BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankiewicz Sławomir
Tytuł
Wyznaczanie rentowności bilansowych produktów bankowych
Źródło
Raporty. Opracowania. Referaty / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 22, s. 5-81, rys., wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Produkty bankowe, Rentowność, Przepływy międzygałęziowe, Bilans banku
Bank product, Profitability, Input−Output Model, Bank balance
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia metodyki pozwalającej na planowanie i monitorowanie rentowności poszczególnych produktów bilansowych banku, tj. produktów ujmowanych w bilansie banku po stronie aktywnej (np. kredytów, papierów wartościowych) oraz pasywnej (m.in. depozytów, wyemitowanych przez bank obligacji). Metodyka ta umożliwia również obliczenie progów rentowności dla tych produktów. Wyznaczenie rentowności produktów oraz progów rentowności pozwala w znaczny sposób poprawić efektywność działania banku oraz ułatwia podejmowanie decyzji operacyjnych. Prezentowana poniżej procedura oceny rentowności poszczególnych produktów bilansowych jest możliwa do zastosowania w każdym banku (w tym bankach spółdzielczych). Wynika to m.in. z tego, że korzysta ona tylko z podstawowych informacji księgowych i nie wymaga istnienia systemu rachunkowości zarządczej. Technika oceny rentowności produktów bazuje na metodzie nakładów i wyników W. Leontiefa (zwanej również metodą przepływów międzygałęziowych lub też tabelą input-ouput)1. Ten wybitny ekonomista stworzył podstawy teoretyczne, które umożliwiały analizę przepływów dóbr i usług między poszczególnymi zakładami w przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwami w branży oraz w całej gospodarce pomiędzy branżami. Zastosowanie idei przepływów umożliwia także analizy międzynarodowe i globalne. Treść opracowania została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym, przedstawiono podstawowe informacje na temat metody nakładów i wyników W. Leontiefa. W drugim rozdziale opracowania, znajduje się szczegółowy opis zastosowania rozwiązania Leontiefa do oceny rentowności produktów bilansowych w banku. Trzeci rozdział, będący zakończeniem zawiera kilka wskazówek dotyczących monitoringu, jako ostatniego etapu systemu planowania rozwoju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bereza St., Zarządzanie ryzykiem bankowym, POLTEXT, Warszawa 1996.
 2. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.
 3. Bremond J., Salort M.M., Leksykon wybitnych ekonomistów, PWN, Warszawa 1997.
 4. Canals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.
 5. Chiang A.C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994.
 6. Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
 7. Dymarski Wł., Gługiewicz E., Janc A., Kiedrowski R., Kowalski T., Polowczyk J., Zawisny K., Materiały do ćwiczeń z przedmiotu "Planowanie i polityka ekonomiczna", materiał powielony, Poznań 1981.
 8. Grabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 9. Grabczan W., Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 10. Jaworski WŁ., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka, wydanie piąte. POLTEXT, Warszawa 1996.
 11. Kałużny S., Kontrola w banku, TUTOR. Warszawa 1995.
 12. Krzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości. Wydanie trzecie. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 13. Masiukiewicz P., Stopy procentowe w bankach, ALTERIA LTD. Warszawa 1994.
 14. Metody i techniki planowania gospodarki narodowej, pod red. S. Kruszczyńskiego i T. Juji, PWN, Warszawa-Poznań 1983.
 15. Pasinetti L., A New Theoretical Approach to the Problems of Economic Growth, |w:| The Economic Approach to Development Planning, North Publishing Company. Amsterdam 1965.
 16. Sudoł S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa 1972.
 17. Szeflińska G.. Gafrikova V., Efektywność produktów bankowych, wyznaczenie minimalnej ceny kredytu Złotowego, Bankier 6/95.
 18. Śniegowska D., Metoda nakładów i wyników, [w:] Materały pomocnicze do ćwiczeń z planowania gospodarki narodowej, AE w Poznaniu, Poznań 1978.
 19. Tomasiewicz Ł., Metody analizy input-output, PWE, Warszawa 1994.
 20. Tomasiewicz L. (red.), Przepływy międzygałęziowe. Elementy teorii, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1992.
 21. Tomidajewicz J., Struktura gałęziowa produkcji, [w:] Materały pomocnicze do ćwiczeń z planowania gospodarki narodowej, AE w Poznaniu, Poznań 1978.
 22. Violano M., Van Collie S.C., Techniki bankowości detalicznej. Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-8848
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu