BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pukas Anetta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Produkty ekologiczne i społecznie odpowiedzialne - nowe trendy w konsumpcji i ich marketingowe konsekwencje
The Organic Products and Social Responsible Products - New Trends in Consumption and Their Marketing Implications
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1229-1235
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Marketing, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Produkty ekologiczne
Consumption, Marketing, Corporate Social Responsibility (CSR), Ecological product
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Konsumpcjonizm pojawiający się we współczesnym świecie niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla środowiska, i społeczeństwa. Nowe trendy w konsumpcji jak ekologizacja, zrównoważona konsumpcja mogą być ratunkiem dla zachowania równowagi gospodarki światowej. W konsekwencji pojawiły się na rynku produkty ekologiczne i społecznie odpowiedzialne. Są swego rodzaju efektem, ale i powodem zmian postaw konsumenckich. Wywołują również implikacje dla działań marketingowych współczesnych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie specyfiki produktów ekologicznych i społecznie odpowiedzialnych oraz identyfikacja implikacji tego rodzaju podejścia w działaniach marketingowych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The consumerism appearing today in the modern world has many negative consequences for the environment and society. New trends in consumption: ecoconsumption and sustainable consumption can be salvation for the balance of the world economy. As a result of these new trends in the market emerged organic products and social responsible products. They are kind of effect, but also the cause of changes in consumer attitudes. Also cause certain implications for the marketing activities of modern enterprises. The purpose of this article is to define the specificity of organic products and socially responsible products and identification the implications of this type of green approach in marketing decisions(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Mróz, Consumo egro sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, [w:] B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa, 2009, s. 8.
  2. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa, 2008, s. 65.
  3. J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Sic!, Warszawa, 2006, s. 63.
  4. G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa, 2003, s. 75. 6 T. Słaby, Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa 2006, s. 17
  5. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, M.Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), SGH,Warszawa 2006, s 41.
  6. B. Rok, Model konsumpcji w kontekście procesu integracji europejskiej, http://www.ine-isd.org.pl/rozne/mat06.html, [dostęp: 2.05.2007].
  7. Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, E. Kieżel (red.), PWE, Warszawa, 2010. s. 188
  8. C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa, 2002, s. 129.
  9. W. Szczepaniak, Żywność ekologiczna przybiera na wadze, "Puls Biznesu‖, 9.01.2012, s. 10.
  10. J. Rachocka, Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, [w:] T. Bernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki, PTE, Szczecin, 2003. s. 88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu