BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolski Rafał (Uniwersytet Łódzki), Załęczna Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Pośrednie inwestycje na rynku nieruchomości a dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 535-546, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Dywersyfikacja portfela, Inwestycje finansowe, Fundusze nieruchomości, Rynek nieruchomości
Investment portfolio, Portfolio diversification, Financial investment, Real estate funds, Real estate market
Uwagi
summ.
Abstrakt
We współczesnej gospodarce rynkowej nieruchomości są postrzegane jako alternatywa wobec szeregu możliwości inwestycyjnych. Posiadają określone zalety i wady, które wyróżniają je na tle innych aktywów. Cechy, które powodują szczególny charakter nieruchomości to przede wszystkim związanie z jednym miejscem, czyli uzależnienie od rynku lokalnego, niepodzielność, różnorodność, mała płynność oraz wysoka kapitałochłonność. Związanie z jednym miejscem oznacza konieczność dokładnej analizy lokalizacji, ujmowanej w sensie fizycznym i ekonomicznym, przed rozpoczęciem inwestycji. Niepodzielność implikuje użycie znacznych środków finansowych w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego złożonego z nieruchomości. Nie jest też możliwe częściowe wycofanie środków z inwestycji bez ponoszenia dodatkowych kosztów i upływu czasu. Różnorodność nieruchomości wymaga indywidualnego podejścia, wyceny dokonywanej w stosunku do każdej nieruchomości. Mała płynność, przejawiająca się w długim oczekiwaniu na sprzedaż nieruchomości za cenę odpowiadającą jej wartości rynkowej, jest tradycyjnie uznawana za jedną z największych wad tego aktywa. Wysoka kapitałochłonność w połączeniu ze znacznymi kosztami transakcyjnymi przyczyniają się do traktowania nieruchomości jako inwestycji długoterminowej.(fragment tekstu)

In the contemporary market economy fixed properties are perceived as the alternative towards the row of investment possibilities. Investor making one's choices usually aim in maximizing the profit or minimizing the risk. Investments in fixed properties are revealed as excellent way to the diversification of the portfolio. However they aren't deprived of faults. To most important one should rate the high capital-intensive nature, the low fluidity and the indivisibility of assets. It is possible to eliminate these faults investing in the fixed properties on the market in the indirect way - through funds investing in fixed properties or stock of companies investing in fixed properties. However there is a question whether the positive effect of the diversification and what behind it is going whether in fact we will diversify the investment risk making a purchase of property corporate bonds instead of fixed properties. Perhaps indirect investments on the market of the fixed property have closer character for typical investments in quoted companies. It would mean that only direct investments on the market permit the fixed property the actual diversification of the investment portfolio and benefits from indirect investments aren't being achieved in such a step in which an investor would expect it. In the article one can find examinations permitting to demonstrate whether investments in property companies can contribute for limiting the level of the investment risk. At work data of property companies taken down on the stock exchange in Warsaw was used. Examinations were carried out in years 1997 till end of 2005 in the whole life cycle of the trade WIG Budownictwo index.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bali M., Lizieri C., MacGregor B.D. (1998), The Economics of Commercial Property Market, Rutledge, London.
 2. Blume M.E. (1970), Portfolio Theory: A Step toward Its Practical Aplication, "Journal of Bussines" 43, April.
 3. Brett M. (1992), Świat finansów. Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa.
 4. Brown G. (1991), Property investment and Capital Market, Spon, London.
 5. Brown G., Matysiak G. (1999), Real Estate Investment: Capital Market Approach, Prentice Hall, London.
 6. Brueggeman W.B., Fisher J.D. (2005), Real Estate, Finance & Investment, McGraw-Hill, Boston.
 7. Chan S.H., Ericsson J., Wang K. (2002), Real Esteta Investment Trust: Structure, Performance And Investment Opportunities, Oxford University Press, New York.
 8. Edelstein R., Quin D.C. (2004), How Does Appraisal Smoothing Bias Real Estate Returns Measurement?, Cambridge University - Maastricht University International Real Estate Conference, Maastricht, June 5-7.
 9. Eiholtz P.M.A. (1997), Real Estate Securities And Common Stocks, A First International Look, Real Estate Finance, vol. 14, nr 1.
 10. Fama E.F. (1965), The Behaviour of Stock Market Prices, "Journal of Business 38", no.1, January.
 11. Fama E.F., McBeth J. (1973), Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests, "Journal of Political Economy 81", nr 3, Maj-Czerwiec.
 12. Fisher J.D., Geltner D.M., Webb R.B. (1994), Value Indices of Commercial Real Estate: A Comparison of Index Construction Methods, The Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 9, nr 2.
 13. Fraser W.D. (1993), Principles of Property Investment And Pricing, Palgrave Macmillan, Houndsmills.
 14. Friedman H.C. (1971), Real Estate Investment and Portfolio Theory, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 6, nr 2.
 15. Giliberto S.M. (1990), Equity Real Estate Investment Trusts and Real Estate Returns, Journal of Property Research, vol. 5, nr 2.
 16. Handbuch Immobilieninvestition, (1998), red. K.W. Schulte, Ruolf Muller Verlag, Koeln.
 17. Hartzell D.J., Hekman J., Miles M. (1986), Diversification Categories In Investment Real Estate, Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, vol. 14, nr 2.
 18. Hoesli M., MacGregor B.D. (2000), Property Investment, Longman, Essen.
 19. Howton S.W., Peterson D.R. (1999), A Cross-Sectional Empirical Test of a Dual-State Multi-Factor Pricing Model, "Financial Review", vol.34, issue 3, sierpień.
 20. Kucharska-Stasiak E. (2005), Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa.
 21. Lizieri C., Ward Ch. (2000), Commercial Real Estate Return Distributions: A Review of Literature And Empirical Evidence, w: Return distribution in Finance, pod red. Knight J., Satchell S., Butterworth Heinemann.
 22. MacGregor B.D., Nanthakumaran N. (1992), The Allocation to Property in the Multi-Asset Portfolio: the Evidence and Theory Revisited, Journal of Property Research, vol. 9, nr 1.
 23. Martin S., Maurer R. (1997), Diversifikationspotentialund Inflationsheadge-Eigenschaften deutscher Immobilienaktiengeselschaften, Grundstuecksmarkt und Grundsstuecksentwicklung 6.
 24. Morri G., McAllister P., Ward Ch. (2005), Explaining Deviations From NAV in UK Property Companies: Rationality And Sentimentality, ERES Conference Paper, Dublin.
 25. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości. Ujęcie teoretyczne, (2005) red. E. Kucharska-Stasiak Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 187.
 26. Ziobrowski B.J., Ziobrowski A.J. (1997), Higher Real Estate Risk And Mixed-Asset Portfolio Performance, Journal of Real Estate Portfolio Management, vol. 3, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu