BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Proszowska Anita (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Zachowania konsumenckie towarzyszące nabywaniu przez młodych ludzi wybranych artykułów spożywczych
Consumer Behaviour Associated with the Acquisition of Selected Foods by Young People
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1223-1228, tab.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Zakup, Jakość żywności, Badania konsumenckie
Consumer behaviour, Purchasing, Food quality, Consumer research
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu była analiza zachowań konsumenckich młodych ludzi podczas zakupu produktów żywnościowych przeznaczonych do natychmiastowej konsumpcji. Praca opiera się na wynikach badań przeprowadzonych wśród studentów WZ AGH w Krakowie oraz rezultatach analiz pochodzących z wtórnych źródeł informacji. Artykuł podsumowują wnioski stanowiące implikacje strategiczne dla uczestników procesu dostarczania wartości w tym sektorze gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was the analysis of consumer behavior of young people during purchase of food intended for immediate consumption. Paper is based on the results of the surveys carried out among students of WZ AGH in Krakow and the results of research from secondary sources of information. Article is summarised with the conclusions which can be useful as the strategic implications for the participants of the process of delivering value in this sector of the economy(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 21.
 2. A. Rybowska, Zachowania zakupowe klientów sklepów internetowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni‖ 2010, nr 65, s. 23-29.
 3. F. Hansen, Consumer Choice Behaviour. A Cognitive Theory, The Free Press, New York 1972, s. 15.
 4. J. Woś (red.), Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 15.
 5. J.F. Engel, R. Blackwell, P.W. Miliard, Consumer behavior, The Dryden Press, Chicago 1993, s. 38.
 6. A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 19 i następne.
 7. G.R. Foxall, R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 9-31.
 8. A. Więcka, Niewolnicy (wywiad z prof. B. Dobroczyńskim), "Wysokie obcasy‖ 2013, nr 49, s. 47
 9. B. Kiczorowska, W. Samolińska, Popularność przekąsek typu snack wśród uczniów szkół podstawowych, "Problemy Higieny i Epidemiologii‖ 2013, nr 94 (2), s. 385-388;
 10. K. Dziewanowska, A. Kacprzak, Marketing doświadczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 89.
 11. J.W. Wiktor, Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 250.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu