BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wośko Zuzanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Cykliczność polskiego rynku akcji a wahania ogólnogospodarczej koniunktury
Cyclical Behaviour of the Polish Stock Market and the Business Cycle
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 559-570, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Zmienne ekonomiczne, Rynek akcji, Koniunktura gospodarcza, Rynek kapitałowy, Wahania koniunkturalne
Economic variables, Equity market, Business trends, Capital market, Business fluctuations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Cykliczność jest cechą wielu zmiennych ekonomicznych. Szczególnie zauważalna staje się ona podczas analizy kilkudziesięcioletnich danych historycznych. Interesującą z prognostycznego punktu widzenia wydaje się identyfikacja wahań o charakterze cyklicznym na rynkach kapitałowych. W rozdziale pierwszym niniejszej pracy podjęto próbę scharakteryzowania tzw. cykli o stałej długości (fixed length cycles) w szeregach indeksów polskiego rynku akcji - WIG oraz WIG20. W rozdziale drugim zbadano związki między cenami i stopami zwrotu z akcji a wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi w tym również stopień powiązania ze skonstruowanym miesięcznym szeregiem reprezentującym zmiany koniunktury ogólnogospodarczej. (fragment tekstu)

Numerous research on stock markets in many countries confirm an existence of mutual connections between variability of these markets and fluctuations of the most important economic variables. This research has confirmed that cycles are present in macroeconomic categories as well as in variables concerning particular markets, including stock market. This paper describes an attempt of Identification of cyclical behaviour of Polish stock market using WIG, WIG20 and some sector indexes as the representation. Connections between share prices and some economic indicators were also examined. One of the mentioned economic indicators is General Coincident Indicator (GCI) based on Matkowsk's methodology, which represents changes in overall economic activity. Such analysis aimed to selection some forecasting indicators for stock market indexes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dickey D.A., Fuller W.A. (1981), Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica 49, s. 1057-1072.
  2. Matkowski Z. (1996), Ogólny wskaźnik koniunktury dla gospodarki polskiej, Ekonomista, nr 1.
  3. Milo W., (1990), Szeregi czasowe, PWE, Warszawa.
  4. Milo W., Kozera Z. (2004), Analiza cykliczności polskiego rynku akcji na podstawie indeksu WIG oraz WIG20, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu pod red. K. Jajugi oraz W. Ronki-Chmielowiec, Nr 992, Wrocław.
  5. Niemira M.P., Klein P.A. (1994), Forecasting Financial and Economic Cycles, John Wiley & Sons, Inc.
  6. Priestley M. (1981), Spectral Analysis of Time Series, T1,T2, Academic Press, London.
  7. Reilly K.F., Brown C.K. (2000), Investment Analysis and Portfolio Management, The Dryden Press.
  8. Wośko Z. (2006), Identyfikacja wahań koniunktury ogólnogospodarczej, Wiadomości Statystyczne, nr 2, luty, s.32-44.
  9. Zieliński Z., Talaga L. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu