BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plata-Alf Dagmara (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą konsumenta w wirtualnym środowisku
Consumer's Knowledge Management in the Virtual Environment
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1211-1217, rys., tab.
Słowa kluczowe
Prosument, Zarządzanie wiedzą, Konsument, Zarządzanie informacją, Rzeczywistość wirtualna, Wiedza, Zasoby informacyjne przedsiębiorstwa
Prosumer, Knowledge management, Consumer, Information management, Virtual reality, Knowledge, Enterprise information resources
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Wiedza konsumenta zaczyna odgrywać kluczową rolę w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Pozwala ona na kreowanie zindywidualizowanych i dopasowanych do potrzeb klienta produktów i usług. Przeniesienie procesów zarządzania wiedzą do środowiska wirtualnego sprawia, iż wzrasta znaczenie zasobów informacyjnych, a przedsiębiorstwa nie tylko tworzą coraz doskonalsze narzędzia badania potrzeb i oczekiwań konsumenckich, ale także wręcz zapraszają prosumentów do współudziału w tworzeniu dóbr idealnie odpowiadających ich pragnieniom. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie trendów i przejawów zarządzania wiedzą konsumenta w wirtualnym środowisku na przykładzie serwisu dla branży turystycznej HRS.pl, którego moduł zarządzania opiniami Gości stanowi przykład narzędzia współtworzenia wiedzy i wartości przez konsumentów(abstrakt oryginalny)

A consumer's knowledge begins to play a key role in building the value of enterprises. It allows for the creation of personalised and tailored to the needs of the client products and services. The transfer of processes of knowledge management to the virtual environment makes the importance of information resources increase, and enterprises not only create better and better tools to research consumer's needs and expectations, but also invite prosumers to participate in creating the perfect goods corresponding to their desires. The purpose of this study is to present the trends and manifestations of consumer knowledge management in a virtual environment on the example of the website for the tourism industry, the HRS.pl, guest reviews management module of which is an example of tool for co-creation of knowledge and values by customers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K.J. Boudreau, K.R.Lakhani, Using the crowd as an innovation partner, "Harvard Business Review‖ 2013,, Vol. 91 Issue 4, s. 60.
 2. J. Czekaj, Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000, s. 13.
 3. D. Plata-Alf, Wartość informacji w środowisku wirtualnym - szanse kreowania efektywnych zasobów informacyjnych na przykładzie analizy przypadku tripadvisor.com, "Handel wewnętrzny‖ maj-czerwiec 2013, s. 323.
 4. M. Kłak, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 108.
 5. D. Gach, Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów, "E-mentor‖ 2008, nr 1 (23),
 6. D. Jemielniak, Zarządzanie wiedzą - pojęcia podstawowe, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 25.
 7. K. Klincewicz, Cele zarządzania wiedzą, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 82
 8. E. Skrzypek, Wycena wiedzy i kapitału intelektualnego i ich wpływ na efektywność organizacji, [w:] Z. Szyjewski, J.S. Nowak, J.K. Grabara (red.), Strategie informatyzacji i zarządzania wiedzą, WNT Warszawa 2004, s 13.
 9. K. Perechuda, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 219.
 10. I. Sztangret, Koncepcje zarządzania wiedzą marketingową w przedsiębiorstwie sieciowym, "Handel wewnętrzny‖ maj-czerwiec 2013, s. 345.
 11. J. Frazgalic, Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Helion, Gliwice 2010, s. 133-150
 12. T. Doligalski, Budowa wartości klienta z wykorzystaniem Internetu [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Zarządzanie wartością klienta,Poltext, Warszawa 2009
 13. B. Kolny, M. Kucia, A. Stolecka, Produkty i marki w opinii e-konsumentów. Helion, Gliwice 2012, s. 10.
 14. Y. Hsu, K. Chen, Y. Ting: Travel review websites as innovative marketing venues for hotels, "International Journal of Organizational Innovation― 2012, Vol. 5, No. 2, s. 4
 15. A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 309.
 16. G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, s. 159
 17. D. Plata-Alf, Wartość informacji w środowisku wirtualnym - szanse kreowania efektywnych zasobów informacyjnych na przykładzie analizy przypadku tripadvisor.com, "Handel wewnętrzny‖ maj-czerwiec 2013, s. 323
 18. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 388.
 19. T. Karwatka, Enterprise 2.0 usprawni Zarządzanie Wiedzą, "Dziennik Internautów‖, styczeń 2009,
 20. F. Frydrykiewicz, W HRS hotele oceniane wiarygodnie. "Rzeczpospolita‖, 2013
 21. D. Plata-Alf, Zasoby informacyjne w marketingu obiektów hotelarskich, "Travelmarketing.pl" 2013
 22. Y. Hsu., K.Chen, Y. Ting, Travel review websites as innovative marketing venues for hotels, "International Journal of Organizational Innovation‖ 2012, Vol. 5, No. 2, s. 4.
 23. F. Frydrykiewicz, W HRS hotele oceniane wiarygodnie. "Rzeczpospolita", 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu