BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarajkowski Janusz, Polowczyk Jan
Tytuł
Inflation in Contemporary Poland
Źródło
Raporty. Opracowania. Referaty / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1998, nr 8, s. 5-114, rys., wykr., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Inflacja, Gospodarka, Sytuacja gospodarcza
Inflation, Economy, Economic situation
Uwagi
summ.
Abstrakt
The primary aim of this work is to formulate a description of the development of macrosystems in conditions of permanent inflation, with special reference to the Polish economy operating in the specific conditions of a collectivist regime' It is essential at the outset to consider collectivism as a fundamental feature characterizing the post-war Polish economy. The specific character of this situation is bound up with the fact that hitherto no one had attempted to introduce such a socio-economic-political situation and at the same time to liquidate or to reduce to a minimum the existing positive features of the structure of the macrosvstem developed over previous generations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Davies, The Gods Playground.
 2. R. Dornbusch, S. Fischer, Macroeconomics. McGraw-Hill Book Company, New York. 1981.
 3. J. Eysymontt. W. Maciejewski. Kryzysy społeczno-gospodarcze w Polsce. Ujęcie Modelowe [Economico-social crises in Poland Model line approach]. Ekonomista. No.5-6, 1983.
 4. J. W. Forrester, Industrial dynamics. M.I.T. Press, Cambridge. Mass.
 5. J. W. Forrester, Lessons from Systems Dynamics Modelling. Proceedings of the 1988 International Conference of Systems Dynamics Society, Seville.
 6. J. W. Forrester, Principles of Systems, Wright-Allen Press, Cambridge. Mass., 1968.
 7. J.W. Forrester, System Dynamics - Future Opportunities. TIME Studies in Management Science, Vol. 14. 1980.
 8. J. W. Forrester, Urban Dynamics. M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1969.
 9. J. W. Forrester. World Dynamics. Wright-Allen Press. Cambridge, Mass., 1971.
 10. J. Komai, Niedobór w gospodarce (Deficit in the Economy), PWE, Warsaw. 1985.
 11. G.W. Kołodko, Inflacja a funkcjonowanie gospodarki polskiej (Inflation and the functioning of the Polish economy), PWE, Warsaw, 1989.
 12. G. W. Kołodko, Polska w świecie inflacji, (Poland in the world of inflation) KiW. Warsaw, 1986.
 13. J.M. Lyneis, Corporate Planning and Policy Design, A System Dynamics Approach. Wright-Allen Press. Cambridge. Mass.. 1980.
 14. R. Łukaszewicz. Analiza dynamiki systemów zarządzania, (Analysis of the Dynamics of Management Systems). PWN. Warsaw. 1975.
 15. D. H. Meadows and D. L. Meadows, Granice wzrostu (The limits of Growth), PWE, Warsaw, 1973.
 16. D. H. Meadows, "The unavoidable a priori" in Elements of the System Dynamics Method, M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1980.
 17. Polish Statistical Year book 1990.
 18. Poland towards the year 2000, Section 1.
 19. G.P. Richardson, "The feedback concept in American socia) science and ¡is implications for a system dynamics", Proceedings of the 1983 International System Dynamics Conference, Chestnut Hill, USA.
 20. N. R. Roberts, D. Anderson, Introduction to Computer Simulation (A System Dynamics Approach), Addison-Weekly Publishing Company. London, 1983.
 21. E. B. Roberts, Managerial Applications of System Dynamics^ MIT Press. Cambridge, Mass, 1978.
 22. J. Rutkowski, Inflacja w Polsce Ludowej [Inflation in People's Poland], PWE. Warsaw, 1989.
 23. J.Tarajkowski, Modele opisowe w planowaniu rozwoju gospodarki rynkowej [Descriptive models in the planning of the development of a market economy], Zeszyty Naukowe, Series II, No. 90. AE Poznań. 1987.
 24. J. Tarajkowski. Modele opisowe w planowaniu rozwoju gospodarki rynkowej {Modelling in planning the development of a market economy]. Zeszyty naukowe. Senes II. No.98, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1987 .
 25. J. Tarajkowski. Problem inflacji w planowaniu rozwoju (Problem of inflation in development planning). Zeszyty naukowe AE w Poznaniu. Poznań. 1986. Ser 1. No. 141.
 26. E. Taylor, Teoria produkcji [Theory of production], Publ. K. Rutski. Warsaw- Łódź, 1947, part X.
 27. A. Topinski, Inflacja a funkcjonowanie gospodarki Polski [Inflation and the functioning of the national economy], Polish Academy of Sciences. Institute of Economic Sciences. PWE, Warsaw, 1989.
 28. I. W. Wilczyński. Współczesne problemy inflacyjne a przypadek Polski (próba interpretacji teoretycznej) (Contemporary inflationary processes and the example of Poland - an attempt at theoretical interpretation), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1983, No.4.
 29. J. Winiecki. Źródła inflacji w gospodarce rynkowej i gospodarce planowej (Sources of inflation in market economies and planned economies), PWN, Warsaw. 1986.
 30. J. Wolniak, Podstawowe problemy współczesnej inflacji polskiej [Fundamental problems of contemporary Polish inflation]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Fasc.II, 1990.
 31. E. F. Wolstenholme, R. G. Coyle, The Development of Systems Dynamics as a Methodology for System Description and Qualitative Analysis, Journal of the Operational Research Society, vol.34, No.7, 1983.
 32. E. F. Wolstenholme, Modelling National Development Programmes - An Exercise in System Description and Qualitative Analysis Using System Dynamics, Journal of the Operational Research Society, vol.34. No. 12, 1983.
 33. E. F. Wolstenholme, System Dynamics in Perspective, Journal of the Operational Research Society, vol.33, No.6, 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-8848
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu