BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniasz Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zadłużenie gospodarstw domowych w sektorze bankowym w Polsce
Debt of Households in the Banking Sector in Poland
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 1 (15), s. 17-28, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zadłużenie gospodarstw domowych, Kredyt konsumpcyjny, Kredyt mieszkaniowy
Household debt, Consumer credit, Housing loan
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano kształtowanie się zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2009. Przedstawiono wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych oraz jakość portfela kredytowego gospodarstw domowych i wskaźnik obciążenia ich dochodów kredytem. W badanym okresie w sektorze bankowym dało się zauważyć przyśpieszenie dynamiki akcji kredytowej dla gospodarstw domowych. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost obciążenia kredytem dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, które wraz z negatywnymi dla gospodarki skutkami światowego kryzysu finansowego mogą przyczyniać się do zaostrzania polityki kredytowej banków i utrudniać dostęp gospodarstwom domowym do finansowania swoich potrzeb z wykorzystaniem kredytu. (abstrakt oryginalny)

The value of the debt concerning both home and consumer loans is described. The quality of the credit portfolio of households and the indicator of burdening their profits with credit are also presented. During the discussed period a certain acceleration in the lending growth, as for as households are concerned, is observed. The increased borrowing burden ratio falling on households' income at disposal is a worrying phenomenon. This fact alongside with the negative economic effects in the period of the present global financial crisis may contribute to tightening the lending policies of banks, as well as limit the households' access to credits in order to finance their needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Co Polak ma w portfelu. 2006. www.pbsdga.pl [dostęp: 21.09.2009].
 2. Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce, stan na grudzień 2008 r. 2009. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa. www.knf.gov.pl/Images/nieruchomosci_XII2008_tcm 20-10637.pdf [dostęp: 14.06.2010].
 3. Liczba wyemitowanych kart płatniczych na przestrzeni kolejnych kwartałów - od 1998 r. 2010. NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/karty_emisja.xls [dostęp: 14.06.2010].
 4. Obserwator 2008. 2008. Raport Cetelem Paribas Company. www.cetelem.pl [dostęp: 21.09.2009].
 5. Przegląd stabilności systemu finansowego - październik 2008. 2008. NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl/SystemFinansowy/psf2008_1.pdf [dostęp: 14.06.2010].
 6. Raport o stabilności systemu finansowego - 2006. 2007. NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl/SystemFinansowy/raport_o_stabilnosci_2006.pdf [dostęp: 14.06.2010].
 7. Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2008. 2008. NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl/SystemFinansowy/ros2008.xls [dostęp: 14.06.2010].
 8. Raport o stabilności systemu finansowego - grudzień 2009. 2009. NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl/systemfinansowy/raport_o_stabilnosci_systemu_finansowego_2009_12.pdf [dostęp: 14.06.2010].
 9. Raport o stabilności systemu finansowego - lipiec 2010, 2010. NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl/systemfinansowy/raport_o_stabilnosci_systemu_finansowego_2010_07[1].pdf [dostęp: 14.06.2010].
 10. Raport o sytuacji banków w 2008 roku. 2009. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa. http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_banki_2008_tcm20-10241.pdf [dostęp: 14.06.2010].
 11. Raport o sytuacji banków w 2009 roku. 2010. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa. http://www.knf.gov.pl/Images/Banki%202009_raport_tcm75-22743.pdf [dostęp: 14.06.2010].
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.12.2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. 2003. Dz. U. Nr 218, poz. 2147.
 13. www.nbp.pl/Dzienne/Stopy_procent2.html. [dostęp: 21.09.2009].
 14. Zajączkowski S., Żochowski D., 2007. Obciążenie gospodarstw domowych spłatami długu - rozkłady i stress testy - na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych GUS. Materiały i Studia 221, 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu