BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brol Joanna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Kosior Monika (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społeczno-ekonomiczne)
The feminine style of management in Poland (socio-economic aspects)
Źródło
Kobieta i Biznes, 2004, nr 1-4, s. 7-11, s. 36-40., tab., bibliogr. 19 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Kobieta, Styl zarządzania
Woman, Management style
Abstrakt
W Polsce dopiero od niedawna badacze, publicyści, a także politycy zajmują się sprawą równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym. Wpływ na zainteresowanie się tym tematem miały zmiany społeczne, gospodarcze i kulturowe zachodzące w naszym kraju po 1989 r. i w związku z tym rosnąca rola kobiet w życiu społeczno-politycznym. Okres transformacji systemowej wymusił na Polakach zmianę mentalności w stosunku do pracy, w postrzeganiu świata, spowodował także, że ujawniło się szereg nowych problemów w życiu społecznym. Upadek sfeminizowanych przedsiębiorstw państwowych, z takich sektorów jak odzieżowy, tekstylny, przetwórczy, spowodował duże bezrobocie wśród kobiet. Wiele z nich zostało zmuszonych do zmiany miejsca pracy, całko-witego zrezygnowania z niej, bądź też przejścia na wcześniejszą emeryturę lub założenie własnej firmy. Na początku lat 90. zaobserwowano znaczne prze-mieszczenie kobiet z sektorów publicznych do sektora prywatnego. Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza skłoniła kobiety, szczególnie te młode, będące przez krótki czas na rynku pracy, bądź właśnie na niego wchodzące, do poszukiwania zatrudnienia w nowo powstałych przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach, które podlegały niemal całkowicie zasadom wolnego rynku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Domański, Równouprawnienie. Stereotyp tradycyj-nego podziału ról, w: Co to znaczy być kobietą w Polsce? Pod red. H Domańskiego i A. Titkow, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1995.
 2. Sijka A., Zapach kobiety, "Wprost" nr 1074 (29.06.2003).
 3. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Rozdział IV - Aktywność Ekonomiczna Ludności, www.stat.gov.pl (18.09.2003).
 4. Dominiczak, J. Wóycicka, Edukacja kobiet, www.babiniec.multinet.com.pl/4.html (27.02.2003)
 5. E. Kalinowska, Kobiety w życiu publicznym w: Sytuacja kobiet w Polsce. Raport organizacji pozarządowych. Warszawa 1995
 6. H. Domański, Zadowolony niewolnik. Studium o nierównościach społecznych między mężczyznami i kobietami w Polsce, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1992
 7. H. Domański, Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w 23 krajach, Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 1999.
 8. S. Golinowska, Zawodowa i domowa praca kobiet, Pol-ska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej, "Polityka Społeczna" 1996, nr 8.
 9. R. Kaczyńska-Kalinowska, Syndrom szklanego sufitu, "Personel" z 1-15.03.2003.
 10. Budrowka B., D. Duch, A. Titkow, Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2003, s. 55.
 11. E. Lisowska, Polskie menedżerki 2000 i ich porównanie z amerykańskimi, "Kobieta i Biznes" 2000, nr 1-2.
 12. R. Geremek, Matriarchat biznesu. Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami Europy, "Wprost" 2003, nr 1052.
 13. S. Vinnicombe, N.L. Colwill, Kobieta w zarządzaniu, ASTRUM, Wrocław 1999.
 14. T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 234.
 15. Parsloe E., M. Wray, Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Ofi-cyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 78-79.
 16. M. Hausman, Mocne rządy słabej ręki, "Businessman" 1998, nr 2 (83). V. Marcinkowicz, Czy istnieje kobiecy styl zarządzania? www.businessman.onet.pl/ar- tykul.html?MP=2&ITEM= 1008738 (05-05-2003).
 17. H. Steinmann, G. Schreyoegg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 18. H. Rubin, The Princess. Machiavelli for Woman. Double-day, New York 1997.
 19. Fazlagić A., P. Dopierała, Kobieta w pracy, "Kobieta i Biznes" 2002, nr 1-2, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu