BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtasik Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wartość usług bankowych dla klienta indywidualnego oraz wartość klienta dla banku w świetle wybranych aspektów umów bazylejskich (Część I)
Value of Banking Services for Retail Customer and Customer Value for Bank in the Light of Selected Basel Agreement Aspects. Part 1
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 121, s. 144-160, rys.,tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Usługi bankowe, Klient, Doradztwo inwestycyjne
Banking services, Customer, Investment consulting
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Powyższy zarys procesu tworzenia lub niszczenia wartości można podsumować dwoma stwierdzeniami: 1) produktem, który pozwala na iteracyjne dochodzenie do wartości jest swoboda finansowa ze względu na powszechność oraz łatwość substytucji; 2) produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredyty wymagają bardzo dużego zaangażowania klienta w fazie wyboru produktu, ze względu na utrudnioną substytucję. Inaczej mówiąc, produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredyty wymagają pomocy w wyborze ze strony banku oraz kompetentnego i rzetelnego doradztwa. Reasumując, dostarczanie wartości konsumentowi rozpoczyna się w fazie wyboru i odbywa się poprzez nie naruszającą zaufania, konkurencyjną wobec wyznaczanych przez rynek standardów jakości oraz akceptowalną cenowo, gwarancję możliwości realizacji założonych celów przez cały czas użytkowania produktu.(abstrakt oryginalny)

The missions of majority of banks refer to the creation of customer value. Products become increasingly common and developed and the offer better adjusted to the needs of individual customers. The methods of providing customers with value are becoming more and more refined through the application of advanced methods of data analysis. Looking at the customer value from the highest level, i.e. the level of needs allows for the verification of assumptions of what providing customers with value may be in the banking sector. The analysis of available research of the perception of banking products by customers and the data showing their actual use allows for the formulation of categories of three financial needs executed by customers: the need for financial freedom, multiplication and protection of capital and the financing need. The verification of the process of value provision for the three aforementioned classes of needs may become a reference point for the creation of bank strategy and on the other hand, determination what is the customer value for the bank.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Capiga M., Kapitał klienta banku, wybrane aspekty zarządzania i oceny, Twigger, Warszawa 2005.
 2. Chen Z., Dubinsky A. J., A conceptual model of perceived value in e-commerce: A preliminary investigation, Psychology&Marketing, Vol. 20(4):323-347, April 2003.
 3. Forrester J. W., Industrial Dynamics, The MIT Press, Cambrige, Massachusetts 1961
 4. Gutman J., A Means End chain model based on consumer categorization processes, "Journal of Marketing", No. 46, Spring 1982
 5. InfoDług, Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, BIG InfoMonitor, maj 2011 r.
 6. Kamakura W. A., Ramaswami S. N., Srivastava R. K., Applying Latent Trait Analysis in the Evaluation of Prospects for Cross-Selling of Financial Services, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 8, Nr 4.
 7. Koźliński T., Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków, przeprowadzonych przez NBP w latach 2006 i 2009, NBP, Warszawa grudzień 2009 r.
 8. Maslow A. H., A Theory of Human Motivation, "Psychological Review", No. 50(4), 1943.
 9. Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, praca zbior. pod red. M. Panfila i A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 2007
 10. Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, praca zbior. pod red. B. Dobiegały- -Korony, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2009
 11. Należności i zobowiązania, Należ_zobow_banki.xls,NBP, kwiecień 2011 r.
 12. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2010 roku, NBP, Departament Systemu Płatniczego, marzec 2011 r.
 13. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, Amron Sarfin, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 14. Paas L., Acquisition pattern analysis for evolutionary database marketing, The Service Industries Journal, Vol. 29, Nr 6, June 2009.
 15. Pasternak R., Po drugiej stronie lustra, zderzenie wizji z rzeczywistością, Pentor, Warszawa marzec 2009 r.
 16. Polacy a fundusze inwestycyjne, CBOS, IZFiA,Warszawa grudzień 2009 r.
 17. Raport o sytuacji banków w 2010 roku, UKNF, Warszawa 2011.
 18. Raport dotyczący działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w I kwartale 2011 roku, Tfi_Ikw_2011_tcm75-26438.xls,Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011
 19. Raport Roczny IZFiA - 2009, IZFiA, 2009
 20. Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 21. Slater S. F., Narver J. C., Intelligence Generation and superior customer value, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 28, No. 1.
 22. Sweeney J. C., Soutar G. N., Consumer perceived value: The development of a multiple item scale, "Journal of Retailing", No. 77, 2001
 23. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008
 24. Woodruff R., Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage, "Journal of Marketing Science", 1997, t. 25, Nr 2.
 25. Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. nauk. B. Dobiegała- -Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010
 26. Zeithaml V.A., Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means- End Model and Synthesis of Evidence, "Journal of Marketing", Vol. 52, July 1988.
 27. Zmiany zachowań podmiotów rynkowych, cz. 1, pod red. nauk. R. Milic-Czerniak, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu