BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkowska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
Das Agrarabkommen - Immer Verhandlungen ohne Wende
Porozumienie w sprawie rolnictwa - wciąż negocjacje bez przełomu
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 1 (15), s. 29-44, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Negocjacje akcesyjne, Runda Doha, Negocjacje
Agriculture, Accession negotiations, Doha round, Negotiations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niepowodzenie VII Konferencji Międzyministerialnej, mającej zakończyć trwającą od 2001 roku Rundę Rozwojową Doha, zmusza do poszukania odpowiedzi na pytanie o przyczyny tego niepowodzenia, jak też każe się zastanowić, czy w najbliższej przyszłości Porozumienie Rolne w ogóle może zostać zawarte. (abstrakt oryginalny)

Der Misserfolg der VII. Ministerkonferenz, die die seit 2001 dauernden Doha Entwicklungsrunde abschließen sollte, zwingt zur Suche nach Antworten auf die Frage nach Ursachen dieses Misserfolgs, und lässt überlegen, ob in der nächsten Zukunft Überhaupt möglich ist eine Einigung in Sachen Landwirtschaft zu erzielen. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barroso J.M., 2006. Barroso hails EU's role in Hong Kong WTO talks. The World Trade Review. http://www.worldtradereview.com/news.asp?pType=N&iType=A&iID=123&siD=8&nID=25 210 [dostęp: 31.01.2010].
 2. Cluff M., Vanzetti D., 2005. Commodity Market Review. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. www.fao/org/docrep/fao008/a0034e/a0334eoo.pdf.
 3. Dlaczego Komisarz Mandelson myli się w sprawie WTO - wyjaśniają europejscy rolnicy. Komentarz prasowy. 2008. COPA-COGECA. Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych, Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej. PUB(08)4649:1, http://www.copa-cogeca.be/img/user/File/declaration_4649/dec4649-1p.pdf [dostęp: 14.07.2010].
 4. Doha's benefis for Europe and everyone else. 2008. Komunikat prasowy KE. http://trade.ec.europa.eu/doclib/doc/2008/july_13978.pdf [dostęp: 18.07.2008].
 5. Dydoń A., Niemczyk J., 2006. Handel Rolny - co uzgodniono w Hongkongu? Wspólnoty Europejskie 1 (170).
 6. Fishel-Boel M., 2006. EU move on export subsidies takes Doha forward. Wypowiedź Komisarz UE ds. Rolnictwa z 18 grudnia. http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/who/hongkong/index_en.htm.
 7. Francja walczy o starą dobra WPR. 2008. Agra Europe Weekly 2323.
 8. Gradziuk A., 2005. Przyczyny i konsekwencje zawieszenia negocjacji WTO w ramach DDA. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 45 (385).
 9. Idrac A., 2008. Francja: nie będzie dalszych ustępstw w sprawie rolnictwa w ramach WTO. Wypowiedź z 18 lipca. www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/francja-nie-bedziedalszych-ustepstw.
 10. Ingo I., Nash J., 2004. Agriculture and the WTO creating a Trading System for Development. The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington. http://vle.worldbank.org/bnpp/files/TF053524FrontmatterAgricultureandtheWTO.pdf.
 11. Kaczurba J., 1998. Polska w WTO. PWN, Warszawa.
 12. Kaliszuk E., 2008. Negocjacje w Genewie - Fiasko zamiast przełomu. Wspólnoty Europejskie 4 (191).
 13. KE 2005. http://ec.europa.eu/trade/issues/nweround/doha_do/pr281005_en.htm.
 14. Konferencja Ministerialna WTO w Hongkongu 13-18 grudnia 2005. 2005. Red. S. Dębski, A. Eberhard, M. Krzysztofowicz, Ł. Kulesza, E. Pietras, E. Poseł- Częścik. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 92 (337) z 20 grudnia. http://www.pism.pl/biuletyny/files/337.pdf.
 15. Lamy P., 2008. Lamy calls for "serious reflection" on next steps. 30.07.2008. http://wto.org./english/news_e/news08_e/meet08_chair_30july08_e.htm.
 16. Lamy P., 2008. Lamy says food crisis adds urgensy to concluding the round. 7.05.2008. http:// wto.org./english/news_e/news08_e/meet08_chair_30july08_e.htm.
 17. Lemetayer J.M., 2008. Rolnicy sprzeciwiają się słowom unijnego Komisarza Mandelsona na temat rozmów w WTO. Komunikat prasowy COPA- COGECA z 14 lipca. CDP (08)4056:1.
 18. Mandelson P., 2006. O co toczy się gra? http.//trade.ec.europa.eu/doclib/docs/october/tradoc_128505.pdf.
 19. Mandelson P., 2006. The costs of Doha failure demand we find a deal. http://trade.eu.europa.eu/doclib/docs/october/tradoc_128505.pdf [dostęp: 23.06.2010].
 20. Mroczek W., 1993. Francja utrudnia zakończenie Rundy Urugwajskiej GATT. Wspólnoty Europejskie 10 (26).
 21. Nowak B., 2005. W poszukiwaniu szans rozwojowych Światowa Organizacja Handlu i Runda z Doha. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy 9. http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty.
 22. Piotrowski J., 2006. Zawieszenie wielostronnych negocjacji handlowych w ramach rundy rozwoju. Wspólnoty Europejskie 7/8 (176/177), 17.
 23. Przygodzka R., 2006. Liberalizacja światowego handlu rolnego a polityk a rolna UE. Rocz. Nauk. Stow. Ekonom. Roln. Agrob. 8, 4, 286-290.
 24. Revised Draft Modalities for Agriculture of 10 July 2008. TN/AG/W/4/Rev.3.
 25. Revised Draft Modalities for Agriculture of 19 May 2008. TN/G/4/Rev.2.
 26. Sawicki M., 2008. Wystąpienie w Sejmie RP w dniu 9 kwietnia 2008 w sprawie stanu negocjacji w ramach Rundy Doha. http://orka2.sejm.gov.pl/126nsf/main/6F99F51E.
 27. Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa. 2001. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec. IKIC HZ, Warszawa, 205-229.
 28. Wielkopolska A., 2003. Lekcja z Cancun. Rzeczypospolita z 12.12.2003.
 29. WTO trade negotiations: Facto and Figurek on the Doha Development Agenda. 2011. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/january/tradoc_14760 [dostęp: 28.01.2010].
 30. Załącznik 1A - do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) w sprawie rolnictwa. 1996. Dz. U. RP. Załącznik do nru 9, poz. 54 z dnia 27 stycznia 1996, art. 7-10.
 31. Zapędowski W., 2008. Liberalisation of Agriculutral Trade within WTO: A Challenge for European Union. Institute of Agriculture and Food Economics, Warsaw. www.ierigz.waw.pl/documents/Raport_PW-98_1.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
ger, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu