BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek-Mielczarek Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zasoby w rozwoju przedsiębiorstwa
Resources in Corporate Growth
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 121, s. 127-143, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zasoby informacyjne przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Enterprise management, Enterprise information resources, Enterprise development, Competitive advantage
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W teorii zarządzania przedsiębiorstwem, głównie w jej szkole zasobowej rozwijanej od lat 90. XX wieku, źródła sukcesu przedsiębiorstwa są pochodną jakości gromadzonych, jak i kontrolowanych przez nie zasobów i umiejętności. Zasoby w każdym przedsiębiorstwie traktuje się jako niezbędny atrybut jego funkcjonowania, ich występowanie jest potrzebne do wykonania określonych procesów i działań, sprawność i efektywność ich wykorzystania ma wpływ na tworzenie i pomnażanie wartości danego podmiotu gospodarczego. Z tych też względów w procesach budowania strategii przedsiębiorstwa zaczęto przypisywać istotne znaczenie jego zasobom i procesom. Szczególne znaczenie mają w tym zakresie zasoby niematerialne, dzięki którym można osiągnąć silną i dość trwałą przewagę konkurencyjną.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed at the presentation of selected results of empirical research conducted by the SGH Department of Business Administration. It focuses on the resources determinants of corporate growth in Poland. Its scope included the analysis of relations between resources and corporate growth, the assessment of factors considered in the process of resources acquisition, the application of innovative solutions in the management of definite resources as well as the barriers appearing in the area. The article discusses theoretically the issues connected with the role of resources in corporate growth, their classifications focusing on the major assumption of the resources school which identifies the sources of company success in the quality of resources and skills collected and controlled by it. The selected results of empirical research conducted among the group of 200 medium and large companies are presented against this background. The authors also indicate the significance of resources management processes for the examined companies and the factors determining the acquisition of resources. It was also interesting to recognise the weight of different resources and their impact on the growth of the examined companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J. B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", 1991, Vol. 12.
 2. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstwa, red. nauk. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
 3. Flak O., Głód G., Konkurencyjni przetrwają, Difin, Warszawa 2012.
 4. Globalizacja, kryzys i co dalej, red. nauk. G. Kołodko, Poltext, Warszawa 2010.
 5. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 6. Godziszewski M., Haffer M., Stankiewicz M. J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
 7. Gorynia M., Łaźniewka E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 8. Leśniewski M. A., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, TNOiK, Toruń 2011.
 9. Lisiński M. (red.), Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2006
 10. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 11. Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. nauk. S. Marek, M. Białasiewcz, PWE, Warszawa 2011.
 12. Prahalad C. K., Krishnan M. S., Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 13. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Szymański W., Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej, Difin, Warszawa 2011.
 15. Wit B. de, Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007.
 16. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 17. Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie, red. nauk. M. Lisiński, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2006.
 18. Zasobowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, badania statutowe 2011, Nr 04/s/0033/11, etap pierwszy - studialny (maszynopis powielony), Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu