BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ozimek Irena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ochrona konsumentów na rynku usług turystycznych w świetle badań ankietowych
Consumer Protection on the Market of Tourist Services According to Questionnaire Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1198-1203, tab.
Słowa kluczowe
Konsument, Ochrona konsumenta, Jakość usług, Rynek usług turystycznych
Consumer, Consumer protection, Quality of services, Tourism services market
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem badań było poznanie opinii konsumentów na temat jakości usług turystycznych oraz ich wiedzy z zakresu wybranych praw przysługujących konsumentom na tym rynku usług. W tym celu w grudniu 2012 roku zrealizowano badanie własne wśród 1000-osobowej populacji ogólnopolskiej respondentów. W badaniu stwierdzono stosunkowo niską znajomość praw przysługujących konsumentom, a także nieprzestrzeganie praw konsumentów na rynku usług turystycznych. W związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia różnorodnych działań, zarówno związanych z podwyższeniem standardu świadczonych usług turystycznych przez przedsiębiorców, jak również działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do nich, jak też i do konsumentów, w celu skutecznej ochrony ich praw na tym rynku usług i poprawy jakości świadczonych usług.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to investigate the consumers' opinion about the quality of tourism services and evaluation of the consumer rights knowledge on its market. The research was carried out in December 2012 and a representative sample of 1000 Polish consumers was surveyed. Referring to the collected results, both relatively low awareness of consumer rights and the failure of consumers in the market of tourist services were found. Therefore, there is a need for a variety of activities, both related to increasing the standard of tourism services by entrepreneurs, as well as informative and educational activities, directed not only to them but also to consumers, in order to effectively protect their rights in this market and improve the quality of services provided.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Dąbrowska, K. Gutkowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Difin, Warszawa 2010, s. 112.
  2. M. Sieradzka, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 13.
  3. I. Ozimek, Jakość usług gastronomicznych a ochrona konsumentów w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 110-112.
  4. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Ochrona konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2005; A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Poziom świadomości konsumenckiej na wybranych rynkach usług [w:] A. Dąbrowska, K. Gutkowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych: uwarunkowania i tendencje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 131-154
  5. A. Dąbrowska (red.), Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, PWE, Warszawa 2013, s. 146-155.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu