BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Czynniki wpływające na proces likwidacji gospodarstw indywidualnych
Factors Influencing the Process of Farm Liquidation
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 1 (15), s. 45-54, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Model logitowy
Individual arable farms, Logit model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę zamierzeń likwidacji gospodarstw indywidualnych, a w szczególności określono skalę, zróżnicowanie regionalne oraz czynniki wpływające na ten proces. Wykorzystane dane pochodziły z panelowych badań ankietowych, przeprowadzonych w Zakładzie Polityki Społecznej i Regionalnej IERiGŻ-PIB na próbie blisko czterech tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych. Dla określenia wpływu wybranych czynników na plany likwidacji gospodarstw zastosowano metodę analizy logitowej. Istotny statystycznie wpływ na opisywane zjawisko okazały się mieć zmienne społeczno-demograficzne i jedna zmienna ekonomiczna. (abstrakt oryginalny)

In the paper the logit analysis was used in order to define the factors influencing farm liquidation. The prevalence of this phenomenon and its regional differences were analysed. Significant and negative impact of the number of people in a family farm and the number of machinery and technical equipment, as well as the positive impact of the farmer' age are reported. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Calus M., Van Huylenbroeck G., Van Lierde D., 2008. The relationship between farm succession and farm assets on Belgian farms. Sociologia Ruralis 48 (1), 47.
 2. Goetz S.J., Debertin D.L., 2001. Why farmers quit: Acounty-level analysis. Am. J. Agric. Econ. 83 (4), 1011.
 3. Zmiany w liczbie gospodarstw rolnych w Polsce w okresie 1996-2002. 2008. FAPA, Warszawa, 8.
 4. Musiał W., 2009. Rozważania nad upadłością gospodarstw rodzinnych w Polsce. Wieś i Rolnictwo 1 (142), 44.
 5. Pietola K., Vare M, Lansink A. O., 2003. Timing and type of exit from farming: farmers' early retirement programmes in Finland. European Review of Agricultural Economics 30 (1), 99, 102.
 6. Rószkiewicz M., 2002. Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 7. Ryś-Jurek R., 2006. Wykorzystanie analizy logitowej do oceny ekonomicznej sytuacji indywidualnych gospodarstw rolnych. Roczn. Nauk. SERiA 8, 5, 73.
 8. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. 2009. Analizy rynkowe. IERIGŻ-PIB, ANR, MRiRW, Warszawa, 12.
 9. Sikorska A., 2006. Przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi objętych badaniem IERiGŻ-PIB w latach 2000-2005. Projekt badawczy nr 1H02C03528. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Sikorska A., 2008. Tendencje zmian na rynku ziemi rolniczej. W: Kowalski A., Wigier M., Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych. Raport nr 101. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 157.
 11. Woś A., 1999. Mechanizmy restrukturyzacji rolnictwa. Komunikaty Raporty Ekspertyzy 449. IERiGŻ, Warszawa, 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu