BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walkowiak Marcin Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Podatek od wartości gruntów jako instrument stabilizacji cen nieruchomości
Land Value Tax as a Real Estate Price Stabilization Instrument
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 6, s. 237-253, rys., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Podatek od nieruchomości, Sytuacja makroekonomiczna, Euro, Wycena aktywów
Property tax, Macroeconomic situation, Euro, Asset valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie podatku od wartości gruntów ograniczającego aprecjację cen nieruchomości. Korzyści z jego wprowadzenia zostały określone na podstawie polskich danych statystycznych, literatury przedmiotu i międzynarodowych analogii historycznych. Ten podatek mógłby okazać się użytecznym instrumentem stabilizacji cen nieruchomości w okresie po przyjęciu euro, gdyby stopy procentowe EBC okazały się zbyt niskie dla polskiej gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the land value tax as an instrument which curbs real estate price appreciation. The advantages of its implementation have been formulated on the basis of Polish statistical data, a review of the literature as well as international historical analogies. If ECB interest rates turn out to be too low for the Polish economy, this tax could be a useful mechanism for real estate price stabilization after Poland's accession into the Eurozone.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2014, Średnie ceny gruntów wg GUS, http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednie-ceny-gruntow-wg-gus.html [dostęp: 27.02.2014].
 2. Anam, R., 2010, Finansowanie zakupu mieszkania: 63% to kredyt, 28 maja 2010, http://www.egospodarka.pl/53406,Finansowanie-zakupu-mieszkania-63-to-kredyt,1,39,1.html [dostęp: 21.02.2014].
 3. Bernanke, B.S., 2009, The Crisis and the Policy Response, Speech at the Stamp Lecture, London School of Economics, London, England, 13 stycznia 2009, http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20090113a.htm [dostęp: 22.03.2014].
 4. Bernanke, B.S., 2010, Monetary Policy and the Housing Bubble, Speech at the Annual Meeting of the American Economic Association, Atlanta, 3 January 2010, http://www.federalreserve.gov/newsevents/ speech/bernanke20100103a.pdf [dostęp: 13.03.2014].
 5. Bourassa, S.C., Hoesli, M., 2010, Why do the Swiss rent?, The Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 40, no. 3, s. 286-309.
 6. CBOS, 2013, Obawy i nadzieje związane z wprowadzeniem euro w Polsce, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_042_13.PDF [dostęp: 25.03.2014].
 7. Conefrey, T., Fitz Gerald, J., 2009, Managing Housing Bubbles in Regional Economies under EMU: Ireland and Spain, ESRI Working Paper, no. 315.
 8. Davis, M.A., Lehnert, A., Martin, R.F., 2008, The Rent-price Ratio for the Aggregate Stock of Owner-occupied Housing, Review of Income and Wealth, vol. 54, no. 2, s. 279-284.
 9. EBC, 2014, Key ECB interest rates, http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html [dostęp: 11.03.2014].
 10. Etel, L., 2003, Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 11. Eurostat, 2014, Interest rates, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/interest_rates/ data/database [dostęp: 15.01.2014].
 12. Greenspan, A., 2007, The Age of Turbulence: Adventures in a New World, The Penguin Press, New York.
 13. GUS, 2013, Ceny w gospodarce narodowej w 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 14. GUS, 2014a, Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4671_PLK_HTML.htm [dostęp: 21.02.2014].
 15. GUS, 2014b, Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1999-2014, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1639_PLK_HTML.htm [dostęp: 21.02.2014].
 16. HM Treasury 2003, Fiscal stabilisation and EMU, Stationery Office, London.
 17. Homer, S., Sylla, R., 2005, A History of Interest Rates, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 18. Hubbard, R.G., Mayer, C.J., 2009, The Mortgage Market Meltdown and House Prices, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, vol. 9, iss. 3 (Symposium), Article 8., http://www.bepress.com/bejeap/vol9/iss3/art8 [dostęp: 20.03.2014].
 19. Interpelacja nr 400 w sprawie ewentualnego wprowadzenia podatku katastralnego, 2012, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=400&view=null [dostęp: 13.03.2014].
 20. Kholodilin, K.A., Mense, A., 2012, Wohnungspreise und Mieten steigen 2013 in vielen deutschen Großstädten weiter, DIW-Wochenbericht, Vol. 79, Iss. 45, s. 3-13.
 21. KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, 2011, Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa.
 22. KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, 2013, Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa.
 23. Krasoń, M., 2014, Oczekiwana rentowność najmu nadal wysoka, http://porady.domiporta. pl/poradnik/ 1,126924,15217968,Oczekiwana_rentownosc_najmu_nadal_wysoka.html [dostęp: 5.03.2014].
 24. Łaszek, J., Augustyniak, H, Widłak, M., 2009, Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych, Materiały i Studia Zeszyt, nr 238, Drukarnia NBP, Warszawa.
 25. Łaszek, J., Widłak, M., 2008, Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez właściciela z perspektywy banku centralnego, Bank i Kredyt, nr 8, s. 12-41.
 26. Mayer, C., 2011, Housing Bubbles: a Survey, Annual Review of Economics, vol. 3, s. 559-577.
 27. Medda F.R., Modelewska M, 2011, Finansowanie transportu publicznego metodą land value capture, Ernst & Young Polska, Warszawa.
 28. Ministerstwo Rolnictwa, 2008, Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw wg danych GUS, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/ Fundusze-Strukturalne/SPO-Restrukturyzacja-i-modernizacja-sektora-zywnosciowego-oraz-rozwoj-obszarow-wiejskich/Srednie-ceny-gruntow-w-obrocie-prywatnym-dla-poszczegolnych-wojewodztwwg-danych-Glownego-Urzedu-Statystycznego-za-III-kwartal-2008r/(archive)/1 [dostęp: 27.02.2014].
 29. NBP, 2010, Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w pierwszym półroczu 2010 r., http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_06_2010.pdf [dostęp: 23 marca 2014].
 30. NBP, 2011, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r., Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa.
 31. NBP, 2014a, Baza cen nieruchomości mieszkaniowych (III kw. 2006 - IV kw. 2013), http://nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan.xls [dostęp: 25.02.2014].
 32. NBP, 2014b, Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2013 r., Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa.
 33. NBP, 2014c, Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2013, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm [dostęp: 15.01.2014].
 34. NBP, 2014d, Szeregi czasowe miar inflacji bazowej w ujęciu miesięcznym i rocznym obejmujące okres od 2001, http://www.nbp.pl/statystyka/bazowa/bazowa.xls [dostęp: 15.01.2014].
 35. Newsweek, 2012, Kaczyński sprzeciwia się podatkowi katastralnemu, 29 czerwca 2012, http://polska. newsweek.pl/kaczynski-sprzeciwia-sie-podatkowi-katastralnemu,93515,1,1.html [dostęp: 27.02.2014].
 36. Rada Polityki Pieniężnej, 2014, Opisy dyskusji Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniach decyzyjnych, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/minutes.html [dostęp: 21.02.2014].
 37. Rapoza, K, 2014, Selling Frenzy in China as Gov't Slams Housing Bubble With Tax Hike, Forbes, 12 marca 2013, http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2013/03/12/selling-frenzy-in-china-as-govt-slams- housing-bubble-with-tax-hike/ [dostęp: 14.02.2014].
 38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U., nr 207/2004, poz. 2109 oraz nr 196/2005, poz. 1628 ze zm.
 39. Shiller, R.J., 2000, Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton.
 40. Smith A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, cz. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 41. The Economist, 2005, In Come the Waves, 16 czerwca 2005, http://www.economist.com/node/4079027 [dostęp: 12.03.2014].
 42. The Economist, 2013, Banks in China: Too Big to Hail, 31 sierpnia 2013, http://www.economist.com/node/21584342 [dostęp: 27.02.2014].
 43. Turek B., 2012, W Polsce zakup mieszkania bardziej opłacalny niż najem, https://analizy.homebroker.pl/news/w-polsce-zakup-mieszkania-bardziej-oplacalny-niznajem-696.html [dostęp: 11.02.2014].
 44. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 ze zm.
 45. Wallison, P.J., 2009, The True Origins of This Financial Crisis, American Enterprise Institute for Public Policy Research, February http://www.aei.org/files/2009/02/19/04-23894%20OTI%20Wallison-g.pdf [dostęp: 12.02.2014].
 46. Williams, J.C., 2011, Unconventional Monetary Policy: Lessons from the Past Three Years, 23 września 2011, Presentation to the Swiss National Bank Research Conference, Zurich, Switzerland, http://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2011/october/unconventional-monetary-policy-lessons/ [dostęp: 15.03.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu