BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cendrowski Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kalisz Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mitek Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Właściwości i zastosowanie owoców róży w przetwórstwie spożywczym
Properties and Application of Rose Hips in Food Processing
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 4 (83), s. 24-31, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Właściwości zdrowotne produktu, Przetwory owocowe, Przemysł spożywczy
Food, Health properties of the product, Processed fruits, Food industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rodzina różowatych obejmuje liczne gatunki krzewów zarówno dziko rosnących, jak i uprawnych. Dzika róża (Rosa canina) jest surowcem stanowiącym źródło wielu cennych substancji. Występująca w jej owocach naturalna witamina C jest lepiej przyswajalna przez organizm ludzki i 3÷5-krotnie bardziej aktywna w porównaniu z syntetycznym związkiem. Jedną z najbardziej wartościowych odmian róży jest polska odmiana uprawna 'Konstancin', która charakteryzuje się dużą zawartością witaminy C i bardzo dobrą plennością. Do przetwórstwa nadają się zarówno owoce, jak i płatki róż. Przetwory z róży wykazują dużą, potwierdzoną w badaniach wartość odżywczą i zdrowotną, która jest wynikiem obecności składników biologicznie aktywnych, działających synergistycznie w organizmie ludzkim. (abstrakt oryginalny)

Rosaceae, a rose family, includes numerous genera of shrubs both those wild-growing and those cultivated. The Wild Rose species (Rosa canina) is a raw material, which constitutes a source of many valuable substances. Compared to the synthetic vitamin C, the natural vitamin C contained in wild rosa hips is better absorbed by human body and 3 to 5 times more active than the synthetic one. One of the most valuable rose varieties is the Polish 'Konstancin' agricultural rose variety that is characterized by a high content of vitamin C and very high fecundity. Both the rose hips and the rose flower petals are valuable raw materials used in the food processing industry. Conserves made from rose show a high nutritional and pro-health value verified by many researches and attributed to the occurrence of biologically active components therein that act synergistically in human organisms. Key words: wild rose (Rosa canina), vitamin C, antioxidant activity, galactolipid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babis A., Kucharska A.: Przydatność owoców Rosa spinossima i Rosa hybrida do produkcji wysokowitaminowych soków mętnych. Biul. Wydz. Farm. AMW, 2004, 3, 18-24.
 2. Böhm V, Fröhlich K, Bitsch R.: Rosehip -a "new" source of lycopene? Moll. Asp. Med., 2003, 24, 385-389.
 3. Celik F., Kazankaya A., Ercisli S.: Fruit characteristics of some selected promising rose hip (Rosa spp.) genotypes from Van region of Turkey. Afr. J. Agric. Res., 2009, 4 (3), 236-240.
 4. Cmar I, Colakoglu: Potential heath benefis of rose hip products. Acta Hortic., 2005, 690, 253-7.
 5. Demir F., Özcan M.: Chemical and technological properties of rose (Rosa canina L.) fruits grown wild in turkey. J. Food Eng., 2001, 47, 333-336.
 6. Ercisli S.: Chemical composition of fruits in some rose (Rosa spp.) species. Food Chem., 2007, 104, 1379-1384.
 7. Grochowski W.: Jadalne owoce leśne, PWRiL, Warszawa 1983, ss. 96-110.
 8. Halasova J., Jicinska D., Hvozdikova E.: Content of ascorbic acid in some species of the genus Rosa L. Farm. Obzor., 1985, 54 (4), 169-175.
 9. Hvattum E.: Determination of phenolic compounds in rose hip (Rosa canina) using liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry and diode array detection. Rapid Commun. Mass Spectrom., 2002, 16, 655-62.
 10. Jaroniewski W.: Owoc róży cennym surowcem witaminowym. Wiadomości Zielarskie, 1992, 8, 1-2.
 11. Kalisz S., Kalisz B., Dziubek P.: Właściwości przeciwutleniające soków i syropów z róży. Farm. Pol. 2003, LIX. Supl., 30-34.
 12. Kalisz S., Mitek M.: Wpływ dodatku nektaru z dzikiej róży na właściwości przeciwutleniające i zawartość składników bioaktywnych w mieszanych sokach różano-jabłkowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 5 (54), 194-202.
 13. Kazaz S., Baydar H., Erbas S.: Variations in chemical compositions of Rosa damascena Mill. And Rosa canina L. fruits. Czech J. Food Sci. 2009, 27 (3), 178-184.
 14. Kobus M., Włodarczyk M., Pogorzelski E., Dziugan P., Laskowska J.: Koncentraty z dzikiej róży (Rosa rugosa) otrzymane różnymi metodami. Folia Univ. Agric. Stein. Scientia Alimentaria, 2005. 246 (4), 205-216.
 15. Kohlműnzer S.: Farmakognozja. Wyd. Lek PZWL, Warszawa 2000, ss. 536-537.
 16. Mitek M., Kalisz S.: Współczesne poglądy na właściwości przeciwutleniające soków owocowych i warzywnych. Przem. Spoż., 2003, 5 (57), 37-39.
 17. Milewski J.: Hybrydyzacja róż owocodajnych w celu uzyskania wysokiej zawartości witaminy C w owocniach. Prace Inst. Bad. Leśnictwa, 1974, 474, 128-172.
 18. Mouhajir F., Hudson J.B., Rejdali M.: Towers G.H.N.: Multiple antiviral activities of endemic medicinal plants by Berber peoples of Morocco. Pharm. Biol. 2001, 39 (5), 364-374.
 19. Nowak R.: Badania fitochemiczne wybranych gatunków z rodzaju Rosa L. Analiza biologicznie aktywnych składników. Wyd. AM w Lublinie, Lublin 2006.
 20. Nowak R.: Chemical composition of hips essential oil of some Rosa L. species. Z. Naturforch., 2005, 60c, 369-78.
 21. Nowak R.: Fatty acid composition in fruits of wild rose species. Acta Soc. Bot. Pol. 2005, 74, 229-35.
 22. Özcan M.: Nutrient composition of Rose (Rosa canina L.) seed and oils. J. Med. Food, 2002, 5, 137-40.
 23. Rein E., Kharazmi A., Winther K.A.: Herbal remedy, Hyben Vital (stand. Powder of a subspecies of Rosa caninafruits), reduces pain and improves general wellbeing in patients with osteoarthritis - a double-blind, placebo controlled, randomized trial. Phytomedicine, 2004, 11, 383-91.
 24. Salch A.: Chemical compositon of Rosa hybridaoil as a function of location and storage in Saudi Arabia. Am-Euras J. Sust. Agric., 2009, 3, 24-8.
 25. Sarma A.D., Sreelakshmi Y., Sharma R.: Antioxidant ability of anthocyanins against ascorbic acid oxidation. Phytochem., 1997, 45 (4), 671-674.
 26. Szlachta M., Małecka M.: Właściwości przeciwutleniające herbatek owocowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 1 (56), 96-102.
 27. Warholm O, Skaar S, Hedman E.: The effects of a standardized herbal remedy made from a subtype of Rosa caninain patients with osteoarthritis: a double-blind, randomized, placebo - controlled clinical trial. Curr. Ther. Res., 2003, 64, 21-31.
 28. Winter K, Rein E, Kharazmi A.: The anti-inflammatory properties of rose-hip. Inflammopharmacol., 1999, 7, 63-8.
 29. Wiśniewska-Grzeszkiewicz H.: Róże owocowe. Hasło Ogrodnicze, 1999, 10, 26-27.
 30. Xu H.X., Lee S.F.: Activity of plant flavonoids against antibiotic - resistant bacteria. Phytother. Res., 2001, 15, 39-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu