BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwczyński Bogusław (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Controlling operacyjny łańcucha dostaw brakującym ogniwem strategicznej karty wyników
Operative Controlling of Supply Chain Management as Missing Part of Balanced Scorecard
Operatives Controlling der Lieferkette als Fehlendes Glied des Balanced Scorecard
Źródło
LogForum, 2005, vol. 1, nr 2, 9 s., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Procesy biznesowe
Controlling, Balanced Scorecard (BSC), Supply Chain Management (SCM), Business processes
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa od wielu lat mają problemy z realizacją celów strategicznych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Skuteczne wdrożenie planu strategicznego wymaga jego przełożenia na cele, wyniki planów, zadania i wskaźniki kontrolne, mające bezpośredni związek z codziennymi czynnościami. Sukces we wdrożeniu jest osiągalny poprzez odpowiednią komunikację celów, dobór celów na poszczególnych poziomach organizacji, powiązanie z budżetami i odpowiednią motywacją wszystkich pracowników. Postulatywne podejście metodyki Strategicznej Karty Wyników do celów i mierników oraz sformalizowana procedura ustalania budżetów i wykonania pomiaru działań, nie zawsze pomaga w skutecznym podążaniu ścieżką strategii. Bilansowanie kart wyników w perspektywie finansowej, klienta, procesów i rozwoju, przeniesione na niższe szczeble zarządzania w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, jest bardzo pomocne we wskazaniu, czym mamy sterować i co mamy osiągnąć, ale niestety nie odpowiada na pytanie - jak mamy zarządzać, aby osiągnąć cel strategiczny? Ponadto metodyka BSC (Balanced ScoreCard) powinna uwzględnić systemowe i procesowe powiązanie przedsiębiorstwa z jego łańcuchami zaopatrzenia, koprodukcji i dystrybucji, uwzględniając ich procesy i zasoby w kontekście obsługi produktu i klienta na docelowym rynku. W końcowej części artykułu autor wskazuje na komplementarny do metodyki BSC zakres funkcjonalny controllingu operacyjnego łańcucha dostaw jako systemu zarządczego wiążącego zarządzanie produktem, procesem i zasobami w system zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw. (abstrakt oryginalny)

Enterprises have a lot of problems with realization their strategic aims in the fast changing and competitive business area from many years. Effective execution of strategic plan needs its translating into aims, results, tasks and indicators of everyday activities. The success on the market is attainable by communicating strategic and operating aim on the each level of organizational structure and their connecting with budget of units or employee motivation. The scorecards balancing in finance, customer, process and development perspectives is very useful for pointing - what do we control with? or - what do we have to achieve? but doesn't answer to question - how do we manage enterprise? The Balanced Scorecard Methodology should to take into consideration system and process connection of enterprise with procurement, co-operation or distribution supply chain also. In the end of article author pointing at supply chain controlling as complementary management system integrating managing of product, process and assets in supply chain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gadiesh O., Gilbert J. L., 2001, Transforming corner-office strategy into fronline action. Harvard Business Review.
  2. Kaplan R. S., Norton D. P., 1992, The balanced scorecard - measures that Drive performance. Harvard Business Review.
  3. Kaplan R. S., Norton D. P., 1996, Translating strategy into action. The Balanced Scorecard. Boston-Massachusettts. Harward Business School Press.
  4. Kaplan R. S., Norton D. P., 2001, The strategy focused organization. How balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Harward Business School Press, Boston-Massachusetts.
  5. Śliwczyński B., 2005, Mapowanie strategii operacyjnej na procesy zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników. Logistyka 3.
  6. Śliwczyński B., 2005, Zarządzanie procesami biznesowymi w łańcuchu dostaw wspomagane narzędziami elektronicznej gospodarki. LogForum 1, 1, 1, URL: http://www.logforum.net/vol1/issue1/no1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu