BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załęczna Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Matysiak George (University of Reading, Real Estate & Planning Henley Business School, United Kingdom)
Tytuł
"Barometry" i indeksy rozwiniętych rynków nieruchomości, a źródła informacji dostępne w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 587-595, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Inwestycje w nieruchomości, Rynek nieruchomości, Informacja
Investments in real estate, Real estate market, Information
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rynek nieruchomości ma przede wszystkim charakter lokalny, jego poziom rozwoju i aktywność są wynikiem wpływu uwarunkowań prawnych, społecznych, gospodarczych oraz politycznych. Ważny jest zarówno kontekst historyczny jak i aktualny. Dla uczestników rynku, a w zasadzie wielu rynków nieruchomości, niesłychanie istotne są informacje, które są podstawą podejmowania konkretnych decyzji. Jednakże cechą charakterystyczną rynku nieruchomości jest jego niska efektywność, wynikająca z niedostatecznej informacji. Zasada podejmowania decyzji w odwołaniu do najkorzystniejszej ceny nie jest realizowana, wynika to w szczególności ze związania nieruchomości z jednym miejscem, niskiej przejrzystości rynku i niskiej płynności wynikającej po części z wysokich kosztów transakcyjnych [3]. Także w odniesieniu do efektywności rozumianej jako najlepszy sposób wykorzystania dobra uznaje się jej niski poziom w odniesieniu do rynku nieruchomości, co jest konsekwencją niskiej elastyczności popytu i podaży oraz braku informacji [3]. Zmiany instytucjonalne zachodzące w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej wywołują konsekwencje o charakterze globalnym. Instrumenty stosowane w rozwiniętych państwach są implementowane i dostosowywane do wymagań tworzących i rozwijających się gospodarek. Międzynarodowy przepływ kapitału przyczynia się do standaryzacji usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem działalności inwestycyjnej. Wraz z większą dostępnością wiarygodnej informacji rynek staje się bardziej przejrzysty. (fragment tekstu)

Investor's choice depends on return and sometimes risk connected with specified investment. The information is very important because it enables him to evaluate which investment is the best. He can choose the best class of assets and the best asset among others in this chosen class. On developed markets there is a lot of different sources of information, indices and barometers are one of the most needed. The Polish real estate market is underdeveloped and non-transparent, the indices do not exist, there are just some barometers. The aim of the paper is a description of different kinds of real estate markets' indices with some remarks about introducing them to Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham J. M., Schauman W.S. (1991). New evidence of home prices from Freddie Mac repeat sales,Journal of the American Real Estate and Economics Association. vol. 19. nr 3.
 2. Blundell G.F., Ward C.W.R. (1987). Property portfolio allocation: a multi-factor model, Land Development Studies. nr 4.
 3. Brown G.R. (1991). Property investment and the capital markets. E.&F.N Spon. London.
 4. Brown G.R., Matysiak G. (1999). Real estate investment: capital market approach, Prentice Hall, London.
 5. Case B., Quigley J.M. (1991). The dynamics of real estate prices, The Review of Economics and Statistics. vol. 73, nr 1.
 6. Clapp J.M., Giaccotto C., Tirtiloglou D. (1991). Housing price indices based on all transactions compared to repeat subsamples, Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association. vol. 19. nr 3.
 7. Crone T.M., Voith R.P. (1992). Estimating house price appreciation: a comparison of methods, Journal of Housing Economics. nr 2.
 8. Cushman & Wakefield Healey & Baker 2004 Research.
 9. Geltner D. (1993). Estimating market values from appraised values without assuming an efficient market, The Journal of Real Estate Research. vol. 8. nr 3.
 10. Geltner D. (1993). Temporal aggregation in real estate return indices, Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association. vol. 12. nr 2.
 11. Hoesli M., MaCGregor B.D. (2000). Property Investment, Longan. Essen.
 12. Knight Frank Poland Report 2006.
 13. Knight Frank, European Markets Indicators, spring 2006.
 14. Schiller R.J. (1993). Macro markets, Clarendon Press. Oxford.
 15. Thibodeau T.G. (1992). Residential real estate prices: 1974-1983. The Blackstone Company. Mount Pleasant.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu