BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Kreowanie i wdrażanie ekoinnowacji produktowych i procesowych w przemyśle utylizacyjnym
The Creation and Implementation of product and Process Eco-Innovation in the Rendering Industry
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 517-522, rys., tab.
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Ekologia, Innowacje, Utylizacja odpadów
Eco-innovation, Ecology, Innovations, Waste utilization
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiono przykład skutecznych rozwiązań w dziedzinie wdrażania innowacji o charakterze ekologicznym w jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce, prowadzącym działalność w przemyśle utylizacyjnym - Struga S.A. Firma jest wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem, które w profesjonalny sposób zajmują się odbiorem, transportem, a następnie unieszkodliwieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, zapewniając tym samym bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne kraju. Firma opracowała i wdrożyła model zagospodarowania odpadów, zaczynający się od unieszkodliwienia materiału biologicznego, poprzez produkcję "energii zielonej‖, aż do wytworzenia całkowicie naturalnego, ekologicznego nawozu. Wdrożone rozwiązanie jest procesem nowatorskim, ekoinnowacyjnym i unikalnym w skali światowej. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie Struga S.A. poprawiło efekty jego działalności w wyniku znacznej redukcji kosztów i zwiększeniu sprzedaży. Jednocześnie pomogło dostosować się do coraz ostrzejszych wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.(abstrakt oryginalny)

The present paper includes an example of effective solutions in the area of implementing ecological innovations in one of the largest Polish companies - Struga S.A. This highly specialized company organises professional collection, transport and rendering of by- -products of animal origin and in this way it also contributes to the sanitary and veterinary safety of the country. The Struga company has developed and implemented its own model of managing waste - beginning with utilising biological material, through the production of ‗green energy' to manufacturing completely neutral ecological fertilisers. The solution applied is a totally innovative process, eco-innovative and unique on the world scale. The application of innovative solutions in the Struga company improved its economic performance through a considerable costs reduction and increasing its sales volume. At the same time, the innovative solutions helped the company to adapt to the increasingly demanding legal requirements governing the environment protection. Keywords: eco-innovation, rendering industry.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Kanerva, A. Arundel, R. Kemp, Environmental innovation: Using qualitative models to identify indicators for policy, United Nations University, UNU-MERIT Working Papers, 2009-047, Maastricht 2009, s. 7-8,
  2. I. Anuszewska, Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wpierających wdrażanie WZP w MSP, Raport z analizy danych zastanych, PARP, Warszawa 2011, s. 8,
  3. A. Szpor, A. Śniegocki, Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 3.
  4. A. Becla, S. Czaja, Rozwój prośrodowiskowych systemów zarzadzania w przedsiębiorstwie, [w:] A. Graczyk, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 23-27.
  5. A. Reid, M. Miedzinski, Eco-innovation. Final report for sectoral innovation watch, Europe Innova, Technopolis Group, 2008, s. 2,
  6. L. Woźniak, Ekoinnowacyjność w gospodarce żywnościowej, [w:] L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 176.
  7. E. Skawińska, Instytucjonalne warunki współpracy między nauką i przemysłem dla wzrostu innowacyjności w Polsce, "Marketing i Rynek‖ 2010, nr 12, s. 56-60.
  8. P. Łapiński, J. Łapińska, Rozwiązania bezodpadowej gospodarki ubocznymi produktami przemysłu spożywczego, "Logistyka― 2012, nr 4, s. 1054-1056.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu