prawne, "Chemik, Nauka, Technika, Rynek" 2010 nr 5(64), s. 337-339.
 2. W. Mazurkiewicz, Biomasa w kontraktach terminowych. Nowy Dynamiczny Gracz na TGE, dostęp: www:tge.pl [data wejścia: 21-09-2011].
 3. J. Marecki, Podstawy przemian energetycznych, WNT, Warszawa 1995, s. 22-23.
 4. M. Ściążko, J. Zuwała, A. Sobolewski, Przewodnik metodyczny procedury bilansowania i rozliczania energii wytwarzanej w procesach współspalania, Wyd. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Warszawa - Zabrze 2007, s. 36-37.
 5. M. Lamch, O czym pamiętać, mieszając węgiel z biomasą, "Energetyka Cieplna i Zawodowa" 2009 nr 7,8, s. 93.
 6. S. Stelmach, R. Wasilewski, Uboczne produkty współspalania biomasy z węglem w świetle wymagań normy PN-EN 450-1, "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów" 2008 nr 2(42), s. 54-63.
 7. P. Wójcik, W Kozienicach palą biomasą, "Środowisko" 2007 nr 18(354), s. 26.
 8. S. Gad, A. Pawlak, Ekonomiczne efekty stosowania współspalania biomasy z węglem kamiennym, "Przegląd Elektrotechniczny" 2011 nr 2(87), s. 259.
 9. E. Bulewicz, W. Kordylewski, S. Słupek, R. Miller, A. Wanik, Spalanie i Paliwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 396-397.
 10. J. Stacharska-Targosz, Rynek energii, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 89.
 11. R. Błażejewska, Współspalanie biomasy z węglem kamiennym w Elektrowni Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ Energia Polska, Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków 2008/2009, s. 18-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu