BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szablewski Andrzej
Tytuł
Zwrot gotówki właścicielom - wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2006, t. 95 (XCV), s. 217-233, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne, Dywidenda, Akcje
Enterprises, Enterprise competitiveness, Enterprise value, Enterprise finance, Cash flows, Dividend, Shares
Abstrakt
Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa wymaga koncentracji uwagi i właściwych decyzji menedżerów w zakresie poprawy efektywności zaangażowanego kapitału. Trafność wyborów inwestycyjnych oraz długoterminowa strategia dzielenia się korzyściami ze wzrostu wartości z akcjonariuszami przesądzają o łatwiejszym i tańszym dostępie kapitału dla przedsiębiorstw. (...) Strategia dywidendowa stanowi - obok strategii inwestycyjnej i finansowej - trzeci i równorzędny obszar strategicznych decyzji przedsiębiorstw, równoważny, a nie rezydualny względem strategii inwestycyjnej. Budowa długoterminowej wartości firmy obejmuje również określanie wieloletniej strategii w zakresie wielkości i form zwrotu gotówki do akcjonariuszy, a nie tylko krótkookresowej polityki w zakresie dywidendy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambachtsheer K.P., Ezra D., Don D.: Fundusze emerytalne. Jak efektywnie pomnażać majątek ich członków. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 24-25.
 2. BennettStewart III G., Mistrzowie opłacalnego wzrostu, "Harvard Business Review Polska" marzec 2005, s. 103-107.
 3. Brattom W.W., The New Dividend Puzzle, Georgetown University Law Center, Working Paper No. 535462, April 2004.
 4. Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2005, s. 211.
 5. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997, s. 7-19.
 6. Damodaram A., Applied Corporate Finance, John Wiley & Sons, New York 2005.
 7. Damodaran A., Applied Corporate Finance. John Wiley & Sons, wyd. 2. New York 2006. s. 485.
 8. Epstein G., Soaring Buyhacks Make Dividend Yield a Misleading Measure of Stocks Value, "Barrons Online" November 1, 1999. Cyt. za: E.F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE Warszawa 2005, s. 224.
 9. Fernandez P., Valuation Methods and Shareholder Value Creation, Academic Press, London 2002, s. 109-110.
 10. Karpiński S., Zyskiem trzeba się podzielić, "Rzeczpospolita" 3234 (7223), 6.10.2005, s. B1.
 11. Malinowska U., Operacje buy-back w polskich warunkach, [w:] Wartość przedsiębiorstwa. Z teorii i praktyki zarządzania, pr. zb. pod red. J. Duraja, Wydawnictwo Naukowe Novum Sp. z o.o. Płock, TV Płock - Beijing - Łódź 2004, s. 117-133.
 12. Ogden J.P., Jen F.C., Oconnor P.F., Advances Corporate Finance Policies and Strategies, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 2003, s. 489.
 13. Panfil M., Budowanie wartości spółki przez fundusze venture capital i private equity, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004. s. 305-348.
 14. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIGPress, Warszawa 1999.
 15. Stewart G.B., Mistrzowie opłacalnego wzrostu, "Harvard Business Review Polska" marzec 2005, s. 103-107.
 16. Szablewski A., Strategie zwrotu gotówki do właścicieli, referat na konferencje, pt. "Strategia Lizbońska a Zarządzanie Wartością Firmy" (2 edycja), Materiały Konferencji Naukowej UG i SGH, Gdańsk - Uppsala, 24-27 września 2005 r., s. 315-332.
 17. Szablewski A., Wykup akcji własnych versus dywidenda pieniężna, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, pr. zb. pod red. naukową E. Urbańczyka, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 406, Szczecin 2005, s. 533-544.
 18. Wypych M., Umorzenie akcji i wyplata dywidend a wycena rynkowa spółki, [w:] Wartość przedsiębiorstwa. Z teorii i praktyki zarządzania, pr. zb. pod red. J. Duraja, Wydawnictwo Naukowe Novum Sp. z o.o. Płock, TV Płock - Beijing - Łódź 2004, s. 97-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu