BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzikowski Mateusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Ambroży Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
W kierunku stagnacji gospodarczej? Polityka fiskalna Węgier rządów v. Orbana
Towards Economic Stagnation? Hungarian Fiscal Policy under the Governments of V. Orbán (1998-2002, 2010-2014)
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 6, s. 172-192, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wydatki państwa, Zatrudnienie, Wzrost gospodarczy, Konsolidacja, System emerytalny, Polityka gospodarcza, Dług publiczny
Government spending, Employment, Economic growth, Consolidation, Pension schemes, Economic policy, Public debt
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Artykuł prezentuje krytyczną analizę najważniejszych reform fiskalnych wprowadzonych przez dwa gabinety Viktora Orbána na Węgrzech w latach 1998-2002 i 2010-2014 oraz płynące z niej wnioski dla Polski. Pomimo wysokiej relacji długu publicznego do PKB narzędzia zastosowane w okresie kryzysu gospodarczego celem wyciągnięcia gospodarki węgierskiej z recesji noszą silne znamiona popytowej polityki stymulowania koniunktury. Ważne jest przy tym ich zestawienie z wprowadzanymi równocześnie typowymi reformami ograniczającymi zakres działania sektora publicznego, tzw. konsolidacjami fiskalnymi, które także - choć w mniejszym stopniu - zostały na Węgrzech wprowadzone. Wyjątkowość podejścia węgierskiego odznacza się zatem połączeniem zastosowania narzędzi popytowego stymulowania koniunktury (zwiększenie wydatków publicznych) oraz narzędzi typowych dla konsolidacji fiskalnych (zwiększenie dochodów publicznych oraz zmniejszenie wydatków). Nieortodoksyjność węgierskiego podejścia do sanacji finansów publicznych - odzwierciedlona m.in. w niewłaściwej proporcji pomiędzy zwiększeniem wpływów i ograniczeniem wydatków (konsolidacja) a zwiększeniem wydatków (popytowe stymulowanie koniunktury) - rodzi przy tym uzasadnione obawy o długookresowe skutki makroekonomiczne takiej polityki.(abstrakt oryginalny)

This article presents a critical analysis of the fiscal reforms introduced by two cabinets led by Viktor Orbán in Hungary (1998-2002 and 2010-2014) as well as recommendations for Poland formulated on the basis of the analysis. Despite the high debt to GDP ratio, the main tool of taking the Hungarian economy out of the economic crisis was an expansion of public spending. It is worth noting that there was also a fiscal austerity package implemented at the same time, which reduced government spending and increased government revenue. Therefore, the uniqueness of the so-called "Hungarian approach" is characterised by a combination of demand policy tools (i.e. an increase in public spending) and austerity package tools (i.e. a rise in public revenue and a fall in public expenditure). The unorthodoxy of the "Hungarian approach" to fiscal consolidation is reflected in an improper ratio of austerity measures (aimed at raising revenues and reducing spending) to demand measures (raising spending). This approach, considered in terms of long-term macroeconomic effects, is open to doubt.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina, A., Ardagna, S., 2009, Large Changes in Fiscal Policy: Taxes vs. Spending, NBER Working Paper Series, WP 15438, Cambridge.
 2. Alesina, A., Ardagna, S., 2012, The Design of Fiscal Adjustments, NBER Working Paper Series, WP 18423, Cambridge.
 3. Baker, D., 2010, The Myth of Expansionary Fiscal Austerity, Center for Economic and Policy Research, October.
 4. Bönker, F., 2006, The Political Economy of Fiscal Reform in Central-Eastern Europe: Hungary, Poland and the Czech Republic from 1989 to EU Accession, Edward Elgar Pub., Cheltenham, UK.
 5. EBRD, Transition Report, edycje 1998-2002, London.
 6. Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat [dostęp: 08.04.2014].
 7. Guichard, S., Kennedy, M., Wurzel, E., André, C., 2007, What Promotes Fiscal Consolidation: OECD Country Experiences, OECD Economics Department Working Paper, no. 553.
 8. Guzikowski, M., Ambroży A., 2013, Wnioski płynące dla Polski z doświadczeń szwedzkich w prowadzeniu aktywnych polityk rynku pracy (ALMP), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, 134, s. 95-116.
 9. Hajnal, G. 2014, Unorthodoxy at Work: an Assessment of Hungary's Post-2010 Governance Reforms, IRSPM XVIII, Annual Conference, 9-11 April, Ottawa.
 10. Hungary Premier Credits His 'Unorthodox' Course for Economic Rebound, wywiad The Wall Street Journal z premierem Węgier, http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424-127887324263404578613861507944932 [dostęp: 08.04.2014].
 11. Kozieł, H., 2013, Reformy Orbána niewiele dały, http:// archiwum.rp.pl/artykul/1216988-Reformy-Orbána-niewiele-daly.html [dostęp: 10.04.2014].
 12. Központi Statisztikai Hivatal - KSH (Główny Urząd Statystyczny Węgier ) http://ksh.hu [dostęp: 09.04.2014].
 13. Molnar, M., 2012, Fiscal Consolidation: Part 5. What Factors Determine the Success of Consolidation Efforts?, OECD Economics Department Working Papers, no. 936, OECD Publishing.
 14. Perotti, R., 2011, The "Austerity Myth": Gain Without Pain?, NBER Working Paper Series, WP 17571, Cambridge.
 15. von Hagen, J., Strauch, R., 2001, Fiscal Consolidations: Quality, Economic Conditions, and Success, Public Choice, vol. 109(3-4), s. 327-346.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu