BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomaskow Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wpływ marek koncernu Procter&Gamble na satysfakcję i lojalność nabywców
Influence of Procter&Gamble Brands on Their Customers' Satisfaction and Loyalty
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1218-1222
Słowa kluczowe
Marka, Lojalność klientów, Satysfakcja klienta
Brand, Customer loyalty, Customer satisfaction
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Procter & Gamble (P&G)
Abstrakt
W niniejszym artykule poruszono kwestię wpływu marek na kreowanie satysfakcji i lojalności jej nabywców. Tematyka ta została podjęta z uwagi na postępujący proces globalizacji oraz związane z nim zmiany zachodzące we współczesnym otoczeniu rynkowym. W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej powszechną akceptację zyskał pogląd, że to właśnie w marce zaliczanej do kluczowych aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa powinno upatrywać się nowych źródeł jego wartości. Silna i rozpoznawalna marka wykazuje się zdolnością nawiązywania dialogu oraz kształtowania trwałych relacji z klientami w dobie powszechnej utraty zaufania do tradycyjnych przekazów reklamowych. O wzrośnie znaczenia marki w zakresie budowania satysfakcji i lojalności jej nabywców, zdają sobie sprawę globalne koncerny, w tym w szczególności światowy gigant branży FMCG - koncern Procter&Gamble, dla którego realizacja strategii silnej i rozpoznawalnej na rynku marki stała się gwarantem jego sukcesu rynkowego.(abstrakt oryginalny)

This paper is discussed the impact of brands on creating satisfaction and loyalty of its customers. This subject has been undertaken due to the progressive process of globalization and the associated changes in the contemporary market environment. In today's economic reality the view that new sources of a company's value should be sought in the brand, which is an enterprise's key intangible asset, has gained general acceptance. Strong and recognizable brand exhibits the ability to establish a dialogue and create a lasting relationships with customers in the era of widespread loss of confidence for the traditional advertising messages. Global concerns realize the growing importance of brand in building satisfaction and loyalty of its customers. Especially the global FMCG giant - Procter&Gamble knows that, for this company, the implementation of the strategy of a strong and recognizable brand on the market has become a guarantee of its market success.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Tkaczyk, Zakamarki marki, HELION, Gliwice 2011, s. 10.
  2. P. Patkowski, Potencjał konkurencyjny marki. Jak zdobyć przewagę na rynku, Poltext, Warszawa 2010, s. 16.
  3. K. L. Keller, Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki-budowanie mierzenie i zarządzanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 26.
  4. S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer (red), Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 317-325.
  5. J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 197
  6. D. Grądek, Zrozumieć i zmierzyć lojalność, "Marketing w Praktyce‖ 2006, nr 6, s. 14
  7. M. Starczewska, Dekalog marki odpornej na kryzys, "Marketing w Praktyce‖ 2012, nr 4, s. 21
  8. M. Święcka, Codzienna świeżość, "Hurt&Detal‖ 2011, nr 7, s. 43.
  9. P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2012, s. 263
  10. R. Henkoff, P& G: New & Improved, "Fortune‖ 14 oct. 1996, Vol. 134, No. 7, s. 151-160
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu