BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borodo Andrzej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Ustawa budżetowa na 2014 rok - wybrane aspekty prawne
The 2014 Budget Act : Selected Legal Aspects
Źródło
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2014, vol. 2, nr 1, s. 23-35, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Budżet państwa, Finanse publiczne, Konstytucja RP, Regulacje prawne
State budget, Public finance, RP Constitution, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia treść prawną i układ ustawy budżetowej na 2014 rok. Regulacje zawarte w ustawie budżetowej - z punktu widzenia przepisów konstytucji i ustawodawstwa finansowego - wywołują różne pytania. Ustawa budżetowa jest ściśle związana z ustawą o finansach publicznych, która wyznacza elementy składowe ustawy budżetowej. Natomiast polskie ujęcia konstytucyjne dotyczące budżetu państwa są zbyt ogólne i w niewielkim stopniu zakreślają wymogi pod adresem ustawy budżetowej. (abstrakt oryginalny)

The Budget Act for the year 2014 raises legal questions in the context of the provisions of the Constitution as well as the Public Finance Act from 2009. Polish constitutional provisions relating to the state budget may be described as too general. They specify the requirements with regard to the Budget Act only to a limited extent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borodo A., Prawnobudżetowe aspekty tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych oraz spółek Skarbu Państwa, [w:] I. Czaja-Hliniak (red.), Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
  2. Cilak M., Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny, TNOiK, Toruń 2013.
  3. Grodyński T., Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównawczym, Polska Akademia Umiejętności, Komitet Wydawnictw Ekonomicznych, Kraków 1932.
  4. Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
  5. Miemiec W., Komentarz do art. 117-121 ustawy o finansach publicznych, [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2010.
  6. Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9853
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu