BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matysiewicz Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Smyczek Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Organizacja marketingu w sieciowych jednostkach usług profesjonalnych - koncepcja, uwarunkowania
The Organization of Marketing in Professional Services Network Entities - Concepts, Conditions
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 537-544, rys., tab.
Słowa kluczowe
Usługi, Marketing relacji, Organizacje sieciowe, Marketing, Sieci międzyorganizacyjne
Services, Relationship marketing, Network organisations, Marketing, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zjawisko tworzenia sieci w coraz większym zakresie dotyczy sfery usług w tym usług profesjonalnych gdzie tworzone sieci międzyorganizacyjne dotyczą usługowo zorientowanej współpracy, pomiędzy co najmniej dwoma niezależnymi podmiotami, które pozostają względem siebie w zależności ekonomiczno-biznesowej. Przyjęta przez sieć struktura organizacyjna (jej powiązania wewnętrzne i zewnętrzne) jest związana z wszystkimi działaniami operacyjnymi, które tworzą rodzaj mapy powiązań stanowiących podstawę jej efektywnego działania. Struktura ta ma określone charakterystyki, co wpływa na działania przedsiębiorstwa i zmienia je w przedsiębiorstwo bardziej zorientowane usługowo. W artykule podjęto próbę identyfikacji organizacji marketingu w jednostkach sieciowych i jej wpływ na funkcjonowanie całej sieci w obszarze usług profesjonalnych.(abstrakt oryginalny)

The phenomenon of networking increasingly concerns the sphere of services including professional services where created Inter-organizational networks relate to service-oriented cooperation between at least two independent entities, which are relative to each other depending on the economic and business. Adopted by the network organizational structure (its internal and external links) is associated with all operational activities which form a sort of map of links constituting the basis for its efficient operation. This structure has certain characteristics, which affects the operation of businesses and turns them into a more service oriented company. The article attempts to identify the marketing organization in units of networking and its impact on the functioning of the entire network in the area of professional services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007, s. 232-233.
 2. H. Jagoda, B. Haus, Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995, s. 45.
 3. B. Barczak, K. Bartusik, Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa, [w:] R. Krupski (red.) Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, WSZiP, Wałbrzych 2008, s. 197,
 4. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 5. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-opting Customer Competence, "Harvard Business Review‖ 2000, January-February, s. 79.
 6. W.W. Powell, K.W. Koput, L. Smith-Doerr, Inter-organizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology, "Administrative Science Quarterly‖ 1996, No. 41, s. 116-145.
 7. W.G. Astley, Toward an Appreciation of Collective Strategy, "Academy of Management Review‖ 1984, No. 9, s. 526-535.
 8. K. Mougaard, L. Neugebauer, T.C. McAloone, N. Bey, J.B. Anderson, Collaborative Product/Service - Systems On Conceptualization Of PSS Offerings And Business Nets, [w:] Y. Shimomura, K. Kimita (red.), The Philosopher's Stone for Sustainability, Proceedings of the 4th CIRP International Conference on Industrial Product-Service Systems, Tokyo, 8-9 November 2012, s. 229.
 9. A. von Nordenflycht, What Is a Professional Service Firm? Toward a Theory and Taxonomy of Knowledge-Intensive Firms, "Academy of Management Review‖ 2010, Vol. 35, No. 1, s. 156.
 10. J. Matysiewicz, Marketing w sieciowych organizacjach usług profesjonalnych, "Handel Wewnętrzny‖ 2012, wrzesień-październik, t. 3, s. 363.
 11. P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 95.
 12. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998, s. 25.
 13. Z. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 206.
 14. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 70.
 15. S. Mouzas, Marketing Action in Networks, "European Journal of Marketing‖ 2006, Vol. 40, Issue 11/12, s. 1277.
 16. L.E. Gadde, L. Huemer, H. Hakansson, Strategizing in Industrial Networks, "Industrial Marketing Management‖ 2003, Vol. 32, No. 5, s. 357-65.
 17. I. Wilkinson, L. Young, On Cooperating Firms, Relations And Networks, "Journal of Business Research‖ 2002, Vol. 55, No. 2, s. 123-32.
 18. S. Mouzas, D. Ford: Negotiating in Networks: Unleashing the Power Of Options, "Journal of Customer Behaviour‖ 2003, Vol. 2, No. 3, s. 2-20.
 19. A. O'Donnell, The Contribution of Networking to Small Firm Marketing, "Journal of Small Business Management‖ 2013, Vol. 51, Issue 3, s. 20.
 20. H. Hakansson, D.D. Sharma, Strategic Alliances in a Network Perspective, [w:] D. Iacobucci (red.), Networks in Marketing, Sage Publications, 1996, s. 108-124.
 21. D.V. Cravens, S.H. Shipp, K.S. Cravens, Reforming the Traditional Organization: The Mandate for Developing Networks, "Business Horizons Volume‖ 1994, No. 37, s. 19-28;
 22. E. Ferlie, A. Pettigrew, Managing through Networks: Some Issues and Implications for the NHS, "British Journal of Management‖ 1996, Vol. 7, s. 81-99.
 23. A.W. Laing, L. McKee, Structuring the Marketing Function in Complex Professional Service Organization, "European Journal of Marketing‖ 2000, Vol. 34, No. 5/6, s. 576-597.
 24. L.C. Harris, E. Ogbonna, The Organization of Marketing: A Study of Decentralized, Devolved and Dispersed Marketing Activity, "Journal of Management Studies‖, 3 March 2003, No. 40:2, s. 484.
 25. R.S. Achrol, Evolution of the Marketing Organization: New Forms for Turbulent Environments, "Journal of Marketing‖ 1991, No. 55, s. 77-93;
 26. R.S. Achrol, Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm, "Journal of the Academy of Marketing Science‖ 1997, No. 25, s. 56-71;
 27. R.S. Achrol, Ph. Kotler, Marketing in the Network Economy, "Journal of Marketing‖ 1999, No. 63, s. 146-63.
 28. N. Piercy, The Role and Function of the Chief Marketing Executive and the Marketing Department, "Journal of Marketing Management‖ 1986, 1, 3, s. 265-90;
 29. N. Piercy, The Role of the Marketing Department in UK Retailing Organizations, "International Journal of Retailing‖ 1989, 4, 2, s. 46-65;
 30. N. Piercy, N. Morgan, Marketing Organization in the UK Financial Services Industry, "International Journal of Bank Marketing‖ 1989, 7, 4, s. 3-10.
 31. R. McKenna, Marketing is Everything, "Harvard Business Review‖ 1991, January/February, 69, 1, s. 65-80;
 32. P. Doyle, Marketing in the New Millennium, "European Journal of Marketing‖ 1995, 29, 13, s. 23-41.
 33. G. Day, Aligning the Organization to the Market, [w:] D.L. Lehmann, K.E. Joez (red.), Reflections on the Futures of Marketing, Marketing Science Institute, Cambridge, MA, 1997, s. 67-93.
 34. J.P. Workman, C. Homburg, K. Gruner, Marketing Organization: An Integrative Framework of Dimensions and Determinants, "Journal of Marketing‖ 1998, July, 62, s. 21-41.
 35. C. Homburg, J.P. Workman Jr, K. Krohmer, Marketing's Influence within the Firm, "Journal of Marketing‖ 1999, 63, 2, s. 1-17.
 36. C. Goswami, S. Goswami, Role of Organisation Structure in Facilitating Marketing, "Global Business and Management Research‖ 2010, 2(2), s. 162-183.
 37. J. Culliton: The Management of Marketing Costs, Harvard University Press, Boston, MA.
 38. E.J. McCarthy w roku 1960 w: Basic Marketing: A Managerial Approach, Irwin, Homewood, IL,
 39. N. Borden w roku 1964 w opracowaniu: The Concept of Marketing Mix, "Journal of Advertising Research‖, June, 2-7.
 40. E. Gummesson: Making Relationship Marketing Operational, "International Journal of Service Industry Management‖ 1994, 5, s. 5-20;
 41. L. O'Malley, M. Patterson, Vanishing Point: The Mix Management Paradigm Reviewed, "Journal of Marketing Management‖ 1998, November, 14, 8, s. 829-851;
 42. J. Baumgartner, Nonmarketing Professionals Need More Than 4Ps, "Marketing News‖ 1991, July, 22, s. 28;
 43. S.F. Dull, W.A. Mohn, T. Noren, Partners, "McKinsey Quarterly‖ 1995, 4, s. 63-72;
 44. Ph. Kotler, Megamarketing, "Harvard Business Review‖ 1986, March-April, 64, 2, s. 117-24;
 45. C. Vignali, B.J. Davies, The Marketing Mix Redefined and Mapped: Introducing the MIXMAPP Model, "Management Decision‖ 1994, 32, 8, s. 11-16.
 46. F.E. Webster, Market Driven Management, Wiley, London 1994.
 47. N. Piercy, Market-Led Strategic Change, Butterworth-Heinemann, Oxford 1998.
 48. L.C. Harris, P. Watkins, The Impediments to Developing a Market Orientation: An Exploratory Study of Small UK Hotels, "International Journal of Contemporary Hospitality Management‖ 1998, 10, 2, s. 221-226.
 49. R.E. Morgan, N.A. Morgan, An Exploratory Study of Market Orientation in the UK Consulting Engineering Industry, "International Journal of Advertising‖ 1991, 10, 4, s. 333-347.
 50. L. O'Malley, L.C. Harris, The Dynamics of the Legal Market: An Interaction Perspective, "European Journal of Marketing‖ 1999, 33, 9/10, s. 874-95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu