BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczkowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rogowski Waldemar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Światowe doświadczenia w zakresie tworzenia modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością
World Experience within Creation of Models of Forecasting Corporate Bankruptcy Threat
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 102, s. 42-69, tab., bibliogr. poz. 15
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Upadłość przedsiębiorstwa, Model logitowy
Enterprises, Enterprise bankruptcy, Logit model
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Podsumowując rozważania oraz analizy metod i modeli zaproponowanych autorów pochodzących z różnych krajów, których gospodarki różnią się stanem rozwoju gospodarczego, widać wyraźnie, że najpopularniejszą metodą jest wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna, wspierana niekiedy przez analizę logitową. Choć metoda ta nie jest wolna od wad, to jednak stosunkowo wysoka skuteczność prognoz w połączeniu z łatwością interpretacyjną, zrozumiałością i niewielkimi wymaganiami technicznymi co do ich aplikacyjności, przysporzyły jej wielu zwolenników. Jednocześnie coraz wyraźniej zaznacza się trend, polegający na poszukiwaniu coraz bardziej zaawansowanych metod, jak mieszane modele logitowe, sztuczne sieci neuronowe, czy sieci hybrydowe. Katalizatorem rozwoju tych metod jest z pewnością szybki postęp w dziedzinie informatyki, który nie tylko usprawnia procesy obliczeniowe, ale dzięki zaprojektowaniu właściwych interface'ów zwiększa również dostępność i zrozumiałość informacji dla jej końcowych odbiorców. Rozwiązania tego typu są również mniej wrażliwe na różnice otrzymywane na podstawie analizy przedsiębiorstw z różnych krajów. Należy bowiem zauważyć, że choć sposób konstrukcji poszczególnych modeli wydaje się podobny, to pewne niuanse (np. wybór innych wskaźników, odmienne oszacowania współczynników wagowych) mogą wywołać diametralne różnice w sprawności modeli dla firm z poszczególnych państw Widać również, że techniki prognozowania upadłości zdecydowanie popularniejsze są w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, a pozostałe kraje dopiero budują swoją wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Regiony o odmiennych uregulowaniach prawnych, ekonomicznych czy społecznych należy więc rozpatrywać w sposób zindywidualizowany. (fragment tekstu)

The article characterises the assessment models of bankruptcy threats in different countries of the world. It completes the earlier deliberations included in the publication by W. Rogowski in 1997. Although the construction of particular models is similar, the most popular method is the multidimensional discriminatory analysis, there are differences in the very construction of the model (e.g. different indicators or different estimates of weight coefficients) as well as in the efficiency. The techniques of bankruptcy forecasting are decisively more popular in well developed countries, other countries are acquiring the knowledge and experience in the area. Regions with different legal, economic or social regulations should be considered in an individual way.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E. I., Haldeman R. G., Narayanan P., ZETA analysis. A new model to identify bankruptcy risk of corporations, "Journal of Banking and Finance", No. 1 (1977).
 2. Antonowicz P., Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2007.
 3. Balcean S., Ooghe H., 35 years of studies on business failure: an overview of the classic statistical methodologies and their related problems, "The British Accounting Review", No. 38 (2006).
 4. Edwards V., Yu H., Chan P. T., Manger G., Corporate Failure Prediction (Bankruptcy) in Australia - From Zeta to Neural Networks, The University of New South Wales, Australia 2005
 5. Hensher D. A., Jones S., Greene W. H., An error component logit analysis of corporate bankruptcy and insolvency risk in Australia, "The Economic Record", Vol. 83, No. 260, March 2007.
 6. Hołda A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 7. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 8. McKee T. E., Altman's 1968 Bankruptcy Prediction Model Revisited via Genetic Programming: New Wine from an Old Bottle or a Belter Fermentation Process?, "Journal of Emerging Technologies in Accounting", Vol. 4, 2007.
 9. Neill J. D., Pfeiffer G. M., How does bankruptcy risk affect stock values?, "The Journal od Applied Business Research", Fall 2005, Vol. 21, No. 4.
 10. Papoulias C., Theodossiou P., Analysis and modeling of recent business failures in Greece, "Managerial and Decision Economics", Vol. 13, (1992).
 11. Rogowski W. K., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt".
 12. Stasiewski T., Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", Nr 12/1996
 13. Yim J., Mitchell H., A comparison of corporate distress prediction models in Brazil: hybryd neural networks, logit models and discriminant analysis, "Nova Economia. Belo Horizonte", No. 15 (1).
 14. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 15. Zelek A., Identyfikatory kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie - Przegląd metodologiczny, "Organizacja i Kierowanie", Nr 4(106), 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu