BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kurzawa Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie uporządkowanego modelu logitowego w analizie rentowności branż przemysłu spożywczego
The Application of Ordered Logit Model in the Analysis of the Profitability of Food Industry
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2014, nr 1, s. 78-96, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Model logitowy, Analiza progu rentowności
Food industry, Logit model, Break-even analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem prezentowanej pracy jest wielowymiarowa analiza zróżnicowania rentowności w krajowym przemyśle spożywczym. Analizę przeprowadzono na bazie zaproponowanej dekompozycji wskaźnika rentowności sprzedaży i w połączeniu z systemem wskaźników wiążących rentowność sprzedaży z rentownością aktywów i kapitału własnego. Ponadto, w celu określenia istotności (siły i kierunku wpływu) poszczególnych składników systemu, zastosowano metody statystyczne - uporządkowane modele logitowe.(fragment tekstu)

The article addresses the problem of financial determinants of return on equity (ROE) in the food industry in Poland. The analysis was conducted on the basis of the decomposition of the rate of return on sales and in conjunction with the system of indicators linking the return on sales to return on assets and equity. In addition, in order to identify the significance of individual components of the ROE system, ordered logit regression models were estimated. The parameters of logit regression of the ordered categories justify why we look for reasons for the ROE diversity among food industries primarily in the ability to generate the added value, in the labour costs, in the rational management of financial costs, in the efficient use of wealth and in the formation of a more aggressive capital structure, determining the level of leverage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2002.
 2. Bieniasz A., Czerwińska D., Gołaś Z.: Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 8, 2009.
 3. Brant R.: Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. Biometrics, t. 46, nr 4, 1990.
 4. Dudycz T.: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Indygo Zahir Media, Wrocław 2011.
 5. Dudycz T.: Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału. Rachunkowość, nr 4, 2001.
 6. Gołaś Z., Paszkowski S.: Struktura i determinanty rentowności kapitału własnego w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 6,2009.
 7. Gołaś Z.: Uwarunkowania rentowności kapitału własnego w rolnictwie (cz. I). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2008.
 8. Gruszczyński M.: Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 9. Hawawini G., Viallet C.: Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. PWE, Warszawa 2007.
 10. Hilbe J.M.: Logistic regression models. Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton 2009.
 11. Long J.S., Freese J.: Regression models for categorical dependent variables using Stata (second edition). Stata Press Publication, College Station, Texas 2006.
 12. Maddala G.S.: Ekonometria. PWN, Warszawa 2006.
 13. McFadden D.L.: Conditional logit analysis of qualitative choice behavior [w:] Frontiers in econometrics (red. P. Zarembka). Academic Press, 1974.
 14. McKelvey R., Zavoina W.: A Statistical model for the analysis of ordinal level dependent variables. Journal of Mathematical Sociology, nr 4,1975.
 15. Niepublikowane dane GUS: Statystyczne sprawozdanie finansowe F-02 - bilans sporządzony na dzień 01.01 i 31.12 oraz rachunek zysków i strat w układzie sekcji, grup, klas i wielkości przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (produkcji artykułów spożywczych i produkcji napojów) za lata 2006-2011.
 16. Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W.: Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 14,2009.
 17. Schemat Klasyfikacji PKD 2007, http://www.stat.gov.pl.
 18. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993.
 19. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2003.
 20. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 21. Wolfe R., Gould W.: An approximate likelihood-ratio test for ordinal response models. Stata Technical Bulletin, 7(42), 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu